יום רביעי, 9 במרץ 2011

מדריך קריאת חשבונות-חשמל

חשבונות ברורים מאפשרים הבנת המידע שבהם, צריכה מושכלת, וכמובן- בקרה על חיובים. כדי לעודד ולאפשר צרכנות נבונה הכינה המועצה לצרכנות מדריכים לקריאת חשבונות, ובהם חשבון החשמל.  אפשר לקרוא את המדריך, וגם לצפות בחשבון שעליו מופיעות ההערות.

על מה צרכנים מתלוננים?

 דרישת תשלום גבוהה בטענה כי שעון החשמל לא היה תקין בשנים האחרונות

 דרישת תשלום גבוהה בטענה שעד כה שולם תשלום בגין הערכה בלבד

 אי תיקון שעון חשמל לא תקין

 דרישת תשלום אף על פי שבעל החשבון עבר דירה, הודיע על כך וביצע גמר תשלום עבור החשמל

 דרישת תשלום מהבעלים בגין תקופה שהנכס היה מושכר

 דרישת תשלום משוכר שסיים את תקופת השכירות גם שנים אחרי תום השכירות

 הודעה מאוחרת על ניתוק חשמל

 קלקול מוצרי חשמל בעקבות נפילת מתח

 אי מענה לפניות צרכנים

מה יש בחשבון החשמל?

בחשבון החשמל אמורים  להופיע הפרטים האלה:

 פרטי המשלם - שם וכתובת
שימו לב- כשנכס מושכר כדאי למשכיר להעביר את חשבון הארנונה, המים והחשמל על שם השוכר, כדי שבמקרה שהשוכר לא ישלם את החשבונות לא יחויב בעל הבית בגינם. ולשוכר  העוזב את הנכס- כדאי לוודא שהחשבונות אכן עברו על שם הדייר הבא או הבעלים.
על חברת החשמל להמציא  לצרכן אישור בכתב על הרישום תוך 15 יום, כולל פירוט חובותיו וזכויותיו כצרכן רשום. לצורך ביצוע הבקשה רשאית חברת החשמל לדרוש המצאת חוזה או שטר המאמת את דרישתכם.

 מספר חוזה – מספר ההתקשרות בין הצרכן לחברת החשמל. בכל תשלום הצרכן מזדהה באמצעות מספר זה.

 תקופת החשבון- התאריכים ומספר הימים שאליהם מתייחס החשבון.

 כתובת משרד חברת החשמל המטפל בצרכן.
שימו לב-
 אם יש לכם השגות לגבי החשבון תוכלו לפנות למשרדי חברת החשמל, ושם יבדקו את טענותיכם. החברה רשאית לבקש שתשלחו את תלונתכם בכתב על מנת לברר את מהות התלונה לעומקה. היא  חייבת להשיב לצרכן בתוך 21 ימי עבודה. אם נמצא כי התשובה מצריכה בדיקה מעמיקה, חובה עליה להודיע על כך לצרכן בתוך 21 ימים ולפרט את הסיבות לכך.
אם השגתם על חשבון החשמל, הנכם רשאים לדחות את התשלום עד לבירור התלונה. אם יימצא כי ההשגה אינה מוצדקת, לחשבון תתווסף ריבית. 

 סכום המע"מ
 התפלגות הצריכה
שימו לב-
 בחנו את התפלגות הצריכה, ואם אינה הגיונית - בררו.

 תאריך אחרון לתשלום החשבון
 מספר מונה
שימו לב -
 אם לדעתכם המונה אינו משקף את צריכת החשמל שלכם,  תוכלו לפנות לחברת החשמל ולבקש בדיקת שעון ללא תשלום.

 סוג התעריף (ביתי / עסקי)
 סוג קריאה (רגילה/ צרכן/הערכה/דילג)
שימו לב -
 מרבית קריאות המונה נעשות על ידי עובדי חברת החשמל הקוראים את הצריכה במונה. ישנה אפשרות שהצרכן יקרא את המונה בעצמו וידווח על נתוני צריכתו באמצעות הטלפון. במקרים שישנו קושי לקרוא את צריכת החשמל או אי אפשר להגיע אל השעון,  נעשית הערכת צריכה, המתבססת על דפוסי השימוש של הצרכן.
עוד באפשרותה של חברת החשמל לבצע דילוג ייזום - כלומר, לא  לקרוא את המונה,  אף על פי שאין קושי בכך: דילוג יזום אפשר לבצע רק אחת לשני חשבונות, ומכיוון שחברת החשמל גובה בדרך כלל סכום מסוים על קריאת המונה, אם התבצע דילוג ייזום עליה לזכות את הצרכן על הסכום שהיא גובה עבור פעילות זו. 

 תאריכי קריאה –  אם מחיר עבור הקוט"ש משתנה במהלך תקופת הצריכה יבוצעו שתי קריאות.

 ימים לחיוב- מספר ימים עבור כל תקופת תעריף.

 קריאה נוכחית

 קריאה קודמת

 צריכה בקוט"ש - עבור כל תקופת תעריף
שימו לב - במקרים של מחלוקת על כמות החשמל שנקבעה בעקבות הערכת צריכה, רשאי הצרכן לפנות אל הממונה לפניות הציבור ברשות לצורך הכרעה בעניין.

 מחיר לקוט"ש- המחיר נקבע על ידי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל.

 סה"כ לתשלום
שימו לב-
 אם לא שולם החוב במועד, רשאית חברת החשמל להוסיפו לחשבון חשמל אחר הרשום על שמכם. כמו כן רשאית חברת החשמל לנתק את החשמל, לבצע הקטנת זרם או להתקין מונה בתשלום מראש, וזאת לאחר שבעה ימים ממועד שליחת תזכורת לתשלום לפני ניתוק.

 תשלום קבוע – אינו קשור לצריכת החשמל וגובהו נקבע ע"י הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל.

 חיובים וזיכויים שונים
שימו לב- אם לא שילמתם את חובכם לחברת החשמל, החברה רשאית לדרוש בנוסף לתשלום ריבית פיגורים. אם חברת החשמל חייבת לכם כסף, חובתה לשלמו בתוספת ריבית הפיגורים.
שימו לב-  אם נקבע לכם מראש ביקור טכנאי של חברת חשמל ולא נכחתם בעת הביקור, תידרשו לשלם עבור "עלות ביקור במקום לשווא", אך  אם תואם עמכם ביקור, והטכנאי לא הגיע ולא הודיע על כך זמן סביר מראש, תישא חברת החשמל בעלות הביקור ותזכה אתכם בגינו.

מה אומר החוק?

מרבית הכללים הקשורים לחברת החשמל מופיעים בספר "אמות מידה" שהרשות לשירותים ציבוריים- חשמל מוציאה מדי שנה. כמו כן נערכות טבלאות אשר בהן מופיעים כל התעריפים שחברת החשמל רשאית לגבות עבור מתן שירותים ומוצרים.
נתקלתם בבעיה בחשבון החשמל? פנו בכתב לכתובת המצוינת בחשבון. לא נעניתם? אתם מוזמנים לפנות בתלונה אל המועצה לצרכנות ואל הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...