יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

המדריך לחיסכון הפנסיוני


המדריך לחיסכון הפנסיוני

המדריך לחיסכון הפנסיוני

 
ערך: שלומי דגן - כלכלן המועצה לצרכנות
ייעוץ: שחר לוי - חברת 'רול ייעוץ פנסיוני'
יעוץ משפטי: עו"ד נסים מזרחי

החיסכון הפנסיוני הנו, בדרך כלל, סכום הכסף הגדול ביותר שאנשים חוסכים במהלך חייהם. ההחלטה לגבי חיסכון פנסיוני היא החלטה משמעותית, שתקבע את עתיד החוסך בעת הפרישה ואת עתיד משפחתו במקרה של פטירה או אובדן כושר עבודה. 
 
למדינה חשוב שהאזרחים ירכשו חיסכון פנסיוני, כדי שבשעת הצורך תהיה להם הכנסה סבירה לקיום בכבוד. לכן המדינה מעודדת את החיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס שהיא מעניקה לחוסכים. הטבות המס משפרות את הרווחיות של המוצר הפנסיוני, ובכך הופכות אותו לכדאי יותר מחיסכון אישי אחר.
מדיניות הממשלה בעשר השנים האחרונות מכוונת לפתיחת השוק הפנסיוני לתחרות ולהעברת האחריות לבחירת התכניות מהמעסיקים לחוסכים. מדיניות הממשלה לוותה ברפורמות ובשינויי חקיקה רבים ותכופים.
 
למרות החשיבות והחיוניות של החיסכון הפנסיוני, המודעות והידע של הצרכן לגבי החיסכון הפנסיוני  קטן.
 
סקר שביצעה המועצה לצרכנות באמצעות מכון הסקרים של גיאוקרטוגרפיה העלה כי:
54% מהצרכנים השכירים לא יכלו להעריך את גובה הקצבה החודשית שיקבלו בעת שיפרשו לפנסיה.
 
70% אינם יודעים אם החיסכון הפנסיוני שלהם כולל ביטוח למקרה פטירה (אחד המרכיבים העיקריים בתכנית הפנסיונית).
 
86% אחוז מציבור השכירים אינם יודעים באיזה סוג השקעה כגון (אג"ח, מניות וכו') מושקעים כספי החסכון הפנסיוני שלהם.
 
מהסקר עולה כי מעורבותם של הצרכנים בבחירת תכנית הפנסיה שלהם היא נמוכה. ברוב המקרים (67.4%) המעסיק הוא זה שבחר עבורם את תוכנית הפנסיה שלהם.
כמו כן 61% מהצרכנים השכירים דיווחו שלא קיבלו ייעוץ כלשהו לעומת 30% אשר קיבלו ייעוץ מסוכן ביטוח או מיועץ פנסיוני, ייעוץ אשר הינו הכרחי בהרבה מקרים בגלל המורכבות של המוצר הפנסיוני.
 
במדריך זה נסביר את תחום החיסכון הפנסיוני, נצביע על נושאים חשובים שכדאי לתת עליהם את הדעת על מנת להגדיל את רווחיות החיסכון הפנסיוני ולהגביר את התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו של החוסך. בנוסף, יוצגו עצות צרכניות שונות.
 

שאלות נפוצות

מהו חיסכון פנסיוני ולשם מה צריך את זה?
החיסכון הפנסיוני הוא חיסכון שמטרתו לצבור סכומי כסף, אשר יאפשרו לאדם העובד להתפרנס ולהתקיים במקרה שאין לו הכנסות מעבודה. אדם נדרש להשתמש בחיסכון הפנסיוני שלו בכמה מצבים:

• גיל מבוגר (גיל פרישה).
• מצב רפואי המונע ממנו באופן זמני או תמידי לעבוד
  (אבדן כושר עבודה זמני או תמידי).
• פטירה (אם יש לו נתמכים, אשר התפרנסו מעבודתו).
 
על מנת לתת מענה לאדם הנקלע לאחד משלושת המצבים שתוארו לעיל מוצעת לו תוכנית לחיסכון פנסיוני המורכבת משני רכיבים:
רכיב החיסכון המיועד לחזור לחוסך או לקרובו הנסמך עליו כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית או כשילוב של השניים.
רכיבים ביטוחיים - "ביטוח למקרה פטירה" במקרה של פטירת החוסך או ביטוח "אבדן כושר עבודה" למקרה בו סיבה רפואית מנעה ממנו להמשיך לעבוד באופן זמני או תמידי.
מה ההבדל בין חיסכון פנסיוני לחסכונות אחרים?
חיסכון פנסיוני צוברים באמצעות מוצרים פנסיוניים (1). מוצרים פנסיוניים, בשונה מכל חיסכון פיננסי אחר כגון פיקדון בבנק, אג"ח, מניות וכיוב', מאושרים ומפוקחים ע"י המפקח על הביטוח באגף שוק ההון במשרד האוצר.
 
מה מקנה לחוסכים האישור הממשלתי למוצר הפנסיוני ?
מצד אחד – הוא  מאפשר  קבלת הטבות מס אשר מוצרים פיננסיים אחרים אינם מאפשרים.
 
הטבות המס הן משני סוגים:

א. עבור הכספים המופקדים לתכנית (2)  – במועד ההפקדה: זיכוי, ניכוי או אי חיוב במס.

ב. עבור הכספים הנמשכים מהתכנית – במועד המשיכה: פטור ממס או הנחה במס בהתאם לסיבת ולמועד המשיכה.
מצד שני – הוא מטיל על החיסכון מגבלות בכל הנוגע לאופן ולמועד משיכת כספי החיסכון ולדרכי השימוש בכספי החיסכון. 
המגבלות הן לפי סוג המוצר הפנסיוני והן יפורטו בהרחבה בפרק בהמשך.
 
 
(1) מוצרים פנסיוניים  - כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005 ואשר מפורטים בהגדרות החוק תחת הכותרת "סוגי מוצרים פנסיוניים"
(2) הטבת מס זו תקפה רק לחוסכים אשר משלמים מס הכנסה.
מה הם המוצרים שנכללים בחיסכון הפנסיוני?
קיימים ארבעה סוגים של מוצרים פנסיוניים, והם נבדלים  זה מזה במאפיינים שונים:

א. קרן פנסיה – כוללת: חיסכון לפנסיה, ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח
     למקרה פטירה - באופן מובנה בתוך המוצר.

ב. פוליסת ביטוח (כדוגמת ביטוח מנהלים) – כולל: חיסכון לפנסיה, ביטוח
     אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה. שילוב המרכיבים – לפי
     בחירת הצרכן.

ג. קופות גמל – חיסכון לטווח ארוך לפנסיה מגיל הפרישה.

ד. קרנות השתלמות – חיסכון, שאפשר למשוך אותו באופן חד פעמי,
     לטווח בינוני או ארוך, לפי בחירת הצרכן.

להלן טבלת השוואה של מאפיינים מרכזיים בסוגי המוצרים הפנסיוניים השונים:
 
מאפיין
קרן פנסיה
פוליסת ביטוח
 כדוגמת ביטוח מנהלים
קופת גמל
קרן השתלמות
אופן קבלת הכספים שנצברו בקופת החיסכון (הערה 1) שמופקד בתכנית החל מ- 2008\1\1 ואילך
קצבה חודשית
קצבה חודשית
קצבה חודשית
סכום חד פעמי (הוני)
אופן קבלת הכסף שהופקד בתכנית עד 2007\12\31
קצבה חודשית
קצבה חודשית או סכום חד פעמי (הוני) לפי סוג הפוליסה שנרכשה
סכום חד פעמי (הוני)
סכום חד פעמי (הוני) 
אפשרות לרכישת ביטוח למקרה פטירה כחלק מהמוצר הפנסיוני
כן
 כן
לא
לא
אפשרות לרכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה כחלק מהמוצר הפנסיוני
כן
כן
לא
לא
בחירת אפיק השקעת כספי החיסכון (הערה 2)
רק בחלק מהקרנות ובאופן מצומצם
בין 6-9 אפיקי השקעה שונים
לא בקופה עצמה, שינוי אפיק ההשקעה מחייב החלפת קופה
לא בקופה עצמה, שינוי אפיק ההשקעה מחייב החלפת קופה
אפשרות העברת כספים שנצברו בקופה אחרת לקופה זו (הערה 3)
כן
כן
חלקי (לא מקרן פנסיה או ביטוח קצבה)
לא
 
הערות:
1. אופן קבלת הכסף – האופן שבו הקופה משלמת לחוסך ומחזירה לו את כספו במועד סיום התכנית. האפשרויות: קצבה חודשית לכל החיים או סכום חד פעמי (הוני).
2. בחירת אפיק ההשקעה של כספי החיסכון – האפשרות של החוסך להשפיע על אופן ניהול הכסף על ידי הקופה באמצעות סל השקעות אשר מגדיר סוגי נכסים (כגון אג"ח, מניות וכיוב')  שבהם הקופה תשקיע את כספי החיסכון.
3. אפשרות העברת הכספים הצבורים – בכל סוג של קופה קיימות קופות שונות רבות. אפשר להעביר (לנייד) כספים מקופה אחת לאחרת. בין קופות מאותו הסוג אין מגבלה  על העברת הכספים.
מה ההבדל בין חיסכון פנסיוני קצבתי לחיסכון הוני?
ההבדל בין חיסכון פנסיוני קצבתי להוני הוא באופן קבלת החיסכון. בחיסכון הפנסיוני קצבתי קבלת הכספים מתבצעת באמצעות קצבה חודשית:
 
קצבה חודשית - משולמת מדי חודש באופן שוטף, ממועד מימוש המוצר, כל עוד הצרכן זכאי לקבלה. מאפיין זה של המוצר  מבטיח לצרכן הכנסה חודשית קבועה של סכום מוגדר. כמו כן, מוצר זה פוטר את הצרכן מהצורך לנהל את כספו בעצמו, מהאפשרות לאבד או להפסיד אותו וכן מהחשש שיצרוך את הכסף בטרם עת.
 
בחיסכון הפנסיוני ההוני החוסך מקבל סכום חד פעמי:
 
סכום חד פעמי (הוני)  – משולם כסכום אחד לחשבון הבנק של הצרכן במועד מימוש המוצר.  מוצר הוני מאפשר לצרכן יתר גמישות בשימוש בכסף, בהתאם לצרכיו השונים, אך מטיל עליו את הצורך לנהל את יתרת הכסף, שבה לא השתמש. על הצרכן לצרוך את הסכום בתבונה, כדי שלא ייגמר בטרם יסתיימו הצרכים  שהוא נועד להם. 
מה הם הסוגים השונים של המוצרים הפנסיוניים?
סוגים של מוצרי קצבה:

מוצרי קצבה – מוצרים אשר מיועדים מראש להיצרך כקצבה חודשית לתקופה שאינה ידועה מראש. אפשר לרכוש שלושה סוגים של מוצרי קצבה: קרן פנסיה , פוליסת ביטוח לקצבה וקופת גמל (מתאריך 1.1.2008) (3) .
 
קרן פנסיה

המאפיינים של קרן פנסיה:
המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל המצטרפים לקרן פנסיה מסוימת משלמים לקופה משותפת, אשר מבטיחה את זכויותיהם (גובה הקצבה) באמצעות תקנון (4). החשבון האישי של הצרכן בקרן הפנסיה נועד בעיקר כדי להגדיר את זכויותיו היחסיות של הצרכן החוסך בקרן מכלל הנכסים של הקרן, ולאו דווקא את סכומי הכסף העומדים לרשותו.

השיתוף בקרן הפנסיה יוצר יחסי תלות בין המשקיעים השונים בקרן, ולכן הם מכונים על ידי הקרן כ"עמיתים" או "חברים".

בקרן פנסיה הקופה היא שיתופית והביטוח בה הוא הדדי. כלומר, הקצבה משולמת מהחיסכון הצבור של כולם ולא מהחשבון האישי של העמית שמקבל את הקצבה. השיתופיות של קרן הפנסיה יוצרת מצב שלפיו נדרשת התאמה תמידית בין תחזיות הנהלת הקרן לבין נכסיה. על פי עיקרון זה,  כאשר עמיתים רבים משתמשים בכספים רבים יותר מאשר הנהלת הקרן חזתה, נוצר צורך לצמצם את החיסכון האישי של כל העמיתים בקרן. ולהיפך, כאשר השימוש הכולל בכספים נמוך מתחזית ההוצאות, כלל העמיתים נהנים מגידול בחיסכון האישי שלהם. 
עקרון ההדדיות בקרן הפנסיה מפחית את העלויות של כיסויי הביטוח של הקרן  במקרי פטירה או אבדן כושר עבודה, שכן אין צורך בשמירת רזרבות לתשלום במקרה של תביעות ביטוח גבוהות כתוצאה מאירועים מיוחדים.

קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה:
 
א. קרנות פנסיה ותיקות - קרנות אלה נחסמו להצטרפות חוסכים חדשים בחודש 1/1995.  הן כוללות קרנות משני סוגים:קרנות פנסיה ותיקות גירעוניות (5) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות (6)
 
ב. קרנות פנסיה חדשות -
קרנות פנסיה חדשות פתוחות לקהל הרחב נחלקות ל:

- קרנות הפנסיה המקיפות כוללות שלושה רכיבים ביטוחיים: חיסכון, ביטוח במקרה פטירה וביטוח אבדן כושר עבודה. קרן פנסיה מקיפה מציעה לחוסך מספר מסלולים לבחירתו השונים זה מזה בהרכבם כלומר היחס בין שלושת רכיבי קרן הפנסיה כאשר סך הכספים הנגבים מהחוסך נשארים קבועים.
 
קרנות הפנסיה המקיפות הרשאיות להשקיע עד 30% מנכסיהן באג"ח ממשלתי של המדינה, בריבית ריאלית שנתית מובטחת של 4.8% ויתרת 70% של הכספים בהן מושקעים בשוק ההון.

- קרנות פנסיה כלליות (בדרך כלל לחיסכון בלבד), משקיעות 100% מנכסיהן בשוק ההון.
 
חלק מקרנות הפנסיה מאפשרות לחוסך לבחור את מסלול ההשקעה של חלק הכספים המושקע בשוק ההון, אך למרביתן מסלול השקעות קבוע, אשר נקבע על ידי הנהלת הקרן.

פוליסת ביטוח (כדוגמת ביטוח מנהלים) מסוג קצבה
 
המאפיינים של פוליסת ביטוח מסוג קצבה:
ההבדל העיקרי בין ביטוח קצבה לקרן הפנסיה הוא המסגרת החוקית. ביטוח קצבה נרכש באמצעות פוליסת ביטוח מחברת ביטוח. פוליסת הביטוח היא חוזה מחייב בין הצרכן לחברת הביטוח, ואי אפשר לשנותו ללא הסכמת שני הצדדים. כללי הזכאות לקצבה, המוגדרים בפוליסה, מבטיחים לצרכן מידה רבה יותר של ודאות לגבי זכויתיו. 
 
הסוגים השונים של פוליסת ביטוח - "ביטוח מנהלים"
צרכנים אשר רכשו תכניות ביטוח לפני מועד השינוי, ממשיכים ליהנות מתנאי הפוליסה המקוריים, והשינויים החדשים אינם חלים עליהם. לכן קיימות בשוק פוליסות בתנאים שונים מתקופות שונות.
הפוליסות מהתקופות השונות נבדלות זו מזו בתכונות רבות. העיקריות שבהן: התנאים והמסלולים של השקעת כספי החיסכון, גובה הקצבה או הסכום החד פעמי שיתקבל בפנסיה, מחירי הביטוח (מחיר מוצרי הביטוח למקרה פטירה או לאבדן כושר עבודה הנלווים לתכנית) ודמי הניהול.
במהלך השנים בפוליסות חדשות, גובה הקצבה החודשית הצפויה, הולך ומצטמצם ואילו מחירי הביטוח פחתו ולכן חשוב לבדוק היטב לפני שמחליפים פוליסה מסוג זה.
 
קופות גמל – מסוג קצבה לא משלמת
בינואר 2008 בוטלה האפשרות להפקדות בחיסכון פנסיוני המתקבל כסכום חד פעמי. המשמעות היא שמאות מוצרים, הכוללים את כל קופות הגמל וחלק מפוליסות הביטוח, בוטלו באופן מיידי.  מכיוון שלתשלום קצבאות נדרש מנגנון ומיומנות שאינם נמצאים אצל יצרני קופות הגמל, נקבע שמשנת 2008 הכספים אשר נצברים לקצבה יועברו, במועד משיכתם, לתכנית פנסיונית אחרת, אשר משלמת קצבאות. לכן מוצרים שבעבר היו למטרת הון נקראים כיום מוצרים של "קצבה לא משלמת".
הקצבה שתתקבל ממוצר זה תהיה בהתאם לזכויות הניתנות על ידי מוצר הקצבה שאליו הועברו סכומי הצבירה.
 
(3) מ- 1/1/2008 קיים מוצר קצבה נוסף בשם "קצבה לא משלמת" -  המרה של מוצרי קופות הגמל והביטוחים ההוניים למוצר שבו החיסכון מוגדר כקצבה, אך  אי אפשר לקבלו מהקופה שבה החיסכון הופקד והתנהל עד למועד המשיכה. משיכת כספים, שהופקדו מ- 1/1/2008  בקופה זו, יש להעביר למוצר קצבה אחר ולקבלם כקצבה חודשית או בסכום חד פעמי, תחת מגבלות מסוימות ובמיסוי כפי שחל על היוון קצבה.
(4) תקנון – קובץ כללים, אשר נקבע על ידי החברה המנהלת את קרן הפנסיה ומאושר על ידי המפקח על הביטוח במשרד האוצר. התקנון קובע את זכויות העמית בקרן ונתון לשינויים מעת לעת. שינוי התקנון משפיע גם על עמיתים  ותיקים, ולכן  במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה אי אפשר לדעת בוודאות מהן הזכויות  של העמית במועד מימושן.
(5) קרנות פנסיה ותיקות גירעוניות – היו בגירעון אקטוארי בשנת 2003 ועברו לניהול המדינה.
(6) קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות – היו מאוזנות אקטוארית בשנת 2003 ונשארו בניהול בעליהן המקורי.
מה הם הסוגים השונים של מוצרי ההון?
מוצרי הון – מוצרים אשר מיועדים להתקבל אצל הצרכן בתשלום חד פעמי במועד המימוש. 
החל מ- 1/1/2008 הפקדות למוצרים הוניים כגון קופות גמל ופוליסות ביטוח הוניים ניתן למשוך כקצבה בלבד. קרן השתלמות היא המוצר הפנסיוני היחיד אשר נותר הוני, המאפשר משיכת כל הכספים שהופקדו בה בפעם אחת  (ופטורה ממס).

קופת גמל אישית
מוצר חיסכון ללא רכיבי ביטוח.
בקופת גמל אישית הסכום במלואו עומד לרשות הצרכן, בין אם משך את כספו מהקופה ובין אם לאו. יתרת הסכום, שלא נמשכה במועד המותר למשיכה, ניתנת להורשה במקרה פטירה.
קיימות קופות גמל אישיות, הפתוחות לציבור הרחב, וקופות גמל למטרות שונות (כגון לפיצויים, חופשה, מחלה ועוד), המיועדות למעסיקים בלבד.
אין חובה למשוך בבת אחת את כל הסכום הצבור בקופה. אפשר למשוך סכומים משתנים במועדים שונים, על פי בחירת הצרכן.
בקופת גמל אישית אי אפשר בדרך כלל לבחור את המסלול ואת מידת הסיכון של השקעת כספי החיסכון.  אם מעוניינים בהרכב השקעות שונה מסל ההשקעות של הקופה – יש להחליף קופה. אפשר להעביר חיסכון פנסיוני מקופה לקופה בכל עת.
מועד המשיכה מתכניות הגמל, המועד שבו  אפשר לקבל את הסכום הצבור ללא תשלום מס , השתנה עם השנים. השינוי במועד המשיכה המותר הוא עבור כספים שהופקדו בתכנית (והרווחים עליהם) ממועד השינוי והלאה. כיום משיכת הכספים מותרת החל מגיל 60, ובתנאי שהוותק בקופה הוא 5 שנים. בעבר היו מועדי זכאות שונים לשכירים ועצמאיים.
 
פוליסת ביטוח הונית – "ביטוח מנהלים"
ביטוח הוני דומה במאפייניו העיקריים לקופת גמל אישית.
ההבדלים העיקריים בין שני סוגי המוצרים:

א. לביטוח הוני אפשר לצרף כיסויי ביטוח למקרה פטירה
     ולמקרה אובדו כושר עבודה, על פי בחירת הצרכן.
ב. מסלולי השקעה – בחלק ממוצרי הביטוח ההוני (כאלו
    שנרכשו משנת 2000)  אפשר לבחור בין  כמה מסלולי
    השקעה שונים – סולידיים יותר או פחות.

קרן השתלמות
לקרן השתלמות יש מאפיינים ייחודיים, כיוון  שהיא חיסכון המוגדר מראש לטווח בינוני – אפשר למשוך את הצבירה, לכל מטרה גם שאינה השתלמות, ללא מס,  לאחר 6 שנים מיום ההפקדה הראשון לקופה ואילך.
קרן השתלמות היא קופת חיסכון למטרת השתלמות, ולכן כל מאפייני המוצר זהים לאלו של קופות גמל אישיות הוניות, פרט למועד הזכאות למשיכת כספים.
שכירים ועצמאים נהנים מהטבות מס עבור ההפקדות לתכנית (לשכירים הפקדות המעסיק פטורות ממס, ועצמאיים מקבלים החזרי מס בגין הפקדותיהם עד תקרה מסוימת לחודש) ועבור החיסכון בתכנית בצורה של פטור ממס על רווחי הון. צרכן המפקיד באופן אישי נהנה רק מהפטור ממס רווחי הון.
מי מנהל לנו את החיסכון הפנסיוני?
המוצר הפנסיוני מנוהל בחברות שעיקר עיסוקן הוא ניהול כספים. היות שהמוצר דורש רישוי מטעם משרד האוצר, כך גם הגופים המנהלים את אותו המוצר –  הם נמצאים בפיקוח  של אגף שוק ההון באוצר.
 
השוק הפנסיוני מורכב משני סוגי גופים המנהלים את החיסכון הפנסיוני: 

* הסוג הדומיננטי ביותר הנו חברות הביטוח, אשר מנהלות,
   בנוסף ל- 100% משוק המוצרים הפנסיוניים בביטוח, גם יותר
   מ- 95% משוק מוצרי קרנות הפנסיה וגם חלק קטן, אם כי גדל
   בהתמדה, של מוצרי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

* בתי השקעה פרטיים שעיקר מוצריהם הפנסיוניים הם קופות
   גמל וקרנות השתלמות.. קיימים מעל 20 בתי השקעה כאלו,
   והם מייצרים מאות קופות גמל וקרנות השתלמות שונות.

להלן קישורים לאתר משרד האוצר ובו פירוט של כל יצרני החיסכון הפנסיוני – קרנות פנסיה, חברות ביטוח וקופות גמל:
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/contactDetails.asp

 
איך יודעים מה גובה החיסכון והביטוח הנדרשים?
איך מחשבים את הסכום הדרוש למקרה פרישה?
סכום החיסכון הפנסיוני הנדרש למקרה פרישה  תלוי בצורך הכלכלי של החוסך להכנסה ממקור זה  בהתחשב בהוצאותיו ובהכנסותיו  האחרות, כגון קצבת ביטוח לאומי או הכנסות מהשכרת דירה.
לדוגמה, חוסך הצופה כי הוצאותיו החודשיות, בעת הפרישה, יעמדו על 7,000 ₪ לחודש והכנסתו החודשית (לא כולל קצבה מהחיסכון הפנסיוני) היחידה תהיה קצבת פנסיה מהביטוח הלאומי בגובה 1,900 ₪,  ירצה לקבל קצבה חודשית בגובה ההפרש בין ההוצאות להכנסות החודשיות שלו, כלומר 5,100 ₪ לחודש.
על מנת לחשב את גובה החיסכון הנדרש לקבלת קצבה חודשית בגובה מסוים צריך להכפיל את הקצבה החודשית ב"מקדם קצבה". מקדם הקצבה המצוין בתקנון קרן הפנסיה או בפוליסת הביטוח מאפשר לצרכן לחשב את גובה הקצבה החודשית לה הוא זכאי מתוך החיסכון שנצבר. לדוגמה, אם מקדם הקצבה במוצר פנסיוני הוא 200, אז נדרש חיסכון בגובה 1,020,000 ₪ (5,100 ₪ X 200) במועד הפרישה על מנת לקבל קצבה חודשית בגובה 5,100 ₪.

איך מחשבים את הסכום הדרוש למקרה פטירה?
בשונה ממקרה של פרישה מעבודה, החוסך אינו יכול לדעת מתי יזדקק לסכום הביטוח למקרה פטירה.  מצב זה מחייב נתונים לגבי מצבי החיים המשתנים של החוסך ומשפחתו, כגון מספר ילדים, גיל הילדים ומצב בריאותי. 
לדוגמה, נניח כי:
ההכנסה נטו של המבוטח/ת היא 7,500 ₪
ההכנסה נטו של בן/בת הזוג היא 4,500 ₪
כלומר סך ההכנסה של שני הזוג היא 12,000 ₪.
בהנחה וההכנסה הנדרשת של בן/בת הזוג, במקרה פטירה של המבוטח, עומדת על 8,000 ₪
 אז נדרש כיסוי ביטוחי למקרה פטירה בגובה 3,500 ₪ לחודש (ההכנסה הנדרשת 8,000 ₪ פחות ההכנסה נטו שלו/ה 4,500 ₪) 
האם יש צורך לעדכן או לשנות את החיסכון הפנסיוני לאורך זמן?
המוצר הפנסיוני מלווה את החוסך במשך תקופה ארוכה, שבה משתנים מדי פעם מצבי החיים, כגון מצב משפחתי ומצב בריאותי. חשוב להתאים את התכנית הפנסיונית ואת חלוקת הכספים המופקדים בה (פנסיה, פטירה, אבדן כושר עבודה) למצבי חיים משתנים אלו, כמפורט להלן:

שינוי מצב משפחתי
ככל שיותר אנשים נתמכים כלכלית בחוסך, וככל שזמן התמיכה  בהם ארוך יותר, כך יש להגדיל את סכום הביטוח למקרה פטירה. במקרה זה  אפשר לעשות שני דברים:

- בקרן פנסיה  - אפשר לבחור במסלול המגדיל את     הביטוח למקרה פטירה או לרכוש ביטוח חיים נוסף בחברת ביטוח.
- בפוליסת ביטוח  - אפשר להגדיל את סכום הביטוח למקרה פטירה.

טיפ
חשוב לזכור להקטין את סכומי הביטוח כאשר הילדים עצמאיים כלכלית או במקרה של גירושים או במקרה של פטירת בן הזוג שאמור לקבל את הביטוח, כי הביטוח עולה כסף.
 
שינוי במצב הבריאותי
בתכניות פנסיה רבות סכומי הביטוח הם ביחס ישר לסכום שמופקד בתכנית. הרעה במצב הבריאותי, שבעקבותיו הסכום המופקד בתכנית קטן או מופסק לגמרי,  עשוי לצמצם או לבטל את הביטוחים (למקרה פטירה ואבדן כושר עבודה), וזאת דווקא בתקופה שבה קיים סיכוי גבוה לצרוך את הכסף. לכן כדאי לחשוב מראש על מקרה כזה ולפעול באחת משתי הדרכים:
- בקרן פנסיה –  אפשר לשנות את המסלול למסלול מוגבר ביטוח  כדי לפצות על ירידת סכומי הביטוח עקב הפחתת הפרמיה.
- בפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים)  -  אפשר לשמור על סכום הביטוח גם כאשר ההכנסה פוחתת.
שינוי במצב התעסוקתי
כאשר משתנה המצב התעסוקתי, למשל כאשר השכר עולה או יורד, משתנה סכום התשלום לתכנית הפנסיונית, ואתו משתנים גם סכומי הביטוח למקרה פטירה ולאבדן כושר עבודה. בכל שינוי שכזה מומלץ לבדוק שהחלוקה בין הרכיבים השונים (חיסכון, ביטוח למקרה פטירה ואבדן כושר עבודה) מתאימה לצרכים של החוסך, ואם לא – יש להתערב בתכנית ולשנות את החלוקה בין הרכיבים.

טיפ
בזמן אבטלה, ההכנסה השוטפת קטנה והקיום המיידי קשה.  במצב כזה לעתים אין טעם להמשיך ולהפריש לחיסכון. כאשר מפסיקים לשלם לקופה, מתבטלים גם כיסויי הביטוח. בכל תכניות הביטוח הפנסיוני אפשר לשמור על כיסויי הביטוח למקרה פטירה ולמקרה של  אבדן כושר עבודה בלבד לתקופה של עד שנתיים, מבלי לשלם לחיסכון. עלות כיסויי הביטוח בלבד היא בדרך כלל בין 10%-20% מהמחיר הכולל של התכנית, ומומלץ  להמשיכם גם בתקופת האבטלה. שמירת כיסויי הביטוח חוסכת גם את הצורך בהוכחת בריאות חדשה לגוף המבטח, כאשר חוזרים לעבודה ולתשלום לתכנית (בתום תקופת האבטלה). 
מי אחראי לבחירת סוג הפנסיה?
מחודש  11/2005 כל המוצרים הפנסיוניים, גם אלו שנרכשו על ידי המעסיק, שייכים לעובדים שעל שמם הם נרכשו. על פי החוק כל עובד רשאי לבחור בכל מוצר פנסיוני שהאוצר אישר. המעסיק חייב להעביר את התשלומים לתכנית שהעובד בחר. ניסיון של מעסיק להכריח עובד להפקיד במוצר פנסיוני  מסוים, שהעובד לא מעוניין בו, הוא עבירה פלילית.
החוסך יכול לבחור מבין מאות מוצרים פנסיוניים שונים, ולרוב אין מגבלה חוקית על מעבר  ממוצר למוצר בכל עת.  אפשר גם לבחור את הסכומים של כיסויי הביטוח במוצר הפנסיוני ולשנותם בכל עת, בהתאם לאפשרויות שמציעה כל תכנית, למגבלות רפואיות או מקצועיות של החוסך ולמגבלות כלליות אחרות (לדוגמה, אי אפשר לרכוש כיסויי ביטוח בסכום גבוה מ- 35% מההפקדה שמשולמת לרכיב החיסכון בתכנית).
החופש שהוענק לחוסך בבחירת התכנית הפנסיונית שלו הוא גם האחריות שלו. זוהי אחריות כבדה, המחייבת שיקול דעת, התעמקות בנושא, ורצוי להיוועץ בבעל רישיון פנסיוני.
איך רוכשים מוצר פנסיוני?
אפשר לרכוש מוצר פנסיוני באחת משתי הדרכים:

א. ישירות מהגוף המנהל את כספי החיסכון הפנסיוני – מיועד לצרכן שיודע מה מתאים לו ומעוניין במוצר  מסוים.
ב. באמצעות בעל רישיון פנסיוני.
קיימים שלושה סוגים של רישיונות פנסיוניים:
א. רישיון סוכן שיווק פנסיוני – איש מכירות שכיר של גוף מנהל מסוים, אשר משווק רק את המוצרים של אותו גוף מנהל.
ב. רישיון של סוכן ביטוח פנסיוני – איש שיווק אשר מוכר מוצרים של גוף המנהל את החיסכון הפנסיוני או  של כמה גופים שעמם הוא קשור בהסכמים לשיווק מוצריהם.  הוא מייעץ רק על מוצרים של יצרנים  אלה ומתוגמל על ידי הגוף המנהל מתוך דמי הניהול של החיסכון הפנסיוני.
ג. רישיון של יועץ פנסיוני  – המחויב לייעץ באופן אובייקטיבי על כל מוצר פנסיוני הקיים בשוק. היועץ הפנסיוני מתוגמל באמצעות דמי הניהול של החיסכון הפנסיוני או ישירות מהצרכן (יועץ פנסיוני, העובד בבנק לדוגמה, מתוגמל מהחיסכון במוצר ולא ישירות מהצרכן. התגמול של הבנק הוא אחיד לכל המוצרים, כדי למנוע העדפה למוצר כלשהו. יועצים פרטיים מתוגמלים בדרך כלל ישירות מהחוסך באמצעות דמי הייעוץ שנקבעים מראש).
על פי ההערכות, עיקר הייעוץ הפנסיוני בשנים הקרובות יתבצע באמצעות התאגידים הבנקאיים.
ניגוד עניינים
בתהליך בחירת המסלול הפנסיוני המתאים ביותר משתתפים כאמור גורמים שונים, ולהם עשויים להיות אינטרסים מנוגדים. החוסך מחפש את המוצר המתאים לו ביותר   מבחינת עלות השירות, התאמתו לצרכיו העתידיים ומידת הסיכונים הגלומים במסלול שבחר (גובה הכיסוי הביטוחי, אפיקי ההשקעה שבחר וכו').היכולת של הסוכן הפנסיוני להתאים את המוצר לצורכי הצרכן תלויה בין השאר בניסיון ובמקצועיות של הסוכן, במספר הגופים והמוצרים הפנסיוניים השונים שהוא משווק, וגם  באי העדפה של מוצר פנסיוני זה או אחר בגלל גובה התגמול שהוא מקבל מהגוף הפנסיוני. במצב שבו הסוכן מקבל תגמול מהגורם הפנסיוני ושיטת התגמול אינה ידועה קיים חשש לניגוד עניינים בין החוסך לסוכן הפנסיוני.
טיפ - חשוב לברר שליועץ/סוכן/משווק יש רישיון עיסוק מתאים בכל תחום. אפשר  לבדוק זאת באתר המפקח על הביטוח בכתובת:http://www.mof.gov.il/hon/2001/agents/agentSearch.asp
יש להקיש את השם ואת שם המשפחה ולראות את סוג הרישיון (אם קיים)

מה חשוב לדעת לגבי דמי הניהול של המוצר הפנסיוני?
א. כללי
החוסך משלם דמי ניהול לחברה המנהלת את הכספים הפנסיוניים. דמי הניהול הם חלק מהחיסכון שלו. דמי הניהול משמשים לתשלום הוצאות הקשורות לניהול הכספים, ולתשלום הוצאות תפעוליות לסוכן ביטוח, אם קיים, אשר נותן שירות לחוסך מול החברה המנהלת את הכספים. לדוגמה, בעת אירוע ביטוחי סוכן הביטוח מסייע לחוסך המבוטח לממש את זכויותיו הביטוחיות. סוכן הביטוח המטפל בצד התפעולי מול חוסך המבוטח במסגרת מקום העבודה ידוע גם כ "מנהל הסדרים".
חשוב לדעת: הפחתה או הגדלה של דמי הניהול הם על חשבון רכיב החיסכון ולא על חשבון הרכיבים הביטוחיים. כלומר הפחתה של דמי הניהול מגדילה את החיסכון הפנסיוני הנצבר.
 
באיזה אופן נגבים דמי הניהול?
אופן גביית דמי הניהול מתבצעת בשני אופנים:
-  דמי ניהול הנגבים מהתשלום החודשי המועבר למוצר הפנסיוני של החוסך
-  דמי ניהול הנגבים מהחיסכון שנצבר במוצר הפנסיוני
כאשר מוצר פנסיוני אינו פעיל ולא מועברים אליו כספים  כל חודש, גביית דמי הניהול מתבצעת מהחיסכון שנצבר בלבד.
 
מה הם דמי הניהול המרביים?
משרד האוצר קבע דמי ניהול מרביים  שמותר לחברה המנהלת את הכספים הפנסיוניים לגבות מהחוסך. דמי הניהול המרביים שונים  ממוצר למוצר:
בקרן פנסיה מקיפה חדשה:
דמי הניהול המרביים הם 6% מהתשלום החודשי ו 0.5% מהחיסכון הנצבר מדי שנה.
בפוליסת ביטוח ("ביטוח מנהלים"):
קיימות שתי אפשרויות לגביית דמי הניהול המרביים:
אפשרות ראשונה
דמי ניהול הנגבים מהתשלום החודשי בשיעור של 13% בחמש השנים הראשונות ולאחר מכן גובה דמי הניהול יורד בשיעור של 1% לשנה עד ל- 5% בשנה ה- 13. לאחר השנה ה- 13 דמי הניהול נשארים קבועים עד סוף תקופת הפוליסה.
לדמי הניהול הנגבים מהתשלום החודשי יש להוסיף דמי ניהול הנגבים מהחיסכון שנצבר, בשיעור של 1% לשנה לאורך כל תקופת הביטוח.
אפשרות שניה
דמי ניהול הנגבים מהתשלום החודשי בשיעור של 11%.
דמי ניהול הנגבים מהחיסכון שנצבר בשיעור של 1%  לשנה.
 
טיפ
- לחוסכים שמתחילים את קרן הפנסיה או את פוליסת הביטוח עד גיל 40  כדאי יותר לקבל הנחה בדמי ניהול מהצבירה השנתית מאשר הנחה בדמי ניהול מהתשלום החודשי השוטף.
 
כיצד אפשר להפחית את דמי הניהול בקרן פנסיה?
הנחה בדמי הניהול  אפשר לבקש ישירות מקרן הפנסיה או באמצעות סוכן הביטוח. קבלת ההנחה מקרן הפנסיה תלויה בין השאר בעמדת המיקוח של הצרכן, וזו גדלה ככל שהסכום החודשי שהוא מפקיד  גדול יותר וככל שסכום החיסכון הפנסיוני הנצבר בתכנית גדול יותר. לקבוצת עובדים של מעסיק אחד, הנוהגים להפקיד בקרן פנסיה מסוימת, קל יותר לקבל הנחה מאשר לצרכן הבודד.
ההנחה המקסימלית בשוק קרנות הפנסיה החדשות, הנפוצה בדרך כלל בהסדרים של מקומות עבודה או ארגונים, היא שני שלישים מדמי הניהול מהתשלוםהחודשי (כלומר, הנחה של 4% מהתשלום החודשי) ועוד חצי מדמי הניהול מהצבירה לשנה (כלומר, הנחה בשיעור של 0.25%  מהצבירה בקרן מדי שנה).

עד כמה משמעותית ההנחה בדמי הניהול בקרן הפנסיה?
ההנחה בדמי הניהול מגדילה את הפנסיה החודשית, והיא משמעותית יותר ככל שהחוסך צעיר יותר ונותרו לו מספר גדול יותר של שנים עד הפנסיה.  הסיבה היא שדמי הניהול השנתיים גדלים ככל שהחיסכון הנצבר גדל (בעקבות הפקדות חודשיות חדשות ורווחים) .
דוגמה :
נניח שחוסך מרוויח 10,000 ₪ לחודש ומפריש לחיסכון הפנסיוני 1,983 ₪ לחודש.
הנחה בשיעור 50% מדמי הניהול בקרן הפנסיה (כלומר 0.25% מהחיסכון הנצבר ו- 3% מהתשלום החודשי)  משמעותה היא כזו:
קבלת ההנחה בדמי הניהול בגיל 25 הייתה מגדילה את החיסכון ב- 200,000 ₪ במהלך 15 שנים של פנסיה ( בהשוואה לדמי הניהול המרביים).
קבלת ההנחה בדמי הניהול בגיל35  הייתה מגדילה את החיסכון 
ב-100,000 ₪ ( בהשוואה לדמי הניהול המרביים).
קבלת ההנחה בדמי הניהול בגיל 50 הייתה מגדילה את החיסכון  רק ב- 25,000 ₪ ( בהשוואה לדמי הניהול המרביים).
כיצד אפשר להפחית את דמי הניהול בפוליסת הביטוח (ביטוח מנהלים)?
בשלב ראשון עלינו לבחון אם בכלל  אפשר להפחית אל עלות דמי הניהול  בפוליסה.
האפשרות של הצרכן לשנות את דמי הניהול בפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים) תלויה במועד שיווק הפוליסה.
בפוליסות "קלאסיות" (1)  ו"עדיף", ששווקו לפני 1992, הרכיבים השונים  ודמי הניהול של המוצר הפנסיוני מובנים בסכום אחד שנקרא "עלות הביטוח היסודי" . לפיכך  אי אפשר לשנות את גובה דמי הניהול במוצר זה.
בפוליסות מסוג "עדיף" משתתף ברווחים, שהחלו להימכר בשנת 1992 ונמכרו עד סוף 2003 תחת שמות מסחריים שונים, דמי הניהול והביטוח למקרה פטירה מובנים בסכום אחד שנקרא "ריסק בסיסי".  לפיכך  אפשר להפחית את דמי הניהול רק באמצעות הפחתת סכום הביטוח למקרה פטירה.
בתכניות ביטוח אלו היחס בין דמי הניהול למחיר הביטוח למקרה פטירה הוא בערך 1:6, כלומר על כל שקל עלות הביטוח נגבים כשישה שקלים דמי ניהול.  לפיכך, אם האחוז המופנה לחיסכון הוא 79% אז האחוז המופנה ל"ריסק היסודי" הוא 21%, ומתוכם 18% הם דמי ניהול מהשוטף. לדוגמה: אם ההפרשה החודשית  היא 2,000 ₪, דמי הניהול החודשיים  הם 360 ₪  ודמי הניהול השנתיים הם 4,320 ₪.
בפוליסות ביטוח "חדשות", שנרכשו אחרי 1.1.2004, דמי הניהול  מופרדים מן  הרכיבים השונים בפוליסה. בפוליסות מסוג זה גובה דמי הניהול ניתנים למשא ומתן בין החוסך ונציגו לבין החברה המנהלת את הכספים הפנסיוניים.
איך ניתן להפחית את דמי הניהול בפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים) -לאחר שנוכחנו לדעת כי דמי הניהול בפוליסת הביטוח ניתנים לשינוי?
בפוליסות מסוג "עדיף - משתתף ברווחים":
 מצד אחד - הריסק הבסיסי הכולל את דמי הניהול והביטוח למקרה פטירה הוא יקר יחסית לעלויות דומות כיום.  במשך השנים המחירים לביטוח למקרה פטירה פחתו, וכיום  אפשר לרכוש ביטוח למקרה פטירה בשישית  מעלותו בפוליסת ביטוח ישנה (או בשליש במקרה של חוסך שמעשן).
מצד שני – במקרה פרישה הקיצבה לכל סכום שייצבר במועד מימוש התוכנית  גבוהה בכ-20%  מהקיצבה בתכניות קיצבה חדשות.
הפתרון מבחינת הצרכן הוא להגדיל את רכיב החיסכון על חשבון מחיר הריסק הבסיסי (דמי ניהול וביטוח למקרה פטירה). מאחר שסוג זה של תכניות אינו נמכר לקונים חדשים, חברות הביטוח אינן מחויבות  לאפשר לצרכן לערוך שינויים בתכנית.
בפוליסות מסוג "עדיף" (בשמות מסחריים שונים), שנמכרו בין 1992 ל- 2004, רוב חברות הביטוח מאפשרות להפחית את סכום הריסק היסודי עד למינימום מסוים ( אי אפשר לבטלו לחלוטין). יש לקחת בחשבון כי הפחתה של הריסק היסודי תפחית בשיעור דומה את הכיסוי הביטוחי למקרה מוות, שגם אם עלותו בתכנית זו יקרה ביחס לחלופות, ייתכן שהכיסוי הביטוחי הזה נדרש.
 
טיפ
על מנת לצמצם את שיעור הריסק היסודי היקר יש לפנות לחברת הביטוח שהפיקה את הפוליסה, רצוי באמצעות סוכן הביטוח, בבקשה להקטין את ביטוח הריסק, או להמירו בביטוח למקרה פטירה חדש במחיר מוזל.
הערה חשובה: מוצרי ביטוח נמכרים לאחר חיתום רפואי. חיתום רפואי הוא בדיקת מצבו הרפואי של מי שרוצה לרכוש ביטוח למקרה פטירה או אבדן כושר עבודה שנעשית על ידי חברת הביטוח או קרן הפנסיה לפני שהן מסכימות לקבל את הצרכן לביטוח. לכן  לפני שמחליפים מוצר ביטוחי קיים במוצר חדש כלשהו, יש לוודא שאפשר לרכוש ביטוח חדש במקומו.
 
 
 (1) שם שניתן על ידי חברות הביטוח כדי לכנות פוליסות מסוג זה  בשם נפרד.
כיצד אפשר להפחית את עלות הביטוח למקרה פטירה?
מה זה ביטוח למקרה פטירה?

דמי הביטוח למקרה פטירה  מתממשים במקרה של הוצאת תעודת פטירה על ידי משרד הפנים.(2)
הכיסוי למקרה פטירה שונה במהותו בין קרן פנסיה לפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים). בקרן פנסיה דמי הביטוח למקרה פטירה מתקבלים בצורת קיצבה לאלמנה, שתשולם למשך כל חיי האלמנה, וקצבה ליתומים, שתשולם עד הגיעם לגיל 21.
בפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים) דמי הביטוח למקרה פטירה מתקבל בסכום חד פעמי, בגובה סכום הביטוח הנרכש, כאשר המוטב  אחראי להשתמש בחוכמה בסכום כדי שיספיק לכל התקופה שעבורה נועד. בחלק מחברות הביטוח קיימת אפשרות להמיר סכום זה בקצבה חודשית (אנונה) בהתאם לתקופה הנדרשת. בפוליסת ביטוח  המבוטח יכול לקבוע מי יהיו המוטבים (מוטב הוא האדם שאמור לקבל את הכסף במקרה של פטירת המבוטח), ואין הכרח שיהיה קשר משפחתי  בין המבוטח למוטב.
 
טיפים
ההפרש בין עלויות ביטוח למקרה פטירה במוצרים שונים בתקופות שונות יכול להיות עד פי 7 ויותר אם ברשותכם פוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים) ישנה, מומלץ לפנות לסוכן הביטוח או ליועץ פנסיוני על מנת  לבחון אם  אפשר להפחית את עלות הביטוח.
 
המחיר של  ביטוח למקרה פטירה בקרן פנסיה הוא זול יחסית, והוא יכול להיות נמוך בכ-85% מהמחיר בפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים). אם אתם מעוניינים להגדיל את ביטוח החיים, בחנו אם אתם יכולים לעשות זאת באמצעות החלפת מסלולי ביטוח בקרן הפנסיה (ראו סעיף "איך  אפשר להשפיע על הרכב הרכיבים (חיסכון, ביטוח למקרה פטירה, ביטוח אבדן כושר עבודה) בקרן פנסיה מקיפה במקום לרכוש ביטוח חיים נוסף מחברת הביטוח.
ביטוח למקרה פטירה בקרן פנסיה נקרא "קצבת שאירים", ובפוליסת ביטוח הוא נקרא "ביטוח חיים".
 
 
(2) פרט למקרה של התאבדות ב- 13 החודשים הראשונים מיום ההצטרפות לביטוח
כיצד אפשר להפחית את עלות ביטוח אבדן עבודה?
הכיסוי למקרה אבדן כושר עבודה, הוא אחד התחומים האפורים ביותר, מכיוון שאינו מוצר אחיד.  ההגדרה של חוסר יכולתו של אדם לעבוד אינה חד משמעית, פרט למצבים קיצוניים כמו ריתוק למיטה, ולפיכך עשויה להיות שונה בין ביטוחים שונים.
הכיסוי למקרה אבדן כושר עבודה בקרן פנסיה שונה  מהכיסוי בפוליסת ביטוח (ביטוח מנהלים). בקרן פנסיה נכות  מוגדרת כנכות כללית (להבדיל מהגדרת נכות לפי העיסוק של המבוטח), בדומה להגדרות הנכות של ביטוח לאומי. אחוזי הנכות נקבעים על ידי רופא תעסוקתי.
בכיסוי הבסיס הזכאות לפיצוי נקבעת על פי הכללים  האלה:
מ- 25% נכות  עד 75% - משולם תשלום חלקי
מ- 75% נכות – משולם תשלום מלא
בפוליסות ביטוח, לעומת זאת, תנאי הביטוח לאבדן כושר עבודה נקבעים בתנאי הפוליסה ביום הרכישה, ואפשר לשנותם רק על ידי החלפת הביטוח בביטוח אחר. בפוליסת ביטוח  אפשר לרכוש ביטוח על פי הגדרת העיסוק של המבוטח, כלומר המבחן המהותי לקבלת הפיצוי הוא יכולתו של המבוטח  לבצע את עבודתו, או את עיסוקו. לדוגמה, הפיצוי  של שען, המבוטח בביטוח מסוג זה, במקרה נכות של אחת מידיו יהיה גבוה מהפיצוי שהיה מקבל לו היה מבוטח בקרן פנסיה.
 
טיפ
במהלך השנים חברות הביטוח שיפרו את תנאי המוצר למבוטח והוזילו את מחירו. סביר להניח כי מבוטחים שיש להם ביטוח לכיסוי אבדן כושר עבודה שנרכש לפני שנים רבות יכולים להמירו בביטוח זהה במחיר נמוך יותר.
איך אפשר להשפיע על הרכב הרכיבים (חיסכון, ביטוח למקרה פטירה, ביטוח אבדן כושר עבודה) בקרן פנסיה מקיפה?
בקרן פנסיה מקיפה חדשה (שהחלה לפעול בשנת 1995 ואילך), ככל שהחוסך מצטרף בגיל צעיר יותר, החלק היחסי של  התשלום המלא, אשר מופנה לרכיבי הביטוח למקרה פטירה ואבדן כושר עבודה, קטן יותר. להלן טבלה המפרטת את החלק מהתשלום המלא אשר מועבר לכל רכיב בתוכנית (ללא דמי ניהול), בקרן פנסיה מקיפה לפי גיל ההצטרפות לתכנית (הטבלה היא לגבר בתכנית לגיל פרישה – 67).
האחוזים המפורטים בטבלה הם מכל התשלום שבין גיל ההצטרפות לגיל 67.
 
גיל הצטרפות% מהתקציב המופנה לחיסכון% מהתקציב המופנה לביטוח שארים% מהתקציב המופנה לביטוח נכות
2591%2.5%6.5%
3089%3.5%7.5%
3586.5%5.2%8.3%
4083%7.3%9.7%
4582%7.2%11.8%
5080.5%5.2%14.4%
חוסך יכול להגדיל את רכיב החיסכון על חשבון הרכיבים הביטוחיים האחרים באמצעות החלפת מסלול  למסלול שבו  אחוז התקציב המופנה לחיסכון גבוה יותר.
מה עליי לבחון כאשר אני יוצא לפנסיה?
איך קובעים את החלוקה בין קצבה חודשית לסכום חד פעמי?
קיימים שני סוגי חיסכון לגיל פרישה, הנבדלים זה מזה באופן קבלת כספי החיסכון:
חיסכון הוני (בקופת גמל או בפוליסה ביטוח הונית) – המשולם בגיל פרישה כסכום חד פעמי.
חיסכון קיצבתי (בקרן פנסיה או בפוליסה ביטוח קיצבתית) – המשולם בגיל פרישה כהכנסה חודשית למשך כל חיי החוסך.
הוצאה למחיה, כגון מזון, חשבונות הבית, תרופות, ניידות (רכב פרטי, מוניות, כרטיס חופשי חודשי), בילויים והוצאות בלתי צפויות - מומלץ לקבל מדי חודש באופן שוטף.
 אם ההכנסות לאחר מועד הפרישה, הכוללות את הקיצבה המתקבלת מתכנית הפנסיה וממקורות אחרים (כגון: קצבת זיקנה מביטוח לאומי, שכר דירה חודשי), צפויה להיות גבוהה מההוצאה החודשית השוטפת,   אפשר לבקש את היתרה כסכום חד פעמי ולשמור אותו בחיסכון להוצאות חד פעמיות גבוהות או בלתי צפויות.

טיפ
כספים שנצברו במועדים שונים נתונים לכללי מס שונים. לפיכך במועד הפרישה חשוב להיוועץ בבעל רישיון פנסיוני או יועץ מס. לדוגמה, תגמולים שנצברו בתכנית הון עד סוף 2007 או תגמולי עובד שנצברו עד שנת 2000 בתכנית קיצבה, פטורים מתשלום מס, ולכן כדאי שיהוו חלק מסכומי ההון הנדרשים בפרישה . לתכנון המס בגיל הפרישה תהיה משמעות גבוהה על גובה המס שישולם, כלומר  על סכום הנטו  שיישאר בידי הפורש.
 
האם  משלמים מס בעת משיכת הכספים?
בכל תכנית פנסיונית קבוע מועד שבו  אפשר  למשוך את הכספים  שנצברו בה. קיימות כמה אפשרויות:
"משיכה כדין" - משיכת הכספים מהתכנית הפנסיונית במועד ובאופן שבו הקופה אמורה לשלם את הכסף. כספים הנמשכים כדין מקבלים הטבות מס בעת המשיכה, ולכן משלמים עליהם מס מופחת או שלא משלמים מס כלל. שיעור המס תלוי בסוג הקופה, באופן קבלת הכסף ובסכום הכסף המתקבל.
"משיכה שלא כדין" - משיכת כספים במועד שונה מהמועד שבו אמורה הקופה לשלם את הכסף. במקרה זה משלמים מס גבוה על כל הכספים, בשיעור של לפחות 35% מהצבירה (כולל הרווחים), ולפעמים נוסף גם מס רווחי הון על הרווחים של התכנית. לא מומלץ למשוך כספים בניגוד לתקנות.
מס שונה על חלקים שונים של החיסכון בתכנית –  אם חל מס על משיכת הכספים מהתכנית, מומלץ להתייעץ עם בעל רישיון פנסיוני או עם יועץ מס, המבין במיסוי פנסיוני, כיצד  אפשר לצמצם את המס או להימנע  ממנו. באמצעות תכנון נכון של אופן משיכת הכספים  אפשר לחסוך סכומים גדולים מאוד.
להלן הסבר כללי של מיסוי הכספים בתכניות:
סוג המס על משיכת החיסכון מהתכניות נקבע לפי סוג ההפקדה לתכנית – כשכיר או כעצמאי.  אם ההפקדה  נעשתה כשכיר, קיימת חלוקה פנימית בין כספי פיצויים, כספי תגמולים שהמעסיק שילם וכספי תגמולים שהעובד שילם לתכנית.
בנוסף לסוגי התשלומים השונים, קיימת חשיבות גם למועד שהם התבצעו. תקנות מס ההכנסה משנות מדי פעם את כללי המס החלים על סעיפי ההפקדות השונים. השינויים במיסוי חלים בדרך כלל רק על כספים חדשים המופקדים בתכניות, והכספים הישנים נהנים מכללי המס שהיו בתוקף במועד שבו הם הופקדו. לכן בכל תכנית  בעלת ותק של כמה שנים, יכולים להיות סוגי מיסוי שונים על משיכת הכספים בכל סעיף הפקדה.
במשיכה מתכניות ללא מס - במועד שונה או באופן שונה מתקנות הקופה – חשוב לזכור שמטרת החיסכון הפנסיוני היא לספק הכנסות למקרים שבהם אי אפשר לעבוד. לכן מומלץ לא למשוך כספים מתוך החיסכון למטרות אחרות. אך  אם בכל זאת חייבים למשוך כסף – להלן פירוט של חלקי החיסכון  שאפשר למשוך ללא מס במקרים שונים בהתאם למאפייני הקופה:
הכנסות נמוכות מעבודה –  אם הכנסות העבודה נמוכות משכר המינימום,  אפשר לקבל מהקופה מדי חודש השלמה לשכר המינימום (על פי התנאים שמפורטים בתקנות).  אם המשפחה כוללת זוג עם ילד או יותר,  אפשר לקבל השלמה של עד פעמיים שכר מינימום.
הוצאות רפואיות של החוסך או בן משפחה קרוב –  אפשר לקבל כסף עבור כיסוי ההוצאות הרפואיות בתנאי שהן גבוהות ממחצית ההכנסה של החוסך ושל הקרוב החולה (בן/בת זוג, הורה, סבים, ילדים, ובני זוג של כל אחד מאלו).
כספי פיצויים שהופקדו בתכנית –  אפשר למשוך אותם רק במועד עזיבת העבודה (בכל גיל) ולקבל סכום פטור ממס עד לסכום של השכר ברוטו כפול שנות העבודה אצל המעסיק ועד לשכר של 10,980 ₪ (נכון לשנת 2009).עובדים ששכרם ברוטו נמוך מ-10,980 ₪ , זכאים להגדלת סכום הפיצויים הפטורים עד לסכום של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה ולא יותר מ- 10,980 ₪ לכל שנה.

משיכת כספים מתכניות פנסיוניות חייב במס. כאשר סכום הצבירה נמוך מהסכום שחייב במס, לא משלמים מס על הכספים ( בדומה למשכורת נמוכה ).
מומלץ לכל חוסך להתייעץ עם בעל מקצוע בתחום על מנת לבדוק  את האפשרויות העומדות בפניו להפחתת המס. הפחתת המס מגדילה את סכום הכסף שנשאר אצל החוסך.
למה חשוב לשמור על ההסכמים והדיווחים הפנסיונים?
שמירת הדוחות התקופתיים של תכניות החיסכון הפנסיוני –הדוחות המתקבלים מהקופות הם ההוכחות היחידות לתנאי הפנסיה שנקבעו, ם  ואפשר להציג אותם במקרה של תלונה לגורם כלשהו, כולל בית המשפט.  אם הקופה טועה, קשה מאוד לקבל  ממנה מידע עבור שנים בעבר הרחוק.
החברות המנהלות את הכספים מחויבות לשלוח מדי רבעון (3 חודשים) דף המפרט את התשלומים מתחילת השנה. בנוסף, פעם בשנה הן מחויבות לשלוח דוח שנתי (בפברואר או במרץ). הדוח השנתי כולל פירוט של כל הסכומים ששולמו בשנה שעברה ונתונים לגבי זכויות החוסך בקופה.
מומלץ לשמור את הסכמי ההצטרפות לתכנית החיסכון הפנסיוני.  במשך תקופת החיסכון הפנסיוני יכולות לקרות טעויות בצבירת הזכויות בתכנית  או בשיוך הכספים ובאופן השיערוך שלהם. המסמך שחתמתם עליו בעת ההצטרפות לתכנית הוא החשוב ביותר, והוא יהווה בסיס לכל תביעה עתידית במקרה הצורך. מאחר ומסמך ההצטרפות המקורי נשמר אצל היצרן לצורך הפקת התוכנית שביקשתם, חשוב לבקש העתק של מסמך זה (כולל העתק של הצהרת הבריאות עליה חתמתם) ולשמור אותו.
בפוליסות ביטוח חשוב לשמור בנוסף גם את הפוליסה המקורית של התכנית. הפוליסה היא בעצם חוזה, והתנאים הנקובים בה מחייבים את חברת הביטוח.  אם אין בידכם פוליסה, כדאי לבקש בהקדם העתק, כיוון שבעתיד יכול להיות שיהיה קשה לשחזר אותה. חברות הביטוח מחויבות על פי חוק להמציא העתק למבוטח.
מה חשוב לברר בפגישה עם יועץ פנסיוני או עם סוכן פנסיוני?
מפגש עם משווק או עם יועץ פנסיוני  יעלה  כמה שאלות, ולאחר המפגש יהיה צורך לדעת לענות עליהן:
 
א. כללי
-  אם היועץ או הסוכן ממליצים להחליף תכנית פנסיה – מהם
   היתרונות והחסרונות של התכנית החדשה על פני הישנה? 
- באילו מצבים (כגון נישואים, ילדים) יידרש שינוי התכנית?
 
ב. חיסכון פנסיוני לפרישה:
- האם החיסכון יתקבל כקצבה חודשית או בסכום חד פעמי או
  שילוב של שניהם?
- באיזה אופן יתורגם החיסכון שנצבר לקצבה חודשית?
- מה גובה הקצבה או הסכום החד פעמי שיתקבלו בפרישה?
- מהם אפיקי ההשקעה של החיסכון שבקופה הפנסיונית?
- כיצד תעודכן (למה תוצמד) הפנסיה החודשית בחודשים
  ובשנים שלאחר קבלת התשלום הראשון?
 
ג. ביטוח למקרה פטירה:
-  מהו סכום הביטוח שיתקבל?
-  האם סכום הביטוח ישולם כקצבה חודשית או כסכום חד
   פעמי?
-  כיצד ישתנה הביטוח אם ישתנו ( יפחתו או יגדלו) ההפקדות
   החודשיות לחיסכון הפנסיוני?
-  כיצד ישתנו סכומי הביטוח אם ישתנה המצב המשפחתי?
-  לצורך השוואת מחירים: מהו המחיר ליחידת ביטוח? למשל,
   מה סכום הביטוח למקרה פטירה לכל  100,000₪, או לקצבה
   חודשית של 1,000 ₪?
 
ד. ביטוח קצבה למקרה של אבדן כושר עבודה:
-  מהו גובה הקצבה החודשית?
-  כיצד ישתנה הביטוח אם ישתנו (יפחתו או יגדלו) ההפקדות
   החודשיות לחיסכון הפנסיוני?
-  כיצד תעודכן (למה תוצמד) קצבת הביטוח בחודשים ובשנים
   שלאחר קבלת התשלום הראשון?
-  מהם המקרים החריגים שבהם לא תשולם קצבת הביטוח
   למרות מצב רפואי המזכה בה?
-  האם קצבת הביטוח מכסה גם נכות חלקית? אם כן, כיצד
   מחושבת קצבת הנכות החלקית?
-  האם הביטוח הוא לפי נכות כללי (כמו ביטוח לאומי) או לפי
   הגדרת העיסוק?
 
ה. דמי הניהול של התכנית:
- מה שיעור דמי הניהול הנגבים בתכנית וכיצד הם מחושבים?
- כיצד דמי הניהול יכולים להשתנות במהלך שנות החיסכון?
 
ו. אפיקי ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני:
- מיהו הגוף המוסדי המשקיע את כספי החיסכון, ומהן יתרונותיו
  וחסרונותיו לעומת גופים אחרים?
- מהו הרכב תיק ההשקעות של הקופה לפי קבוצות סיכון של
  אפיקי השקעה (מזומנים, אג"ח מדינה, מניות וכו')?
- האם חלות על הקופה מגבלות לגבי בחירת הרכב תיק
  ההשקעות?
- האם  יהיה אפשר בעתיד לשנות את סל ההשקעות בקופה?
- כיצד ובאיזו תדירות אפשר להחליף אפיקי השקעה בתכנית?
- האם כספי החיסכון מושקעים באג"ח מדינה עם תשואה
  מובטחת? אם כן, מה שיעור התשואה המובטחת ומה שיעור
  אג"ח זה מכלל החיסכון?
מה מומלץ להביא לפגישה עם היועץ פנסיוני?
כדי להתאים את המוצר הנכון לכל צרכן, על היועץ לדעת פרטים רבים על הצרכן ועל משפחתו. מומלץ להגיע ליועץ עם המידע המפורט שלהלן:
 
תאריכי לידה של בני המשפחה – כדי לחשב את הצורך בביטוח למקרה פטירה ואת מחיר הביטוח.

תלושי שכר או מידע על הכנסות של שני בני הזוג – כדי לחשב את הצורך בביטוחים שונים ואת מידת ההישענות של בן הזוג על פנסיית המבוטח.

מצב בריאות של בני המשפחה – כדי לאתר צרכים ביטוחיים, למשל ילד שנזקק לתמיכה גם בגיל מבוגר.
 
צפי הכנסות בפנסיה - נתונים עדכניים של תכניות פנסיוניות קיימות. מומלץ לבקש מהקופות סטטוס עדכני בפנייה לקופה עצמה או באמצעות סוכן הביטוח.
נתונים על חסכונות ונכסים אחרים שאינם פנסיוניים (הקיימים והצפויים בעתיד): חסכונות בבנק, ניירות ערך, שווי דירות להשקעה, ירושות צפויות ועוד.
 
צפי הוצאות בפנסיה - סכומי ההוצאה החודשיים של המשפחה. אלה נחוצים על מנת להתאים את סכומי הביטוח לצרכים.
סכומי ההוצאה הצפויים בעתיד הם עזרה לילדים בוגרים או להורים מבוגרים וכדומה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...