יום שני, 13 בדצמבר 2010

התובענה הייצוגית

התובענה הייצוגית

התובענה הייצוגית

מטרת מוסד התובענה הייצוגית היא לאפשר לאדם אחד (או לגוף) לתבוע עסק או רשות שלטונית בשם ציבור גדול של נפגעים, במקרה שבו הנזק שנגרם לכל אחד מהם הוא יחסית קטן (ולא משתלם להגיש תביעה אישית), אולם הנזק שנגרם לכלל ציבור הנפגעים הוא גדול .
בשנת 2006 חוקק חוק התובענות הייצוגיות.  החוק  קובע, בין היתר, איך מגישים תובענה ייצוגית, מי רשאי להגיש  אותה, מהם התנאים לאישור התובענה, כיצד מתנהלים ההליך עצמו וההליך לאישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט.
 

שאלות נפוצות
מי יכול להגיש תובענה ייצוגית?
התובע המבקש לייצג את ציבור הנפגעים (התובע הייצוגי) מגיש את תביעתו האישית, ובמקביל  הוא מגיש בקשה לאשר את תביעתו כתביעה ייצוגית.  על התובע הייצוגי להראות כי העילה  לתביעה מתאימה לקבוצה גדולה של אנשים שיש להם  מכנה משותף עם תביעתו שלו (שאלות משותפות של עובדה או משפט). הוא נדרש להוכיח כי הוא מתאים לשמש תובע ייצוגי, וכן חלים עליו תנאים נוספים שנקבעו בחוק.
מה החשיבות של מוסד התובענות הייצוגיות?
מוסד התובענות הייצוגיות מאפשר להתמודד עם פגיעה  של גופים מסחריים או של רשות שלטונית בציבור רחב. במקרים אלה הנזק הכספי לכל נפגע הוא נמוך,  אך כיוון שהוא חל על קבוצה גדולה של אנשים הרי שסכום הנזק מצטבר לסכומים גדולים מאוד. במצב זה צרכנים רבים יעדיפו שלא לתבוע את הגוף המסחרי או השלטוני באופן אישי, שכן גם הליך משפטי יקר וארוך עלול להניב פיצויי בסכום זעיר התואמים את נזקו ושכרו יוצא בהפסדו.
לעומת זאת, כאשר מדובר בתובענה ייצוגית , התביעה היא למעשה בגין סכום הפגיעה המצרפי, של כל הנפגעים, שכאמור עלול  יכול להיות מאוד גבוה. הסכום הגבוה של הפיצוי, בסופו של ההליך,  ובכך מהווה תמריץ לתובע ייצוגי לנקוט בהליך  שבסופו יקבל על פי פסיקת ביהמ"ש גמול  משמעותי  וגם עורך דינו עשוי לקבל סכומי כסף נכבדים ומשמעותיים כשכר טרחת עו"ד.
האם פסק הדין בתובענה ייצוגית יחייב את כל חברי הקבוצה?
משאישר בית המשפט את התובענה כייצוגית, ידון ביהמ"ש בתביעת היחיד כאילו הוגשה על ידי כל אלה שיש להם את אותה העילה, המכונים בעגה המשפטית "חברי הקבוצה". הם למעשה מיוצגים על ידי התובע הייצוגי מבלי להשתתף בדיונים. משמעות הייצוג היא כי פסק הדין שיינתן בתובענה הייצוגית יחייב את כלל חברי הקבוצה,  אלא אם אחד החברים הגיש בקשה להוציא את עצמו מהקבוצה.
 אם תידחה התביעה, לא יוכל מי שנמנה על חברי הקבוצה להגיש תובענה פרטית בשל אותן עילות בטענה כי לא היה מיוצג בביהמ"ש. אם התובע הייצוגי יזכה בתביעתו, בית המשפט יקבע את גובה הפיצוי או ההשבה המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה (מלבד מי שהחריג את עצמו מהתביעה).  
האם חברי הקבוצה צריכים לבקש מבית המשפט להצטרף לתביעה או לקבוצה?
החוק קובע כי אין כל צורך שחברי הקבוצה יביעו את הסכמתם להיות מיוצגים על ידי התובע הייצוגי, והם שייכים לקבוצת הנפגעים באופן אוטומטי. ההנחה היא כי התובע מייצג את כלל ציבור הנפגעים, והחוק מניח שהם מסכימים להליך. לא תמיד חברי הקבוצה מודעים לעצם הגשת התביעה, ולכן נקבעו בחוק אמצעים שונים לפרסום הבקשה. המטרה היא ליידע את הציבור שהליך כזה מתחיל ולאפשר למי שמבקש לנהל את תביעותיו באופן עצמאי להודיע על רצונו שלא להיכלל בין חברי הקבוצה.  במקרה של פשרה, החוק מחייב את הצדדים לפרסם את עיקרי ההסכם על מנת לאפשר לחברי הקבוצה להודיע על רצונם שלא להיכלל בהסדר או למסור את עמדתם לבית המשפט .  
האם ארגוני צרכנים יכולים להתערב בהליכי תובענות ייצוגיות?
כן. לארגוני צרכנים ניתנת האפשרות להתייצב בפני בית המשפט בכל שלב על מנת לבקש להביע את עמדתם. הם יכולים להביע דעה גם בעניין הסכם פשרה שהוגש לאישור בית המשפט.
לאחרונה תוקן חוק התובענות הייצוגיות, ולפיו הוענק למועצה לצרכנות מעמד של תובע ייצוגי. המשמעות היא כי המועצה לצרכנות תוכל להגיש תובענות ייצוגיות בשם קבוצה של צרכנים שנפגעו על ידי בית עסק, ואף להצטרף כצד להליך תובענה ייצוגית קיימת שהוגשה על ידי תובע אחר. 
באילו מקרים אפשר להגיש תובענה ייצוגית?
החוק מאפשר הגשת תובענות ייצוגיות במספר רב של עילות, והן מפורטות בתוספת השנייה לחוק. להלן כמה דוגמאות
תביעה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו.
תביעה נגד חברת ביטוח, סוכן ביטוח או חברה שמנהלת קרן פנסיה, בקשר לעניין שבינם לבין לקוח, לרבות חוזה ביטוח או תקנון קופת גמל.
תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו. תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים.
   תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה בכניסה למקומות ציבוריים. 
איזה סוג של תובענה ייצוגית אפשר להגיש נגד רשות ציבורית?
החוק מאפשר להגיש תובענה נגד  רשות ציבורית כדי להשיב  סכומים שגבתה שלא כדין, כמס, כאגרה או כתשלום חובה אחר. אולם נקבעו לכך סייגים שונים. בנוסף, בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית נגד רשות אם הרשות הודיעה כי לא תגבה עוד את התשלום שבגללו הוגשה הבקשה ואם הוכח לבית המשפט כי היא אמנם עשתה כך .
האם התובע הייצוגי יכול להתפשר בשם כל חברי הקבוצה?
רבות מהתובענות הייצוגיות מסתיימות בפשרה. חשוב לציין כי קיים חשש כי הצדדים לתובענה ייצוגית  ירצו לסיים את התיק במהירות גם על חשבון חברי הקבוצה. למשל, התובע הייצוגי מעוניין לקבל פיצוי אישי גבוה ומיידי  ולהשתחרר מניהול התיק שעלול להימשך זמן ארוך, והנתבע מעוניין לסיים את התיק במהירות  ולשלם פיצוי נמוך לכלל חברי הקבוצה. ייתכן כי הנתבע יהיה מוכן לשלם לתובע הייצוגי ולעו"ד סכום גדול המייצג אותו ולצמצם את הפיצוי לכלל הקבוצה.
 לכן נקבעו מנגנוני בקרה בחוק. למשל, נקבעה הוראה האוסרת על תובע ייצוגי למשוך את תביעתו ללא אישורו של ביהמ"ש. החוק גם קבע מנגנון לבקרה על הסכמי הפשרה – מינוי מומחה חיצוני לבדיקת ההסכם  וקביעת שכר הטרחה התגמול לתובע הייצוגי  רק על ידי בית המשפט .
האם התובע הייצוגי חשוף להוצאות משפט במקרה של דחיית התביעה?
בכל תביעה משפטית בית המשפט רשאי לפסוק הוצאות ותשלום שכר טרחת עו"ד לנתבע נגד התובע במקרה של דחיית התביעה. במקרה של תובענה ייצוגית סכום ההוצאות ושכ"ט עו"ד עלול  להיות עשרות אלפי שקלים: בין 10,000 ₪ ל-50,000 ₪. 
לפעמים התובע הייצוגי מבקש  לסגת מהתביעה לאחר שעיין בתגובת הנתבע והבין שאין סיכוי כי יזכה בתביעתו. במקרה זה התובע מבקש מבית המשפט למחוק את התביעה מבלי לפסוק הוצאות נגדו. לעתים הנתבע מסכים לבקשת התובע ואף מוותר על פסיקת הוצאות ושכ"ט. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...