יום רביעי, 9 במרץ 2011

מדריך לקריאת חשבונות-מים


חשבונות ברורים מאפשרים הבנת המידע שבהם, צריכה מושכלת וכמובן - בקרה על חיובים. כדי לעודד ולאפשר צרכנות נבונה הכינה המועצה לצרכנות מדריכים לקריאת חשבונות, ובהם חשבון המים. אפשר לקרוא את המדריך, וגם לצפות בחשבון שעליו מופיעות ההערות.

על מה צרכנים מתלוננים?

 משלמים סכומים מופרזים כיוון שלא עידכנו את מספר הנפשות בדירה.

 חשבון גבוה משמעותית מהרגיל, שנובע מנזילת מים בצריכה הפרטית או המשותפת.

 חשבון גבוה משמעותית מהרגיל, שנובע מתקלה במד המים הפרטי או המשותף.

 חשבון גבוה משמעותית מהרגיל, שנובע מהעמסת צריכה לא רלוונטית, בשל אי התקנת מד מים דירתי של דייר או דיירים בבניין.

 צרכנים לא מקבלים החזרים שמגיע להם.

 צרכנים אינם מקבלים מענה לפניותיהם לתאגידי המים או שהמענה ניתן לאחר זמן רב.

 בעיות של סגירת חשבון במעבר דירה.

 ריבית גבוהה על סכומים בפיגור.

 זיכוי שמתקבל לאחר זמן רב וללא הריבית כנדרש בחוק.

מה יש בחשבון המים?

בחשבון המים ראוי שיופיעו הפרטים האלה:
 פרטי המשלם- שם וכתובת –
שימו לב- כשנכס מושכר כדאי למשכיר להעביר את חשבון הארנונה, המים והחשמל על שם השוכר, כדי שבמקרה שהשוכר לא ישלם את החשבונות לא יחויב בעל הבית בגינם. ולשוכר  העוזב את הנכס- כדאי לוודא שהחשבונות אכן עברו על שם הדייר הבא או הבעלים

 מספר הנכס - מספר זה תואם למספר הנכס בארנונה, על מנת שיהיה תיאום בין מספרי הנכס בחשבון המים והארנונה.

 פרטי הנכס - כתובת, גוש, חלקה ותת חלקה - הפרטים שמצויים בנסח הטאבו של הנכס.
שימו לב - חשוב לבדוק שהפרטים אכן מדויקים וזהים לפרטים שלכם, שכן אתם יכולים בטעות לשלם עבור מים של מישהו אחר.

 תקופת החשבון - חשבון המים נשלח לצרכנים מדי חודשיים, שנחשבים לתקופה (ינואר-פברואר, מרץ-אפריל וכו').

 מספר מד המים - מספר המופיע מתחת לזכוכית של מד המים.
שימו לב- מומלץ לבדוק אם המספר של מד המים שלכם זהה למספר שרשום בחשבון, שכן ישנה אפשרות שבטעות תקבלו חשבון של מישהו אחר.
שימו לב- הינכם זכאים להחלפת מד מים כל חמש שנים ללא עלות.
כדאי לבדוק מדי פעם את מד המים על מנת להתחקות אחר הקריאה של התאגיד ולבדוק אם הקריאה שלכם זהה לקריאה שהוא ביצע.

 מספר הנפשות והשימוש - סיווג.
 שימו לב - חשוב לוודא כי הסיווג שרשום בחשבון זהה לסיווגכם, שכן התעריפים בכל סיווג שונים. חשוב לוודא שמספר הנפשות מעודכן.
שימו לב- דווחו בהקדם לתאגיד המים בעירכם על כל תוספת נפש למשפחה, שכן הדבר מקנה לכם עוד 5 קוב של מים במחיר בסיסי,  ויכול לחסוך כ- 20 ₪ לחשבון. לדיווח המוקדם ישנה חשיבות, שכן  אפשר לקבל החזר רטרואקטיבי על שתי תקופות אחרונות של החשבון בלבד - מקסימום 4 חודשים.

 ימי צריכה- כמות הימים בפועל שבגינם חויב החשבון.
שימו לב- חשוב לבדוק את מספר ימי הצריכה, שכן חמשת הקובים הקבועים בכללים הינם עבור נפש לחודשיים, ובהתאם לכך מחושבת הזכאות לתעריף הנמוך. כמות הקוב מחושבת באופן יחסי למספר ימי הצריכה.

 תאריך קריאה נוכחית - התאריך שבו נעשתה קריאת הצריכה הנוכחית.

 תאריך קריאה קודמת - התאריך שבו נעשתה קריאת הצריכה הקודמת.

 קריאה קודמת - כמות הקוב שנמדדה בקריאה הקודמת.
שימו לב - על מנת למנוע חיובים מיותרים מומלץ לבדוק את הקריאה הקודמת בחשבון הנוכחי, להשוותה לקריאה בחשבון הקודם, ולוודא כי אין ביניהן פער.

 קריאה נוכחית - כמות הקוב  שנמדדה בקריאה הנוכחית.

 תוספת לצריכה/מים חמים – חיוב עבור כמות מים שלא הופיעה במד הדירתי; הדבר קורה, למשל, כאשר מוחלף מד מים ישן והותקן חדש, וזו הקריאה של המד הישן, או במקרים שבהם יש בדירה מד מים נוסף על המד הדירתי, כמו מד מים חמים של דוד משותף לכל הדיירים.
שימו לב - נכון להיום ישנם בניינים שבהם אספקת המים החמים מגיעה לכל דייר מדוד משותף ולו מד מים נפרד. במקרים אלה, מאחר שכל צרכן משלם עבור השימוש שלו במים, ובכל חריגה מהכמות הבסיסית מחויב הצרכן בתעריף גבוה יותר, מומלץ להתקין שעון מים דירתי נוסף, שימדוד את צריכת המים החמים של כל דייר. דירות עם מעט נפשות לא ייאלצו לשאת בתשלום עבור דירות שבהן יש הרבה נפשות.

 גרף צריכה - מציג את התפלגות צריכת המים הפרטית בתקופות החשבון האחרונות.
שימו לב- אם החשבון מופרז יחסית לתקופה קודמת, ואינכם יודעים את הסיבה, ייתכן שקיימת נזילה או בעיה אחרת. יש לבדוק אפשרות של נזילה בצנרת המים הפרטית על ידי סגירת כל הברזים לרגע ובדיקת הפרפר המרכזי במד המים. אם הוא ממשיך להסתובב, סביר שיש נזילה. במקרה זה יש להזמין שרברב שיתקן את הנזילה וייתן אישור על כך, ואחרי כן יש ליידע את תאגיד המים ולדרוש כי הצריכה העודפת תחויב בתעריף הנמוך (התעריף הבסיסי).
אם לא נמצאה נזילה בצנרת הפרטית או המשותפת, יש לפנות לתאגיד המים על מנת שיבדוק את מד המים. בדיקת המד והחלפתו היא באחריותו של תאגיד המים, ואסור לו לדרוש על כך תשלום.  אם יימצא כי ישנה בעיה במד המים והצרכן חויב בשל כך ביתר, על התאגיד לחשב את הכמות הממוצעת של הצריכה ולחייב רק בגינה, ולא לחייב את הצרכן בגין הצריכה העודפת. אם יימצא כי המד תקין והצריכה הממוצעת גבוהה יותר, התאגיד רשאי לחייב עבור צריכה גבוהה יותר.

 צריכה משותפת - הצריכה המשותפת של כל הבניין נתחלקת באופן שווה בין כל הדיירים. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת הכמות הפרטית של כל דיירי הבניין מהכמות שנמדדה במד הראשי של הבניין (כמות הקוב מהמד הראשי פחות כמות הקוב מכל המדים הפרטיים מהווה צריכה משותפת).
שימו לב - חשוב לשים לב לצריכה המשותפת, שכן אם אין לכם בבניין גינה או אם אין שימוש מופרז במים, הצריכה המשותפת צריכה להיות נמוכה מאוד. אם כמות הקוב בצריכה המשותפת נראית לכם גבוהה, כדאי לבדוק אם יש נזילה או אם המד לא תקין.

 תעריפי המים – פירוט  גובה התעריפים.
שימו לב- תעריפי המים נקבעים בכללים אשר נחקקו מכוח חוק  ואי אפשר לדרוש מכם תעריף גבוה יותר.
מתאריך 1.7.2010 ועד תאריך 1.1.2011 התעריף הבסיסי הוא  2.5 קוב לנפש בחודש בסך
של 8.630 ₪ כולל מע"מ, 7.44 ש"ח ללא מע"מ.
תעריף עבור צריכה גבוהה מהבסיס - 12.476 ₪ כולל מע"מ, 10.755 ₪ ללא מע"מ.
שימו לב - בחלק מהחשבוניות מוצג התעריף לקוב ללא מע"מ, אך הוא מתווסף בתחתית העמוד.

 מספר מסלקה - מספר מזוהה של הצרכן בתאגיד (מספר פנימי).

 פרטי תאגיד המים - כתובת התאגיד ודרכי ההתקשרות עמו.

 הסכום
 – הסכום הסופי לתשלום עבור צריכת המים.
 שימו לב- אם החשבון מופרז יחסית לתקופה קודמת, ואינכם יודעים את הסיבה, ייתכן שקיימת נזילה או בעיה אחרת. יש לבדוק אפשרות של נזילה בצנרת המים הפרטית על ידי סגירת כל הברזים לרגע ובדיקת הפרפר המרכזי במד המים. אם הוא ממשיך להסתובב, סביר שיש נזילה. במקרה זה יש להזמין שרברב שיתקן את הנזילה וייתן אישור על כך, ואחרי כן יש ליידע את תאגיד המים ולדרוש כי הצריכה העודפת תחויב בתעריף הנמוך (התעריף הבסיסי).
אם לא נמצאה נזילה בצנרת הפרטית או המשותפת, יש לפנות לתאגיד המים על מנת שיבדוק את מד המים. בדיקת המד והחלפתו היא באחריותו של תאגיד המים, ואסור לו לדרוש על כך תשלום.  אם יימצא כי ישנה בעיה במד המים והצרכן חויב בשל כך ביתר, על התאגיד לחשב את הכמות הממוצעת של הצריכה ולחייב רק בגינה, ולא לחייב את הצרכן בגין הצריכה העודפת. אם יימצא כי המד תקין והצריכה הממוצעת גבוהה יותר, התאגיד רשאי לחייב עבור צריכה גבוהה יותר.

 הצריכה בקוב
שימו לב-
 המינימום לדרישת תשלום עבור מים הוא 3 קוב, כלומר גם אם אין כלל צריכה חובה עליכם לשלם את הסכום המינימלי.

מה אומר החוק?

 ביום 1.1.2010 נכנסה לתוקף רפורמה בניהול משק המים בישראל אשר שינתה את התעריפים וביססה אותם על עלויות הכוללות את המים, הפקתם, התפלתם, שיווקם, החזקת המערכות (לרבות החלפת מונים) וניהול תאגידי המים. כמו כן נקבע כי מחיר המים כולל את שירותי הביוב, זאת בניגוד לעבר, כאשר רשויות מקומיות גבו מחיר נפרד עבורם באמצעות אגרה.

 הרשות הממשלתית למים וביוב ("רשות המים") היא הגורם אשר מרכז את כל הטיפול במשק המים בישראל, מפקח על השימוש במים, קובע את התעריפים לשימוש, ואחראי על כל ספקי המים - מחברת מקורות ועד לספקים המקומיים, המובילים את המים לצרכנים הביתיים.

 מרבית הרשויות המקומיות הקימו תאגידי מים בהתאם להוראות החוק לטיפול במשק המים והביוב.

 בערים שעדיין לא הוקמו תאגידי מים, משלמים הצרכנים את המחיר האחיד שנקבע למים בלבד, ומחיר שירותי הביוב הוא המחיר שנקבע על ידי הרשות המקומית באישור משרד הפנים לפני מועד כניסת הרפורמה לתוקף. כמו כן רשאית הרשות לגבות הוצאות נוספות בגין החלפת מונים ובדיקתם וכדומה. ואולם במרבית היישובים העירוניים יש תאגידים, ובשאר היישובים התאגידים נמצאים בשלבי הקמה.

 המחיר שנקבע על ידי רשות המים הינו מחיר אחיד לכל התאגידים, ולתאגיד אסור לגבות מעבר למחיר שנקבע עבור כל קוב מים. חשבון המים מורכב משני תעריפים:

החל מ- 1.07.2010 עד ליום 1.1.2011
תעריף בסיסי- 2.5 קוב לנפש לחודש8.630 ש"ח לקוב כולל מע"מ7.44 לקוב ללא מע"מ
תעריף לכל כמות מעבר לבסיס לחודש12.476 ש"ח לקוב כולל מע"מ10.755 ש"ח לקוב ללא מע"מ


חשבון המים הינו עבור חודשיים, לכן התעריף הבסיסי הינו 5 קוב לנפש.  אדם יחיד ישלם תעריף נמוך בגין 10 קוב ראשונים.

 המינימום לדרישת תשלום עבור מים הינו 3 קוב, כלומר צרכן שהשתמש בקוב אחד בלבד עדיין ישלם לפחות עבור שלושה. אלה הם דמי השימוש הבסיסיים של התאגיד.

 צרכן חייב לדווח  על מספר הנפשות בביתו לתאגיד המים והביוב, והצרכנים  קיבלו מידע על כך במכתבים שצורפו לחשבונות המים מתחילת השנה (2010).  כמו כן על הצרכנים לבדוק מעת לעת את חשבון המים ולראות אם מספר הנפשות המדווח נכון. אם הוא לא תואם את מספר הנפשות החיות בבית, יש לעדכן את תאגיד המים המקומי באמצעות טפסים שאפשר להוריד מאתר הספק המקומי, ובצירוף צילום של תעודת הזהות וספח, או אישור משרד הפנים על הכתובת.
דוגמה לטופס שינוי מספר נפשות של חברת הגיחון (ירושלים).
 צרכן המתגורר בדירה שכורה ולא בכתובת הרשומה במשרד הפנים צריך להגיש תצהיר על מספר הנפשות, בצירוף מכתב מתאגיד המים במקום שבו רשומה כתובתו של הצרכן, המעיד שאיננו צרכן באותו תאגיד.

 אחת לשלוש שנים יידרשו הצרכנים לשוב ולדווח ולצרף מסמכים המעידים על מספר הנפשות המתגוררות בנכס, שאם לא כן מספר הנפשות יחזור להיות 2.

אם הרשות המקומית שלכם לא הקימה תאגיד מים והיא זו שממשיכה לספק לכם את המים, חלק מהכלליםשנקבעו ברפורמה אינם חלים עליה. חל עליה החלק הנוגע לתעריף הנגבה עבור שירותי המים. תשלום עבור שירותי הביוב נגבה בנפרד באמצעות אגרה.

נתקלתם בבעיה בחשבון המים ? פנו לתאגיד המים בכתב. לא נעניתם? אתם מוזמנים לפנות בתלונה אלהמועצה לצרכנות ואל  רשות המים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...