יום רביעי, 15 בדצמבר 2010

האם מותר להחזיר מוצר שרכשתי בחנות, כלומר לבטל עיסקה?

האם מותר להחזיר מוצר שרכשתי בחנות, כלומר לבטל עיסקה? 

כשקונים מוצר בחנות לא ניתן, בדרך כלל, להתחרט ללא סיבה. בשני מקרים קיימת זכות החזרה:  כאשר העסק פרסם כי הוא מאפשר ביטול עיסקה, או כאשר העסק לא עמד בהוראות החוק לגבי פרסום. חשוב, לכן, לדעת מהן חובות העסק לפי החוק:
החוק מחייב כל עסק לידע את לקוחותיו לגבי מדיניותו בעניין החזרת מוצרים: האם הוא מאפשר השבת מוצר, תוך כמה זמן ובאילו תנאים, סוג ההחזר שיקבל הצרכן - כסף מזומן, מוצר אחר או זיכוי - ומהן מגבלות הזיכוי, אם קיימות (תקופה, סוג מוצרים וכו').
את המודעה צריך העסק להציג במקום הנראה לעין ליד כל קופה ובאותיות ברורות וקריאות. אם העסק נמנע מהצגת המודעה, דבר המהווה עבירה על החוק, או סרב לפעול בהתאם למדיניות שפרסם, רשאי  הצרכן  להחזיר את המוצר תוך שבעה ימים ולקבל את כספו חזרה.
 
העסק עשוי לטעון שפרסם מודעה או שהתנהל לפי המודעה שפרסם. במקרה כזה יכול הצרכן להשיג הוכחות (למשל להסריט או לצלם את סביבת הקופה, או להגיע לחנות בלוויית עדים).
לעניין זה מומלץ לעיין בסעיף 4ב. לחוק הגנת הצרכן וכן בתקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין).
 
בנוסף חשוב לזכור, כי אם המוצר פגום צריך העסק לפעול כדי שהצרכן יקבל מוצר תקין, ואם הצרכן הוטעה, זכותו לבטל את העיסקה ולקבל בחזרה את הסכום ששילם וכן פיצוי בגין הנזק שנגרם לו. 
כמו כן, בעסקאות מיוחדות, כגון עסקת מכר מרחוק, עסקת רוכלות ועסקת מכר יחידת נופש,יש לצרכן זכות לבטל את העיסקה.
אגב, מה עושים כשהעסק מתעלם מחובתו על פי חוק, איך ניתן לחייב אותו? הרי רוב הצרכנים לא יגישו תביעה בגלל החזר של עשרות שקלים.  המחוקק היה מודע לכך, ולכן קבע  כי אם מקרה כזה מגיע לבית המשפט והצרכן מוכיח כי פנה אל העסק בדרישה, גם בכתב, והעסק עמד בסירובו לכבד את החוק - תהיה לבית המשפט סמכות לחייב את העסק לשלם לצרכן פיצויים לדוגמה של עד 10,000 ₪ בשל הפרת החוק
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...