יום שני, 13 בדצמבר 2010

מעבר מבנק לבנק

מעבר מבנק לבנק

על חוסר התחרות בתחומי הבנקאות בישראל ועל גורמיה דובר רבות. אחד ההיבטים העיקריים של מצב זה היה החסמים האובייקטיביים והסובייקטיביים, שהקשו על לקוחות פרטיים לעבור לבנק אחר. כיום, בהעדר תחרות, המחירים דומים עד זהים, השירות כמעט זהה, ואין תחרות על לב הלקוחות. ראו טבלת השוואה של עמלות הבנקים באתר האינטרנט של בנק ישראל. 
 
 

שאלות נפוצות
האפשרות לעבור מבנק לבנק – מדוע זה חשוב?
אין ספק: האפשרות של הלקוחות לעבור מבנק לבנק עשויה להגדיל את התחרות בין הבנקים. היא מאלצת אותם לתת לנו שירות טוב יותר, כדי לפתות אותנו להישאר בבנק, ולהשתתף בתחרות אמיתית על איכות השירות. איכות השירות מתבטאת במידע מובן וידידותי יותר, ובסופו של דבר גם בתחרות אמיתית על מחירי השירות שאנו מקבלים. ככלל, יכולת פשוטה וזמינה לעבור מבנק לבנק תעצים את כוחנו לממש זאת, כאשר איננו מרוצים מהשירות או מהיחס. 
מדוע יש קושי אובייקטיבי לעבור מבנק לבנק?
1. הבעיה העיקרית היא מידע. אנו זקוקים למידע:  

    א. כדי להשוות להצעות של בנק אחר.
    ב. כדי לאתר את כל ההתחייבויות, שיש לנו בבנק, כגון: הוראת קבע או
         התחייבות, שעלולות לתפוח לסכומי עתק.

2. פחד שנובע מחוסר ידיעה – לקוחות, שהתחייבו להחזיר הלוואה או
    משכנתא, חוששים מתגובת הבנק, כשיבקשו לעבור לבנק אחר.

3. מחסום פסיכולוגי – לקוחות ותיקים בבנק, שמכירים את המנהלים ואת
    הפקידים, חשים אי נעימות להודיע להם שהם רוצים לעזוב את הבנק. 
כיצד ניתן לקבל את המידע מהבנק?
הוראות של בנק ישראל משנת 2005 (אשר נראה שהציבור אינו מודע להן), מחייבות את הבנקים למסור ללקוחות מידע מפורט, כדי שיוכל לבדוק את הכדאיות לעבור לבנק אחר. ההוראות גם קובעות תעריף מרבי, שניתן לבקש עבור המידע.
כך, למשל, הבנק חייב לספק ללקוחות לפי בקשתם את הנתונים הבאים:

1. פירוט ההלוואות, סכום ההלוואה, היתרה לסילוק, שיטת הפירעון, מועד
    סיום ההלוואה, ובעיקר: סכום עמלת הפירעון המוקדם. 

2. פירוט הפיקדונות, מספרם, מועדי המשיכה, יתרות למועד המשיכה
    הקרוב וכן מה יקרה אם נשבור מידית את הפיקדון.

3. פירוט של הוראות קבע ושל הרשאות, למי משלמים .  

4. האמצעי לקבלת פרטים על התחייבויות באמצעות כרטיס אשראי, אם
    הבנק הנפיק אותו, הזכויות שצברנו בשל השימוש בכרטיס ומסגרת
    האשראי.
כיצד עוברים בפועל לבנק אחר?
המפקח על הבנקים מחייב את הבנק לנקוט פעולות, שיקלו על הלקוחות לעבור לבנק אחר:

 
1. הבנק הנעזב חייב למסור את המידע ללקוחות תוך 4 ימים מיום הבקשה.

2. הבנק חייב לבקש מהלקוחות הוראות לביצוע הליך ההעברה. 

3. הבנק הנעזב חייב להציע ללקוחות לקבל מהם את פרטי החשבון שלהם
    בבנק החדש, על מנת לזכות את חשבונם ביתרות של הלקוחות. 

4. הבנק הנעזב חייב להציע ללקוחות לחתום על הסכם למתן הוראה
    טלפונית או בפקס לביצוע ההוראות, כך שהם לא יצטרכו להגיע אל
    לסניף. (זה גם פותר את בעיית חוסר הנעימות מפגישה עם מנהל/ת
    הסניף.) 
האם הוטלו חובות גם על הבנק שהחשבון עובר אליו?
המפקח על הבנקים מחייב גם את הבנק החדש לסייע ללקוחות החדשים:

1. הבנק החדש חייב להעביר הודעה למוטבים (בהרשאה או בכרטיסי
    אשראי בעסקה מתמשכת) על השינוי בחשבון המחויב או במספר
    הכרטיס.

2. וחשוב ביותר – הבנק החדש יחתים את הלקוחות החדשים על ייפוי-כוח
    לצורך ביצוע כל פעולות ההעברה מהבנק  הנעזב.
טיפים
לקוחות הבנקים המבקשים לעבור לבנק אחר

1. בקשו את המידע שמגיע לכם.

2. בדקו בקפידה הצעות מבנקים אחרים.

3. היעזרו בשירותים שהבנק החדש מציע.

4. קבל אישור מהבנק הנעזב שהחשבון נסגר ללא חוב.
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...