יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

עסקאות מכר מרחוק - זהירותעסקאות מכר מרחוק - זהירות

רכשתי מוצר או שירות  באינטרנט – האם מותר לי לבטל את העסקה?


מהו מכר מרחוק, מהם התנאים לביטול העסקה ומהן תוצאותיה?
רכישה באינטרנט, בטלפון לאחר עיון בקטלוג שנשלח לתיבת הדואר או על סמך פרסום בעיתון, היא רכשה שבמהלכה אין מגע ישיר בין המוכר לקונה, והקונה לא יכול לראות ולבדוק את המוצר המוצע. הצרכן מסתמך רק על המידע שפורסם באתר או בקטלוג, ולפעמים מתברר כי קיים פער בין תיאור המוצר או השירות לבין מה שרכש בפועל.
במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של צרכנים אשר ביצעו הזמנת מוצרים או שירותים באינטרנט או בטלפון (מוצרי חשמל, רהיטים, מוצרי קוסמטיקה, ספרים, חבילות נופש), ומלינים על כך שלא קבלו את המוצר או שקבלו מוצר שונה או פגום. צרכנים אחרים התחרטו מייד לאחר ביצוע העסקה אולם המוכר סירב לבטל.
חוק הגנת הצרכן מקנה הגנה בעסקת מכר מרחוק, ומאפשר לצרכן לבטל את העסקה בתנאים מסוימים .
* המידע במדור זה הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

שאלות נפוצות


מהי עסקה במכר מרחוק?
עסקה במכר מרחוק היא עסקה שנעשתה בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של שני הצדדים לעסקה.
מהו שיווק מרחוק? זו שיטת שיווק בה העוסק פונה לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, אינטרנט, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים, מודעות, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים לעיל. 

הזמנתי רהיטים שפורסמו בקטלוג, אבל מייד לאחר מכן התברר לי כי המידות לא מתאימות. האם ניתן לבטל את העסקה וכיצד מבצעים את הביטול?

סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבצע ביטול עסקה באופן חד-צדדי מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס גילוי לפי המאוחר מביניהם .
- במקרה של רכישת נכס, המועד הקובע הוא מועד קבלת המוצר או מועד קבלת טופס הגילוי לפי המאוחר מביניהם.

רכשתי מחשב באינטרנט וכאשר קיבלתי אותו התברר לי כי אין במחשב תכונות שפורטו באתר האינטרנט ובעצם קיבלתי מוצר שונה. על פי תקנון האתר אין לי זכות לבטל את העסקה. עברו 16 יום מיום האספקה. האם ניתן עדיין לבטל?
החוק מחייב את המוכר למסור לצרכן טופס גילוי (סעיף 14ג(ב) לחוק(3)). המועד האחרון למסירת טופס הגילוי הוא מועד אספקת המוצר.
 טופס הגילוי הוא מסמך בו מרוכז כל המידע הרלוונטי לצרכן: שם העוסק, מספר הזהות שלו, כתובתו בחו"ל, תכונות הנכס, המחיר ותנאי תשלום, מידע בדבר זכות הביטול וכיצד לבצע ביטול עסקה, שם היצרן, ארץ ייצור, תנאי אחריות למוצר, תנאים נוספים החלים על העסקה.
שימו לב: טופס הזמנה שאין בו כל המידע הנ"ל, או התקנון שפורסם באתר המרכז את התנאים הכלליים לא מהווים טופס גילוי שאמור לרכז את כל המידע הרלוונטי לעסקה שבוצעה על ידי הצרכן, ורק המידע הרלוונטי לעסקה זו.
במקרה בו לא נמסר טופס גילוי, ניתן לבטל את העסקה גם אם עברו 16 יום מיום קבלת המוצר.
 (3) קישור לסעיף 14ג(ב) לחוק.

אני מעוניין לבטל עסקה שנעשתה באמצעות אתר אינטרנט. האם עלי לשלוח הודעת ביטול בכתב?

החוק מחייב משלוח הודעת ביטול עסקה בכתב. ניתן לשלוח את הודעת הביטול בדואר רשום, בפקס או במייל, ומומלץ מאוד לשמור עותק של מכתב הביטול ואישור הדואר, הפקס או המייל.

רכשתי מקרר באתר אינטרנט אולם ספקו לי מקרר שונה (בצבע ובגודל). אתר האינטרנט מסכים לבטל את העסקה אולם דורש תשלום דמי ביטול של 5% ובנוסף תשלום בגין הוצאות הובלה לצורך אספקת המוצר והחזרה לספק. האם הדרישה חוקית?
במקרה בו הצרכן מבקש לבטל את העסקה מפני שהמוצר פגום או מפני שהמוצר שסופק שונה מזה שהוזמן (אי התאמה), המוכר לא יכול לדרוש תשלום בגין דמי ביטול עסקה, הובלה, או החזרת המוצר. כל מה שעל הצרכן לעשות הוא לשלוח הודעת ביטול ולציין כי המוצר פגום או שונה מזה שהוזמן, לפי המקרה.
במקרה בו הביטול נעשה שלא בעקבות פגם או אי התאמה, על הצרכן לשלם דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. המוכר לא יוכל לדרוש את עלות ההובלה לאספקת המוצר לצרכן, אולם הצרכן צריך לדאוג להחזרת המוצר למוכר ולשאת בהוצאות המשלוח.

הזמנתי חבילת נופש באינטרנט ביום א' לטיסה ביום ו'. החבילה כוללת טיסה, לינה וארוחת בוקר במלון ל-7 ימים. כשעה לאחר ביצוע ההזמנה ביקשתי לבטל את העסקה אולם הסוכן סירב וטען כי אין לי זכות ביטול. האם זה חוקי?
לא ניתן לבטל שירותי נסיעה, חופש או בילוי בכל מקרה. החוק מגביל את זכות הביטול וקובע כי אין זכות לבטל עסקה כאמור אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) ממועד עשיית העסקה (5). במקרה המתואר לעיל, הרי שאין לקונה זכות ביטול כי המועד לטיסה חל בתוך 7 ימים כאמור מיום ביצוע ההזמנה.
(5) קישור לסעיף 14ג(ד) לחוק.

האם ניתן לבטל רכישת מוצרים מכל סוג שהוא?
החוק (6) אינו מאפשר ביטול עסקה לרכישת:
- טובין פסידין (מוצרי מזון, פרחים, תרופות, ...וכיו"ב)
- מוצרי מידע (תוכנות מחשב)
- מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה
- מוצרים שניתן לשכפל, להעתיק או להקליט שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
(6) קישור לסעיף 14ג(ד) לחוק.

שלחתי מכתב ביטול עסקה בדואר רשום תוך המועד הנקוב בחוק. עבר כבר חודש מיום קבלת הודעת הביטול אולם לא קיבלתי החזר כספי.
החוק החדש מאפשר לכם לתבוע, בנוסף להחזר הכספים ששולמו, פיצוי עונשי שייקבע על ידי בית המשפט עד 10,000 ₪. 

הזמנתי שירותי גישה לאינטרנט בטלפון, האם אני יכול לבטל את העסקה לאחר תחילת מתן השירות?
תיקון מס' 26 לחוק הגנת הצרכן מאפשר לבטל עסקה לרכישת שירות מתמשך – לדוגמה שירותי תקשורת, שירותי רפואה דחופה, מנוי למכון כושר - שנעשתה בשיטת מכר מרחוק, גם לאחר שהתחלתם לקבל שירות, ללא כל סיבה זאת תוך המועד של 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס גילוי בכתב לפי המאוחר מביניהם.

ביטלתי עסקה לרכישת שירותי טלוויזיה בכבלים שנעשתה במכר מרחוק. האם אני חייב לשלם דמי מנוי, דמי ביטול ודמי התקנה?
במקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק לרכישת שירות מתמשך שהוחל בנתינתו, רשאי העוסק לדרוש תשלום עבור:
השירות שסופק: אם החברה התחילה לספק את השירות, על הצרכן לשלם בעד השירות שניתן לו עד למסירת ההודעה על הביטול.
דמי ביטול: בעסקת מכר מרחוק הספק רשאי לדרוש תשלום דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. ואולם, אם הביטול נעשה בעקבות אי התאמה או הטעיה הצרכן פטור מתשלום דמי ביטול.
דמי התקנה: אם הותקן ציוד בבית הלקוח לצורך הספקת השירות הספק רשאי לדרוש תשלום דמי התקנה שהוגבלו ל-100 ₪.

האם מותר לבטל עיסקה כשמתברר שבמוצר אין התכונות שהובטחו לי, למשל DVD שאינו קורא צרובים ?
רצוי לבחון את המוצר מיד עם קבלתו כדי להודיע לעסק על הפגם, או במקרה שהפגם או הליקוי מתגלים מאוחר  יותר - ליידע את העסק מיד עם גילויים. אם העסק אינו מצליח לתקן את המוצר כראוי או להחליפו במוצר תקין תוך זמן סביר, זכות הצרכן לבחור בין ביטול העיסקה ודרישת כספו בחזרה, לבין דרישת פיצוי בגין קבלת מוצר נחות.טיפים

נכנסתם לאתר אינטרנט וראיתם מבצע אטרקטיבי? אם אתם מתכוונים להזמין מומלץ להדפיס את ההצעה המופיעה באתר, בה פירוט תנאי העסקה ותכונות המוצא. המטרה היא לאפשר לכם לתעד את תנאי העסקה, כולל מועד האספקה ולוודא שקיבלתם את המוצר שהזמנתם ואם לא, להוכיח כי התקבל מוצר שונה מזה שהזמנתם.

* רגע לפני שתזמינו, תעשו שופינג  ותבררו את המחירים באתרים אחרים וגם בחנויות. לפעמים המוכרים מסרבים לבטל את העסקה .

* אל תשכחו שהעוסק חייב למסור טופס גילוי. תדרשו אותו בהקדם ואם אפשר לפני קבלת המוצר או השירות. זכרו לפי החוק הקיים אתם רשאים לבטל עסקה לרכישת שירות עד יומיים ( שאינם ימי מנוחה ) לפני המועד לתחילת מתן השירות.

* מייד עם קבלת המוצר תוודאו שקיבלתם בדיוק את מה שהזמנתם. 

* אם אתם מעונינים לבטל, תשלחו הודעת ביטול עסקה בכתב, אפשר בפקס אבל מומלץ תמיד לשלוח בדואר רשום. שמרו עתק המכתב והאישור של הדואר, זו ההוכחה לכך שביטלתם תוך המועד הנקוב בחוק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...