יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

שכירת דירות – בעיות ופתרונן
שכירת דירות – בעיות ופתרונן


כידוע, רבים שוכרים דירות וחדרים למגורים, ובהם צעירים, סטודנטים, חיילים ועוד "עמך בית ישראל". אך, על אף שזאת עסקה יקרה ומשמעותית מאוד, רבים מסתבכים בה, שכן, משיקולים של חיסכון, הם מבצעים פעולות משפטיות של עריכת הסכם, נכנסים לדירה ומקווים להגיעה "אל המנוחה ואל הנחלה".
במקרים לא מעטים חוסר תשומת לב או חוסר ניסיון עלולים להביא להסתבכות קשה מאוד ולנזקים בסכומים עצומים.  דוגמה: לאחר הכניסה לדירה נותקו המים, החשמל או הטלפון. בירור מגלה כי הניתוק בוצע בשל חובות של דיירים קודמים או אפילו של משכירי הדירה.
המשכירים רושמים את השירותים על שמם דרך אחת של השוכרים להגן על עצמם מפני תופעות אלה היא לדווח לעירייה על השכירות, לרשום את מונה החשמל על שמם  וכך ביחס לכלל השירותים שהוזכרו. כך השוכרים מגנים על עצמם מפני ניתוקים ומפני ייחוס חובות של אחרים לחשבונם, והם יחויבו רק על התקופה שבה הם רשומים כשוכרים. במקרה כזה לא יינקטו נגד השוכרים פעולות בגין חובות העבר. בדרך כלל, השיטה עובדת, והשוכרים אכן מוגנים. 

שאלות נפוצותטיפים


האם המשכירים (בעלי הדירות) יסכימו לרישום כזה?
אכן, כן! רישום בעירייה ואצל נותני השירותים על שם השוכרים, פועל גם לטובת המשכירים! למשל, אם לאחר שהשוכרים עזבו את הדירה (כעבור יותר משנה) נותרו חובות, תגבה העירייה את החובות מן השוכרים שרשומים אצלה בתקופה זאת ולא מן המשכירים. כך המשכירים (הבעלים) לא יצטרכו לפרוע את החובות שהצטברו בתקופת השכירות. לכן זהו אינטרס מובהק של המשכירים לרשום את השירות על שם השוכרים. 

אם כולם מרוצים אז מה הבעיה?
מן הניסיון שהצטבר מפניות הצרכנים, מן המקרים שהגיעו לבתי המשפט, ומן התקשורת עולה כי שוכרים רבים שוכחים לדווח לעירייה על מועד העזיבה. לכן העירייה ממשיכה לגבות מן השוכרים את דמי הארנונה. דבר זה עלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים נגד השוכרים ולהליכי גבייה מאוד לא נעימים.
דוגמה: לאחרונה פורסם מקרה של שוכר שעזב דירה לפני 9 שנים, ועתה הוא נדרש לשלם חובות שהצטברו בעירייה בגובה של 35,000 שקלים! מובן, שדרישות התשלום והודעות על החוב כלל לא הגיעו לידו, משום שהוא אינו גר עוד בדירה זאת, ונודע לו על החוב רק כשהוטלו עיקולים על נכסיו. 

מה אפשר לעשות?
פשוט מאוד. לא לשכוח לדווח לעירייה ולשאר הגופים מיד עם עזיבת הנכס! חשוב לשמור את התיעוד על כך, למשל: במסירת ההודעה בכתב בדואר רשום או לידי הפקידים של הגוף הגובה ולקבל מהם חותמת נתקבל. פעולה פשוטה זאת, גם אם היא מבזבזת קצת זמן, שכן מדובר בכמה גופים (חשמל, טלפון, עירייה וכדומה), תחסוך סבל וטרחה מיותרים, הליכי משפט יקרים, ובעיקר – תחסוך כסף.

מה קורה במקרים ששוכרים רק חלק מדירה – חדר או שניים?
בשכירות של חלק מדירה בעלי הדירה הם המשלמים לעירייה את תשלומי הארנונה, והם אלה שגובים מהשוכרים תשלום בגין החלק היחסי של הנכס. במקרה כזה החוק מתייצב לצד השוכרים: הוא מחייב את המשכירים לתת לשוכרים קבלה, שמפרטת את הנתונים הבאים: סכום התשלום, מועד התשלום, תקופת התשלום והחלק שעליו משלמים. פעולות אלה יקנו לשוכרים חסינות מפני תביעות לתשלום ארנונה בעתיד.
גם כאן הניסיון מלמד ששוכרים שאינם מודעים לכך, משלמים את חלקם בארנונה אבל אינם דורשים קבלה. ואם אין להם קבלה, הם אינם יכולים להוכיח כי שילמו את חלקם. התוצאה היא שהם מוצאים את עצמם בתסבוכת, שלא באשמתם.
לכן, במקרים אלה, בנוסף להבהרה ברורה בהסכם, המפרטת מה השוכרים חייבים לשלם בגין כל שירות, יש להקפיד לדרוש "קבלה"! רצוי שהקבלה תהיה נפרדת מדמי השכירות. הקבלה תשמש לשוכרים ראיה ששילמו את חובם, אם בעתיד יידרשו לשלם שוב.  
טיפים

1. כדאי להיוועץ באיש מקצוע לפני שחותמים על ההסכם שכירות.

2. אם רשמתם את עצמכם אצל הגובים (עירייה, חברת החשמל, טלפון)
    כשוכרים, כתבו לעצמכם תזכורת להודיע להם מיד עם העזיבה. 

3. אם שכרתם חדר ושילמתם ארנונה לבעלי הדירה, דרשו קבלה נפרדת
    על כל תשלום.

4. שמרו את האישורים, את הקבלות ואת העתקי ההודעות – במשך 7 שנים.

5. תתעדו את מצב הדירה ( תמונות ) לפני המעבר על מנת לשמור הוכחות
    בדבר מצבה ולהתגונן מפני תביעת תשלום בגין תיקונים, צביעה ועוד.
    ניתן גם לערוך מסמך משותף בין המשכיר לשוכר בו יצהירו הצדדים על
    מצב הדירה בפרטי פרטים. מסמך זה יצורף כנספח להסכם שכירות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...