יום רביעי, 9 במרץ 2011

מדריך קריאת חשבונות-גז

חשבוניות ברורות מאפשרות הבנת המידע שבהן, בחירה מושכלת יותר של הספק, בחירת שירות התואם את צרכי הצרכן, וכמובן- בקרה על החיובים. כדי לאפשר ולעודד צרכנות נבונה הכינה המועצה לצרכנות מדריך לקריאת חשבונות גז. חלק ניכר מהצרכנים שערכו בקרה על החשבוניות בעקבות מדריך המועצה לצרכנות לקריאת חשבונות כבר חסכו סכומי כסף ניכרים.
אפשר לקרוא את התכנים שבמדריך ולעיין בחשבון, או לראות באופן חזותי- לעיין בחשבון שעליו מופיעות ההערות  

על מה צרכנים מתלוננים?

 חיוב ביתר של צרכן

 חיוב ביתר השל ביקור טכנאי, עליו הצרכן כלל לא ידע

 חיוב בגין הזזת ברז גז כי היה מוקם במקום לא בטיחותי, למרות שחברת הגז היא זו שהתקינה אותו.

 העלאת מחירים לעיתים תכופות ללא הסבר וללא התרעה, ובאמצעות חיוב רטרואקטיבי בגין העלייה .

 דרישות תשלום גבוהות במיוחד עבור שירותי טכנאי

 עיכוב באספקת הגז

 איחור של טכנאי

 ניתוק מערכת הגז ללא התראה, או סירוב לספק גז מסיבות שונות, לרוב בשל היעדרות הצרכן מביתו במועד שנקבע על ידי החברה לביצוע בדיקה תקופתית.

 בלוני גז שמסופקים לא מלאים.

 התרשלות בבדיקות וביצוע תיקונים.

 יחס לא הולם של נציגי השירות והטעיות במידע המסופק.

 חשבוניות שלא מגיעות בזמן או לא מגיעות לתיבות הדואר.

 עיכובים בהחלפת בלוני גז עד כדי השארת הצרכנים ללא גז וכדומה.

 חוסר שקיפות בחשבונית

מה ראוי שיופיע בחשבון הגז?

 כתובת ופרטי חברת הגז המטפלת בצרכן.
שימו לב - אם החלטתם להתקשר עם חברת גז חדשה, על החברה לבדוק את מערכת הגז בשלמותה בטרם תחל באספקת הגז. הבדיקה תתועד בטופס מפורט שייחתם בידי הבודק והעתקו יימסר לידיכם
ספק הגז חייב לקבל רשיון ולהופיע ברשימת המורשים, כפי שמופיע באתר משרד התשתיות.

 פרטי המשלם- שם וכתובת
 מספר צרכן-  – מספר ההתקשרות בין הצרכן לחברת הגז.
 מספר מונה- מספר מונה הגז בו משתמש הצרכן.
שימו לב - ספק הגז מחוייב לערוך בדיקות בטיחות למערכת הגז לפחות אחת לחמש שנים ללא תשלום, ובמקרה מתקן לחימום מים על בסיס גז אחת לשנה.

 תקופת החשבון- מספר הימים אליהם מתייחס החשבון.

 קריאה קודמת
 תאריך הקריאה הקודמת
 קריאה נוכחית
 תאריך הקריאה הנוכחית
 סה"כ צריכה במ"ק 
 מחיר למ"ק- מחירי הגז משתנים לעיתים תכופות, לכן במרבית החשבונות יופיע המחיר הממוצע למ"ק.
שימו לב-
 השוו את המחיר ואת עלייתו לכתוב בחוזה שלכם, שכן בהרבה מהמצבים החברות מתחייבות בחוזה למחיר מסוים, אבל גובות מחיר גבוה יותר.
שימו לב- אם ברצונכם לעבור לספק גז חדש אין צורך בהסכמת כל הדיירים, די בהסכמה של רוב דיירי הבניין, הנכם רשאים לפנות לכל ספק גז מורשה אחר, וזה לא יסרב לתת שירות לצרכן בתנאים דומים לאלו שהוא מספק לצרכנים אחרים באותו האזור, אלא אם הוכיח שיש נסיבות המצדיקות לסרב לתת שירות.
שימו לב- החל משנת 1995 בה חלה הרפורמה במשק הגז, הוסר הפיקוח על מחירי הגז ולכן נושאים אלה אינם מצויים בתחום סמכות של רשות ממשלתית, וכל חברה רשאית לתמחר את מחיר הגז בהתאם לחישוביה.

 חיוב עבור צריכה
שימו לב-
 כדאי להשוות מחיר הגז ולשקול מעבר לחברת גז חדשה. מנסיון המועצה, משא ומתן יכול להביא להוזלה משמעותית במחיר הגז או דמי השימוש.

 חיוב עבור תשלום קבוע

 סה"כ לפני מע"מ
 סכום המע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

טיפים

 שימו לב- אם אתם מרגישים שאתם משלמים יותר מידי עבור הגז או דמי השימוש, השתמשו בזכותכם לעבור לספק חדש. עבודה מאומצת של כמה ימים לשם מציאת ספק חדש יכולה להביא להוזלות משמעותיות בחשבון הגז.

 ספק הגז חייב לקבל רשיון ולהופיע ברשימת המורשים, כפי שמופיע באתר משרד התשתיות

 ספק הגז מחוייב לערוך בדיקת בטיחות למתקן הגז לפחות אחת לחמש שנים ללא תשלום

 אם ברשותכם מחמם מים המופעל על גז,  יש לבצע בדיקה אחת לשנה.

 אסור לספק הגז להמשיך ולספק גז למתקן שלא עבר בדיקת בטיחות בתוך חמש שנים שנים.

 אם החלטתם להתקשר עם חברת גז חדשה, על החברה לבדוק את מערכת הגז בשלמותה בטרם תחל באספקת הגז

 אם ברצונכם לעבור לספק גז חדש עליכם לקבל הסכמה של רוב דיירי הבניין, הנכם רשאים לפנות לכל ספק גז מורשה אחר וזה לא יסרב לתת שירות לצרכן בתנאים דומים לאלו שהוא מספק לצרכנים אחרים, אלא אם הוכיח שיש נסיבות המצדיקות לסרב לתת שירות

 אם גיליתם ליקויי בטיחות כגון דליפת גז במתקן הגז שלכם, עליכם לפנות באופן מיידי לספק המקומי ועליו לתקן את ליקוי הבטיחות באופן מיידי

 החל משנת 1995 בה חלה הרפורמה במשק הגז, הוסר הפיקוח על מחירי הגז ולכן נושאים אלה אינם מצויים בתחום סמכות של רשות ממשלתית.

 אם בחרתם לעבור לספק גז חדש אסור לספק הישן להציע הטבות במטרה לשדל לחזור אליו זאת במשך שישה חודשים.

 ספק גז שפועל בניגוד לכללים חשוף להיטלים כספיים ממשרד התשתיות. לכן אם הספק שלכם אינו עומד בכללים עליכם לפנות במכתב תלונה מפורט ליחידה לפניות הציבור במשרד התשתיות ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. 

 במסגרת תשלום עבור הגז הינכם זכאים לשירותים הבאים הכלולים במחיר ובגינם ספק הגז אינו רשאי לדרוש מחיר: שירות של הספק במקרה של דליפת גז, הובלת מיכל הגז וחיבורו למתקן, שי רות הקשור להחלפת צינור הגז הגמיש המחבר את המכשיר הצורך בבית הצרכן עם מתקן הגז, שי רות הקשור להחלפת צינורית המחברת את מכלי הגז עם הווסת של מתקן הגז, שי רות הקשור בפירוק וסילוק של ציוד מושאל במקרה שבו החליט צרכן גז לנתק את הקשר עם ספק הגז, שי רות הקשור או כרוך בבדיקת מתקן הגז כמפורט בתקן ישראלי ת"י 158, שירות של בדיקה תקופתית של מכלי גז החייבת להיעשות לפי החוק, תיקונים ותחזוקה נאותה של המכלים והברז המורכב במכל, שירות הקשור בגביית חשבונות גז, לרבות עמלות הבנק, תיקון ציוד גז שנמסר לשימוש צרכן גז כפיקדון, שי רות של ביטוח כלל הצרכנים כנגד נזקים העשויים להיגרם להם. הכל בהתאם לצו יציבות מצרכים ושירותים 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...