יום שני, 13 בדצמבר 2010

הגנת הצרכן בתקופת משבר כלכלי


הגנת הצרכן בתקופת משבר כלכלי

הגנת הצרכן בתקופת משבר כלכלי

על רקע המשבר הכלכלי – עצות לציבור הצרכנים
כיצד מונעים נזק כספי במקרה של אי אספקת סחורה או "פשיטת רגל"?
 
לאור המשבר הכלכלי חשוב לדעת כי קיימים בחוק מנגנוני הגנה במקרה של אי אספקת תמורה או של פשיטת רגל. מנגנוני הגנה קיימים הן כאשר התשלום נעשה בשיק והן כאשר התשלום נעשה בכרטיס אשראי.
אפשר למנוע נזק על ידי פעולות פשוטות ולהלן כמה עצות.
 

שאלות נפוצותטיפים
האם אפשר לבטל שיק כשלא מקבלים את המוצר או השירות?
רבים משלמים בשיק עבור מוצרים שהם רוכשים. במקרים שהמוצר אינו מסופק באופן מידי, רבים נוהגים לכתוב על השיק תאריך עתידי – לאחר מועד האספקה. הם מניחים שכך הם מבטיחים את עצמם מפני אי האספקה במועד, או שיוכלו לבטל את השיק, אם בית העסק לא יספק את התמורה.
אך לא כל שיק אפשר לבטל!  קונים שרוצים לבטל שיק ששולם בגין עסקאות כאלה, נדרשים, לתדהמתם, לשלם את מלוא התמורה לאדם אחר, שלא אתו ביצעו את העסקה, או לשלם לבנק .
האם הדבר חוקי?
בחלק מהמקרים – כן! כאשר אנו נותנים שיק רגיל, מבלי להגביל את סחירותו, המקבלים יכולים להעביר אותו לאחרים באמצעות פעולה פשוטה: חתימה על גב השיק (פעולה זו נקראת בלשון המשפטית "הסבת שיק"). במקרים רבים זכאי מקבל השיק (מי שהשיק הוסב אליו) לגבות מאתנו את הסכום הנקוב בשיק, גם אם לא קיבלנו את המוצר. 
אם נבטל את השיק ולא נשלם עבור סחורה שלא סופקה לנו, האם זאת עבירה פלילית?

עורכי דין רבים מזהירים צרכנים כי אם לא יפרעו שיק, שהועבר לאחרים, הם עוברים עבירה פלילית. לכאורה, הדבר אינו תמיד נכון, שכן העבירה היא רק במקרים שהשיק ניתן בכוונה או בידיעה שלא ייפרע. אבל גם ללא עבירה פלילית, אי פירעון שיק סחיר יכול לסבך את הקונים, שכן מקבלי השקים רשאים לנקוט הליכים של הוצאה לפועל, אשר עלולים לגרום להליכי גבייה ולהוצאות נוספות.
מה אפשר לעשות, כדי לא לשלם עבור סחורה שלא סופקה?
על זה נאמר: "סוף מעשה במחשבה תחילה"... בכל שיק שאנו נותנים, רצוי להגביל את הסחירות שלו, כלומר למנוע אפשרות חוקית להעבירו לאדם אחר. לשם כך צריך לנקוט פעולות פשוטות ביותר בכתיבת השיק:

1.   מסמנים קרוס (2 קווים מקבילים) בחלק העליון של השיק. 
2.   כותבים בתוך הקרוס את המילים "למוטב בלבד". 
3.   מוחקים את המילה "פקודת", כך שיישארו רק המילים "שלמו ל...".  (כדי
      לצמצם אפשרות של זיוף המוטב  רצוי לציין לאחר שם המוטב את
      המילה "בלבד").
      פעולות אלה מונעות העברה של השיק לאחרים. וכך, במקרה של "כשל
      תמורה", אם הספק ירצה לגבות מאתנו את השיק, תעמוד לנו הטענה
      שהסחורה לא סופקה לנו.
 
חשוב לזכור!
ניתן להזמין בבנק פנקסי שיקים, שסחירותם מוגבלת מראש! מחירם זהה למחיר פנקס רגיל. כך נמנע את האפשרות שנשכח להגביל את הסחירות.  
האם יש לי הגנה בחוק במקרה שבו לא קיבלתי את המוצר במועד הקבוע בהזמנה?
חוק כרטיסי חיוב קובע כי במקרה שבו  נכס לא סופק ללקוח  אף על פי שחלף מועד ההספקה,  אפשר לפנות לחברת האשראי ולעצור את התשלומים העתידיים. לאחרונה נכנס לתוקף תיקון לחוק כרטיסי חיוב (ביום 7.12.08), לפיו הוראה זו חלה גם במקרה שבו התשלום בוצע בתשלום אח. אולם,  אי אפשר לעצור את התשלום אם הכסף כבר הועבר לספק או אם חברת האשראי לא יכולה להתקזז עם הספק.
האם החוק מגן על הצרכן גם במקרה שבו מועד ההספקה עוד לא חלף אולם הספק הפסיק דרך קבע לספק נכסים מסוג זה שנרכש?
כן. חוק הגנת הצרכן תוקן כך שגם במקרים אלה חברות האשראי מחויבות לעצור את התשלומים העתידיים. כוונת המחוקק היא למנוע פגיעה כלכלית בלקוחות, באותם מקרים שבהם ברור כי הספק לא יממש את העסקה  ולא יעמוד בהתחייבותו לספק את המוצר, גם אם עדיין לא חלף מועד ההספקה שנקבע על ידי הצדדים לעסקה.
רכשתי מוצר באמצעות כרטיס אשראי, ועוד לפני מועד ההספקה נודע לי כי בית העסק נסגר, וייתכן שפשט את הרגל . האם החוק מאפשר לי לעצור את התשלומים?
חוק כרטיסי חיוב תוקן גם כדי לאפשר ללקוח לעצור את התשלומים העתידיים במקרה של "הפרה צפויה" בשל מצב של "חדלות פירעון".  החוק מאפשר לעצור תשלומים כאשר הוגשה לבית המשפט בקשה לצו כינוס נכסים נגד הספק, צו פירוק או צו פשיטת רגל. יש להמציא לחברת האשראי את הבקשה כדי שחברת האשראי תפסיק להעביר כספים לספק, עד להחלטת בית המשפט בעניין. אם  ניתן אחד מן הצווים שלעיל, על חברת האשראי להשיב ללקוח את כל התשלומים שבוצעו  מיום הודעתו. במקרה שבו בית המשפט ידחה את הבקשה למתן צו, תמשיך חברת האשראי להעביר את התשלומים לספק.
בית המשפט הדן בבקשה רשאי להורות לחברת האשראי לזכות את הספק בגין אותה עסקה אם שוכנע כי הנכס סופק ללקוח או כי אין במתן הצו כדי לפגוע בלקוח.
כיצד עלי לפעול במקרה שבו המוכר לא סיפק לי את המוצר שרכשתי?
אפשר לדרוש מחברת האשראי לעצור את התשלומים העתידיים (לא ניתן לדרוש החזר על תשלומים שכבר נפרעו) ויש לבצע את הפעולות האלה:

1) לשלוח למוכר הודעה במכתב רשום, ובה אתם מציינים כי רכשתם מוצר
    (לפרט את סוג המוצר), כי המוכר התחייב לספק את המוצר במועד
    מסוים, אבל הוא עדיין לא סופק ועל כן אתם מבטלים את העסקה.

2) לשלוח הודעה בפקס לחברת האשראי, ובה פירוט של תנאי עסקת
    האשראי ובקשה לעצור את התשלומים העתידיים בשל כשל תמורה.
    יש לצרף את ההזמנה ואת הודעת הביטול לעיל.

3) במקרה שקיימת בקשה לצו כינוס או פירוק של המוכר, יש לשלוח את
    הבקשה לחברת האשראי. ניתן לפנות למועצה לצרכנות לקבלת מידע או
    צו בית משפט ככל שיהיו בידיה. 
האם חברת האשראי מחויבת להחזיר לי את כספי?
במקרה של כשל תמורה שלא במסגרת פשיטת רגל או צו בית משפט כאמור, חברת האשראי מחויבת לעצור את התשלומים העתידיים בלבד, והיא לא מחזירה את הכספים שבהם כבר חויב הלקוח עד למועד משלוח פנייתו על הודעת הביטול.
במקרה של בקשה לפשיטת רגל, כינוס נכסים או פירוק, חברת האשראי תחזיר ללקוח רק את הכספים שעדיין לא הועברו לבית העסק מיום פנית הלקוח הראשונה לחברת האשראי.
האם חברת האשראי יכולה לחייב אותי מחדש?
בדרך כלל חברת האשראי מבררת עם המוכר אם המוצר או השירות סופק. במקרה שבו המוכר ממציא אסמכתא לאספקת המוצר (למשל, תעודת משלוח חתומה על ידי הקונה) או השירות, חברת האשראי רשאית על פי החוק לחייב מחדש את הלקוח.
רכשתי רהיטים ולא קיבלתי חלק מהמוצרים שהוזמנו. האם החוק חל גם במקרה זה?
החוק מגן על הצרכן גם במקרה זה, בתנאי שיוכיח את שווי המוצרים שלא סופקו. בהתאם לכך, יש לוודא בעת הרכישה כי ההזמנה מפרטת את המחיר של כל פריט בנפרד ואין להסתפק במחיר גלובלי של המוצרים. הסיבה לכך היא כי חברת האשראי תעצור את התשלומים העתידיים בגובה שווי הפריטים שלא סופקו, ובהיעדר פירוט כאמור לעיל, חברת האשראי תהיה מנועה מלהתערב במחלוקת בין המוכר לצרכן.
האם אני יכול לבטל הוראת קבע בכרטיס אשראי?
תיקון חוק כרטיסי חיוב מאפשר ללקוח, החל מיום 7.12.08 , לבטל הוראות קבע בכרטיס אשראי בדומה להוראות קבע לחיוב חשבון בנק.  בהתאם החוק החדש יאפשר לצרכנים רבים, שסירבו לחדש חוזים מתמשכים עם ספקי שירות או שהפסיקו לקבל שירות בשל "פשיטת רגל", להפסיק את החיובים בהוראת קבע ולמזער את נזקם.
טיפים
טיפים בנושא שיקים:
 
1. חשוב לעשות עסקות רק עם בתי עסק אמינים והוגנים.
2. אם לא מקבלים סחורה במעמד הרכישה, שלמו בשיק דחוי "למוטב
    בלבד", למועד המאוחר ממועד האספקה.
3. הקפידו כי מועד האספקה האחרון יצויין במפורש בהזמנה.
4. אם רוכשים מספר פריטים – יש לדרוש כי מחירו של כל פריט יפורט
    בהזמנה
5. רצוי לציין בהזמנה ובאופן מפורש כי אם הסחורה לא תסופק במועד
    שנקבע יהיה הלקוח רשאי לביטול השיק
6. רצוי להזמין מהבנק שיקים לא סחירים – זה לא עולה יותר.
7. ביטול שיקים מחייב זהירות משפטית. מומלץ לא לעשות זאת ללא ייעוץ
    מקצועי.
 
טיפים בנושא אשראי:
1. דרשו מהמוכר לציין בהזמנה/בחוזה את מועד האספקה. זו הדרך היחידה
    להוכיח את מועד האספקה המוסכם ביניכם ולהגן על עצמכם במקרה
    שבו לא תקבלו את המוצר במועד שהובטח לכם.
2. דרשו מהמוכר לציין בהזמנה את מחירו של כל פריט, זו הדרך היחידה
    לעצור תשלומים עתידיים במקרה של הספקה חלקית.
3. בכל מקרה מומלץ מאוד לקבוע כי התשלום הראשון יבוצע לאחר מועד
    ההספקה או כי התשלום הראשון יהיה בגובה שקל אחד ( או בסכום
    נמוך) והתשלום השני ייקבע לאחר מועד ההספקה. אין כל הצדקה לספק
    אשראי לבתי עסק על חשבון הצרכן!
4. אם המוכר לא סיפק את המוצר/השירות במועד הקבוע, יש לשלוח מכתב
    רשום כדי להודיע על ביטול העסקה וכן לשלוח פקס לחברת האשראי
    לעצירת תשלומים עתידיים. בהודעה לחברת האשראי יש לפרט את
    הסיבה לאי הספקת המוצר ( סגירת העסק, הפסקת הספקת מוצרים או
    שירותים מסוג זה  שנרכש, הגשת בקשה לצו "פשיטת רגל", או כשל
    תמורה) .   
5. במקרה שבו חברת האשראי מסרבת לעצור את התשלומים או
    מתמהמהת, זה הזמן לפנות למועצה לצרכנות שתסייע לכם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...