יום רביעי, 9 במרץ 2011

מדריך קריאת חשבונות- הוט


חשבוניות ברורות מאפשרות  להבין את המידע שבהן, לבחור בחירה מושכלת יותר של הספק ושל השירות  המתאים לצורכי הצרכן, וכמובן- הן מאפשרות בקרה על החיובים. ניסיון המועצה לצרכנות הראה כי  חלק ניכר מהצרכנים,  שבדקו את  החשבוניות  שקיבלו בעזרת מדריך המועצה לצרכנות לקריאת חשבונות, כבר חסכו סכומי כסף ניכרים.

על מה צרכנים מתלוננים?

 לא רואה בכלל את החשבונות- אולי אני משלם יותר מדי?
שימו לב-
 רשיונות חברות הלויין והכבלים אינם מחייבים משלוח חשבונית נייר, אלא אם בקשתם זאת מפורשות. אתם זכאים לקבל חשבון מודפס בכתב בדואר באופן שוטף, ללא כל עלות, אם רק תבקשו. כדאי. ביקשתם בכתב ולא קבלתם? התלוננו במועצה לצרכנות ובמועצה לשידורי כבלים ולווין!  בנוסף, אתם זכאים לקבל, לפחות כל שישה חודשים, עותק מודפס של חשבונית המפרטת את כל התשלומים בתקופה זו  או העתק כל החשבוניות, בעסקה בהוראת קבע (בבנק או בכרטיס אשראי, אלא אם אתם משלמים מחיר אחיד שאינו תלוי בהיקף הצריכה או בהיקף השימוש בשירות). זאת,  אלא אם הסכמתם מפורשות לקבל חשבונית מרוכזת זו בצורה ממוחשבת.
אם אינכם מקבלים חשבונית כזו, דרשו אותה מהחברה, ואם החברה אינה מספקת אותה - התלוננובמועצה לצרכנות  ובמועצה לשידורי כבלים ולויין .
ניתן גם לצפות בחשבוניות החודשיות על מסך הטלויזיה ובאתר האינטרנט של החברה.
שימו לב- כדאי מאוד לעיין במדריכים לצרכן בתחום התקשורת - במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים בעניין הטעיה ברכישת שירותים, בשדרוג מכשירים, בהזמנת שירותים, בחיוב ובחשבונות.  אפשר למנוע חלק ניכר  מהבעיות האלה ע"י צרכנות ערנית כבר  בזמן ההתקשרות או בזמן שינוי בהתקשרות. מומלץ לתעד את העסקה ולדרוש שכל הבטחה בעל פה תהיה גם בכתב, או להקליט את השיחה עם נציג המכירות ולשמור בתיק מרוכז  את כל החוזים, המסמכים ותיעוד השיחות.

 בעת עריכת העסקה-  היזהרו ומנעו נזקים - שימו לב לתלונות החוזרות בתחום: בעסקאות טלפוניות החברה לא מיידעת את הצרכן בכל הפרטים ומטעה אותו בפרטים אחרים.  השתדלו לתעד הבטחות בעל פה. דירשו חוזה בכתב, קראו את החוזה לפני החתימה. בדקו את התעריפים ללא התחייבות, לעתים ההטבה אינה מצדיקה את הכבילה לחברה.
שימו לב- החל מה-8.12.2010 מחויבות חברות הכבלים והלווין להציע חבילות לתקופת התחייבות מקסימלית של 18 חודשים. בדקו מראש חלופות מול חברה אחרת, בדקו את תקופת ההתחייבות ואת קנס היציאה. במיוחד היזהרו מהבטחה כי החברה תשלם לחברת הלוין את קנס היציאה  כי בדרך כלל ההבטחה אינה מעוגנת בהסכם בכתב.בכל מקרה - דרשו לקבל את ההסכם ואת נספח המבצע לפני עריכת העסקה, והקליטו את הבטחות נציג המכירות,  וכך תחסכו לעצמכם עוגמת נפש. לא מעבירים לכם את ההסכם, את הנספח ואת לוח התעריפים? התלוננו במועצה לצרכנות ובמועצה לשידורי כבלים ולווין. 
 זכותכם לבטל את העסקה תוך 14 יוםהחברה חייבת למסור מסמך בכתב המפרט בין היתר כי לצרכן יש זכות ביטול העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המסמכים בכתב. אם החברה לא מסרה לכם מסמך גילוי בכתב ובו מידע על זכות הביטול וכל עוד לא מסרה, אתם יכולים לבטל את העסקה בכל מועד ללא סיבה. החברה רשאית לגבות 100 ₪ עבור ההתקנה, ואם גבתה יותר עליה להשיב את ההפרש. במקרה של עסקה טלפונית דמי הביטול הם 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך.
אם העסקה נעשתה בבית ולא בטלפון, מדובר בעסקה ברוכלות ובמקרה זה החברה לא רשאית לדרוש דמי ביטול.

 חשבון ראשון אחרי העסקה -
שימו לב- בחשבונית הראשונה אחרי ביצוע עסקה עם חברת הוט בדקו אם קוימו ההבטחות שקיבלתם. שימו לב, צרכנים רבים בתחום התקשורת מתלוננים כי הטעו אותם ולא סיפקו להם את המובטח, מחייבים אותם בגין ערוצים שלא הוזמנו או בתעריפים שלא תואמים את מה שסוכם. ככלל, כדאי לעיין מעת לעת בחשבוניות המתקבלות ולהשוות עם תנאי החוזה.
שימו לב- בעת עריכת העסקה החברה חייבת ליידע בעל פה את הצרכן בנוגע  לזכותו  לבטל את העסקה בכל עת ולפרט את עלויות הביטול ("קנס יציאה") ואת אופן החישוב שלהן, וגם להעביר את המידע בכתב. לעמדת המועצה לצרכנות, אם החברה לא מעגנת את תקופת ההתחייבות והקנס בחוזה בכתב, אין לתנאי כזה כל תוקף, וניתן לבטל את העסקה ללא קנס יציאה. אם החברה מחייבת בכל זאת, פנו בתלונה למועצה לצרכנות ולמשרד התקשורת.

 משרד התקשורת, מתוך מודעות לחשיבות של הודעות חיוב מפורטות, קבע ברשיון חברת הוט כי חובה עליה  להנפיק הודעות מפורטות לצרכן מדי חודש, ולאפשר לצרכן לקבלן כשהן מודפסות ללא עלות:

• חברת הוט תעביר לצרכן הודעות חיוב מפורטות מדי חודש ותאפשר לצרכן לערער על  החיוב. הסכם ההתקשרות מאפשר לחברת הוט להעביר את החשבון באמצעות הודעות אלקטרוניות, אבל כל צרכן זכאי לבקש לקבל את החשבונות בכתב באופן קבוע, ללא כל תשלום.

• הודעת החיוב החודשית תפרט לפחות:
o אילו חבילות  רכש הצרכן ומה מחירן.
o אילו שידורים הניתנים בתשלום, שאינם חלק מהחבילות הבסיסיות שעליהן משלם הצרכן, , בפירוט שמם ומועד שידורם.
o תשלומים אחרים שבהם חויב הצרכן.

• ההסכם מול הצרכן יכיל את כל פרטי ההתקשרות של חברת הוט אתו. במהלך תקופת ההסכם,  הוט רשאית להציע למנוי מזמן לזמן שידורים ושירותים, מקבצים ותעריפים שונים מהאמור בהסכם המקורי. כל שינוי כזה מחייב העברת מסמך כתוב על ידי הוט לצרכן.

• חברת הוט חייבת לברר פנייה של צרכן שהודיע כי חויב בגין שירות או שידור שלא הזמין ולהשיב לו תוך 14 יום מהיום שפנה הצרכן. אם חברת הוט לא מצאה ראיה טובה לדחיית טענת המנוי, יתבטל החיוב. זיכוי צרכן בהחזר כספי יבוצע בחשבון החיוב הקרוב מיד לאחר שהתבררה זכותו להחזר.

מה יש בחשבונית?

 פרטי חברת הוט- שם, כתובת, מספרי טלפון ופקס, כתובת אתר אינטרנט, שרות לקוחות
שימו לב- אתם זכאים לקבל את החשבון מודפס.
אם אינכם מקבלים- דרשו בכתב. אם לא יתנו לכם- התלוננו במועצה לצרכנות
מספר חינם של חברת הוט : 1801-700-700
שימו לב- על פי הרשיון חברת הוט מחויבת לתת מענה אנושי בכל שעות היממה, זמן המתנה ממוצע למענה אנושי  יהיה עד 30 שניות, וזמן המתנה מקסימלי למענה אנושי  -  90 שניות. לא קיבלתם שירות? התלוננו במועצה לצרכנות ובמועצה לשידורי כבלים ולויין.

 תאריך עריכת החשבון

 פרטי המנוי- שם ומספר לקוח

 תקופת החשבון

 סיכום החשבון- משלמים המון וכמעט שלא משתמשים? אפשר גם אחרת!
שימו לב- מי שאינו משתמש בערוצי הטלויזיה השונים, אלא מסתפק בחמשת הערוצים הבסיסיים - ערוץ 1, ערוץ 2,  ערוץ 10, ערוץ 33, ערוץ 99- יכול לחסוך את התשלום החודשי לחברת הכבלים ע"י הוצאה חד פעמית של כ- 400 ₪ לרכישת ממיר דיגיטלי בחנויות מכשירי החשמל שיאפשר קליטת שידורי dtt. זהו ממיר נייד שעובר מדירה לדירה. למידע נוסף בעניין הממיר הדיגיטלי והערוצים הבסיסיים. לפני ההינתקות מחברת הכבלים רצוי לוודא כי בהסכם בכתב לא קיימת התחייבות אליה וקנס יציאה. בהעדר הסכם בכתב או טופס גילוי, אין תוקף לתנאי ההתחייבות.
שימו לב, החל מה-8.12.2010 מחויבות חברות הכבלים והלווין להציע חבילות לתקופת התחייבות מקסימלית של 18 חודשים, וכדאי לקחת זאת בחשבון  טרם ביצוע עסקה חדשה עם התחייבות.

 חיוב בגין תכנים- ערוצים ושידוריםהחיוב בגין תכנים אמור לכלול מידע על כל השירותים שקיבלתם בתקופה זו, ולפחות:
o אילו מקבצים  קיבלתם ומה מחירם?
o אילו שידורים הניתנים בתשלום שאינם נמנים עם המקבצים שנימנו לעיל  קיבלתם בפירוט שמם, מועד השידור והמחיר?
o באילו תשלומים אחרים  חויבתם ומה מקורם?
ראוי כי לגבי כל פרט יופיעו תאריך צפיה ותעריף.
שימו לב- הבחנתם בצריכה מופרזת בחודש מסוים ואינכם יודעים למה? אתם יכולים לבקש מחברת הוט מידע גם בדיעבד. חברת הוט חייבת לברר פנייה של צרכן שהודיע כי חויב בגין שירות או שידור שלא הזמין ולהשיב לו  תוך 14 יום מיום הפנייה (מומלץ לפנות בכתב). אם חברת הוט לא מצאה ראיה טובה לדחיית טענת המנוי, יתבטל החיוב. זיכוי צרכן בהחזר כספי יבוצע בחשבון החיוב הקרוב מיד לאחר שהתבררה זכותו להחזר.

 חיוב בגין ציוד- ממירים

 פירוט החשבון- החשבון כולל פירוט בדבר תשלומים קבועים, תשלומים משתנים, חיובים חד פעמיים, זיכויים והחזרים.
שימו לב: צרכנים בתחום התקשורת מגלים שחויבו לא בהתאם לתנאים שהוסכם עליהם, או שחויבו על שירותים שלא הזמינו כלל.  הם נענים ע"י חברות תקשורת כי ניתן לזַכותם רק לתקופה מוגבלת של 3 או 6 חודשים. אם חויבתם באופן לא חוקי, אתם זכאים לדרוש את מלוא ההחזר. אם חברת התקשורת טוענת שהשירות הוזמן – שילחו תלונה בכתב ודירשו לקבל הוכחה לכך.
 
 הודעה על סיום המבצע- זהירות מהעלאת המחיר!
שימו לב-
 החוק אוסר על חידוש החוזה בתום תקופת ההתחייבות או המבצע ללא הסכמת הלקוח על התנאים החדשים. אם המבצע מוגבל לתקופה של עד 4 חודשים, החברה יכולה לחדש את ההתקשרות ללא הסכמה מראש של הצרכן קיבל בתנאי שהיא מסרה לצרכן חוזה בכתב בו כל התעריפים מפורטים גםלאחר המבצע.
אם קיבלתם הודעה שמבצע עומד להסתיים והמחיר עלול לעלות לאחר מכן-  אל תמהרו להתקשר במבצע חדש, אלא קודם  בדקו את כל האופציות, כולל  בחברה המתחרה. לפני התקשרות במבצע חדש אתם זכאים לקבל את פרטי המבצע ולוודא שהם מכילים את  כל מה שהבטיחו נציגי השיווק של החברה.
כמו כן, אם מתקשר נציג חברת שידורים ומציע הארכת המנוי או מבצע, חשוב מאד לדרוש ולעמוד על קבלת הצעה חתומה בכתב, ולוודא שמופיעים בה כל הפרטים, ואם קיים קנס יציאה והתחייבות לתקופה נוספת.  זה חשוב בגלל ריבוי ההטעיות בשיווק בתחום השידורים והתקשורת.
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...