יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

חוק הפיקוח על מכוני פסיכומטריים


חוק הפיקוח על מכוני פסיכומטריים

הרבה צרכנים צעירים נזקקים לשירותי המכונים להכנה לבחינות פסיכומטריות. מתלונות שהתקבלו במועצה לצרכנות עולה שרבים מהצרכנים נתקלו בבעיות רבות. בתחילת 2009 נכנס לתוקף חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים  שבא להסדיר חלק מהבעיות בתחום.

שאלות נפוצותטיפים
על מה התלוננו התלמידים?
בתלונות הרבות שהתקבלו המועצה לצרכנות התלוננו על קושי בקריאה  והבנה של ההסכם שבדרך  כלל היה חד צדדי,  על דרישה לתשלום  מיידי של מלוא התמורה וכאשר מתבררת בעיה שמונעת  השתתפות אין החזרים.
כן היו תלונות על  תנאי לימוד לא נוחים, ואף כאשר התברר שהצרכנים אינם מתאימים ללימודים בשל הפרשי רמה או אי שביעות רצון מהמורים – לא הצליחו לבטל את ההסכם.
חשוב להדגיש שמדובר בצרכנים צעירים שבדרך כלל אין להם מספיק ניסיון, לכן הבעיה הופכת לקשה יותר.
מי מממן את הלימודים במכון פסיכומטרי?
הרבה  חיילים משוחררים נרשמים למכון פסיכומטרי והמדינה מממנת להם את הקורס, באמצעות הפיקדון של הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
האם המדינה מפקחת על איכות הקורס, על הסכם ההתקשרות שבו המכון עושה שימוש?
הקרן לקליטת חיילים המשוחררים פועלת עפ"י החוק לקליטת חיילים משוחררים אכן מממנת לימודים של חייל בתחילת דרכו ואם משהו משתבש והחייל אינו יכול להשתתף בקורס מסיבה כלשהי הקרן אינה יכולה לסייע לחייל והכסף יורד לטמיון.
מי יכול לפתוח מכון ללימודי הכנה לפסיכומטרי?
כל אחד היה יכול לפתוח מכון קורס פסיכומטרי.
חוק חדש שנכנס לתוקף בתחילת ינואר 2009 מסדיר את הנושא וכל מכון יצטרך לקבל אישור של שר החינוך ולעמוד בדרישות שונות ובהן אמצעים שיבטיחו פרסום של תנאי  התקשרות עם המכון פעולה על פיהם, שאם לא כן האישור  שנתן יילקח ממנו.
מה התייחסות החוק לתנאי ההתקשרות?
ראשית חובה לפרסם את התנאים,חובה לחתום על הסכם בכתב שבו יפורטו תנאי תשלום ותנאי הלימודים העיקריים .  חובה לתת עותק לתלמיד לאחר החתימה וגם חובה לפרסום פרטי מוקד שירות מטעם המכון לקבלת פניות ותלונות של הצרכנים.
איך פותרים את הבעיה של סירוב להחזיר כספים?
נקבע בחוק שתלמיד זכאי  להשתתף בשני שיעורי ניסיון בלא  תשלום  לפני תחילת הקורס.
בנוסף נקבעו הסכומים המרביים שאותם יאלץ תלמיד לשלם כדמי ביטול אם יבטל את ההשתתפות שלו בקורס, זאת בהתאם למועד הודעת הביטול:
• ביטול עד 30 ימים לפני תחילת הלימודים – זכאי התלמיד לבטל הרשמה ללא תשלום.
• ביטול לאחר 30  ימים ועד תחילת הקורס – ישלם התלמיד דמי ביטול שלא יעלו על  עשרה אחוזים מעלות הקורס.
• ביטול עד שליש מהמפגשים בקורס ישלם התלמיד דמי ביטול של עד 40% מעלות הקורס
האם זה לא פתח לניצול?
מדובר בסכומים שמאזנים בין אינטרס הצרכן לבין אינטרס המכון. ג עשרה אחוזים וארבעים אחוזים ממחיר  הקורס הם סכומים משמעותיים והם  באו לאזן בין הצורך להרתיע מביטול סתמי ובין המקרים המיוחדים המתאימים לביטול בשל צורך אמיתי.
טיפים
• בדקו אם המכון בעל היתר ממשרד החינוך. חשוב לדעת שרק מכון שקיבל היתר זכאי למימון לימודים באמצעות הקרן לקליטת חיילים משוחררים.

• בדקו את תנאי ההתקשרות ( באתר האינטרנט של המכון) במספר מכונים והשוו מחירים ותנאי השתתפות בקורס.

• בדקו את תנאי הביטול ועלות הביטול.

• בקשו המלצות מחברים, הניסיון של אחרים יכול לסייע לכם!

• בדקו אם התקבלו תלונות נגד המכון באתרי תלונות למשל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...