יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

תנאים מקפחים בחוזה אחיד


חוזים מקפחים בחוזה אחיד

האם החוק מגן על הצרכנים?

כאשר אנו רוכשים מוצר או שירות ומתבקשים לחתום על חוזה – החוזה, בדרך כלל, מוכן מראש, ואין משא ומתן על סעיפיו. זהו חוזה אחיד. חתימה על חוזה מסוג זה היא דבר שבשגרה: פתיחת חשבון בנק, הלוואה מבנק, פוליסת ביטוח, רכישת מכשיר טלפון נייד, קניית דירה, רכישת שירותי אינטרנט ועוד.
כיצד אנו, הצרכנים, נוכל להתמודד עם חוזה אחיד שנוסח מראש?
 
*המידע במדור זה הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.
 

שאלות נפוצות
מהו חוזה אחיד?
על-פי הגדרת החוק , חוזה אחיד הוא נוסח של חוזה, אשר תנאיו נקבעו מראש על-ידי הצד המנסח, והוא משמש את המנסח להתקשרות עם כלל לקוחותיו. אין משא ומתן בין הצדדים, אלא המנסח כופה את תנאי העסקה על הלקוחות.
כיצד החוק מגן על הלקוחות מפני חוזה אחיד?
כאשר צרכנים מתבקשים לחתום על חוזה שנוסח מראש על ידי בית העסק  נדמה להם כי אין מקום למשא ומתן, וכלל לא עולה על דעתם להתמקח על תנאי זה או אחר. מי יבקש מבנק לשנות סעיף בחוזה לפתיחת חשבון בנק? מי ידרוש מחברת סלולר למחוק סעיף?
יתר על כן, פער המידע והמיומנות בין הספק לבין הלקוחות מקנה לספק יתרון משמעותי, ויוצר חוסר איזון, שעלול לקפח את הלקוחות.
המחוקק היה ער לעמדת הנחיתות הזאת וביקש להגביר את ההגנה על לקוחות שחתמו על חוזה אחיד. החוק קבע סדרה של תנאים, אשר, לכאורה, הם תנאים מקפחים, ולכן בית המשפט יוכל לבטל אותם.
מהו תנאי מקפח בחוזה אחיד?
החוק קובע רשימה של תנאים בחוזים אחידים, שהם עלולים לקפח את הלקוחות. נטל ההוכחה לכך שאין קיפוח חל על הסַפָּק.
דוגמאות של תנאים מקפחים המפורטים בחוק:
א. תנאים המשחררים את הסַפָּק מאחריות
ב. תנאים המאפשרים לספק לשנות – באופן חד צדדי, לאחר החתימה – את הוראות החוזה (למשל, המחיר או השירות)
ג. תנאים הקובעים שלספק יש זכות לבטל את ביצוע החוזה או להשהותו
ד. תנאים המגבילים את התקשרות הלקוחות עם ספק אחר (למשל, תנאי הכובל את הצרכנים לתקופת מינימום) 
ה. תנאים השוללים מהלקוחות או מגבילים את זכותם העומדת להם על-פי דין (למשל, הסרת אחריות הספק) 
ו. תנאים המונעים מהלקוחות גישה חופשית לערכאות שיפוטיות 
האם ניתן לבטל תנאי מקפח לאחר החתימה על החוזה וכיצד?
מטרתו של חוק החוזים האחידים היא למנוע תופעות של תנאים המקפחים את הלקוחות, ולהגן על לקוחות מפני התנאים האלה. בית הדין לחוזים אחידים יכול לבטל תנאים מקפחים על-פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או על-פי בקשת ארגון צרכנים. יחידים אינם יכולים להגיש בקשות מסוג זה בבית דין זה.
על-פי חוק החוזים האחידים:
*המועצה הישראלית לצרכנות רשאית להגיש לבית הדין בקשות לביטול
  תנאים מקפחים בחוזה אחיד.
*בית הדין מוסמך לבטל תנאים מקפחים גם בחוזים אחידים קיימים, אשר
  ציבור הלקוחות של הספק חתום עליהם.
*בית הדין מוסמך לבטל תנאי בחוזה אחיד, או לשנות אותו, אם ימצא כי
  התנאי מקפח או מקנה לספק יתרון בלתי הוגן.
*צרכן רשאי לתבוע עסק בבית המשפט ( לא בבית הדין לחוזים אחידים),
  ולטעון כי תנאי מסוים בחוזה האחיד עליו חתם הוא מקפח, כשבית המשפט
  מוסמך לבטל תנאי זה לגבי הצרכן אשר הגיש את התביעה. 
 
 דוגמה:
בהחלטה משנת 2007 ביטל בית הדין לחוזים אחידים – על-פי בקשת המועצה הישראלית לצרכנות – תנאי בחוזה אחיד לרכישת שירותי רפואה דחופה. התנאי קובע כי החוזה יתחדש באופן אוטומטי, בתום תקופת ההתקשרות, ללא הודעה מוקדמת ללקוח.
בית הדין קיבל את עמדתה של המועצה, אשר לפיה הצרכנים אינם מנהלים רישום של החוזים, שהם מתקשרים בהם עם הספקים, ולא תמיד הם מודעים למועדי הסיום של תקופת החוזה. לכן, חידוש החוזה ללא הודעה מראש ללקוח עלול לקפח את הלקוח ולמנוע ממנו לפנות לספק אחר או לסיים את ההתקשרות.
על כן, קבע בית הדין כי אין לחדש את החוזה ללא הודעה מוקדמת ללקוח בזמן סביר לפני החידוש, וזאת, על מנת לאפשר ללקוח לשקול אם ברצונו לחדש את החוזה או לסיימו. 
אם אין הסכמה על משמעותו של תנאי בחוזה – כיצד יפרש בית המשפט את התנאי?
הפסיקה קבעה כלל חשוב מאוד - תנאי בחוזה אחיד : יש לפרש אותו לרעת המנסח ולטובת הצד האחר.
אם חתמנו על חוזה אחיד, שכתוב בו: "אושר על-ידי בית הדין לחוזים אחידים – תקף עד ליום..." – מהי משמעות הדברים?
חוק החוזים האחידים מאפשר לספקים לפנות אל בית הדין בבקשה לאשר את החוזה האחיד שלהם. אם הספק יקבל את אישור בית הדין, האישור ימנע את ביטול כל התנאים בחוזה על-ידי בית משפט.
כיצד אפשר למנוע כבילת צרכנים בחוזה אחיד, שיש בו תנאים מקפחים?
א. אין לחתום על חוזה אחיד, לפני שקוראים את החוזה האחיד, ומומלץ גם להתייעץ עם משפטן.
ב. ניתן להתמקח על התנאים ולדרוש למחוק סעיפים שנראים לכם מקפחים, כגון: תקופת התחייבות ארוכה מדי, דמי ביטול גבוהים. במקרה על שני הצדדים לחתום לצד כל שינוי בחוזה. ניתן גם לרשום את מה שסוכם בעל פה בהערה, ולחתום לצידה.
ג. חשוב לזכור: תמיד ניתן להתייעץ עם עורכי הדין במועצה הישראלית לצרכנות.(3) (3) קישור לטופס הגשת תלונה. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...