יום רביעי, 15 בדצמבר 2010

מה קורה כשנגנב כרטיס אשראי שלי? אם גילית שנגנב כרטיס האשראי שלך עליך ל


מה קורה כשנגנב כרטיס אשראי שלי? 

אם גילית שנגנב כרטיס האשראי שלך עליך להודיע לחברת האשראי. ומה בדבר השימוש שנעשה בכרטיס שלך? הכלל הוא כי חברת האשראי לא זכאית לחייב את חשבונך בגין שימוש שנעשה בכרטיס ע"י ביצוע קניות או הוצאת כספים עד למועד שבו גילית את הגניבה או האובדן. גם לגבי שימוש שנערך בכרטיס מהמועד שבו גילית את הגניבה ועד המועד שבו נתקבלה הודעתך יכולה החברה לחייב אותך באופן מוגבל בלבד, בסכום חד פעמי של 75 ₪ ו-30 ₪ נוספים בגין כל יום של איחור בהודעה, ולא יותר מסה"כ 450 ש"ח. זאת, כיוון שכל בעל כרטיס נהנה מהגנה של ביטוח הכרטיס. פירוט בעניין ניתן לראות בעמדת המועצה לצרכנות בעניין שימוש לרעה בכרטיס אשראי.

ואולם, לכלל זה יש חריגים: אם רימית, מסרת את הכרטיס למישהו אחר באופן בלתי סביר (למשל נתת למישהו אחר את הכרטיס ומיספרו), אתה עלול להיות מחוייב בסכומים שהוצאו מהכרטיס.
אם חברת האשראי לא נהגה על פי החוק, אסור להתייאש- פנה למועצה לצרכנות לטיפול. 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...