יום רביעי, 15 בדצמבר 2010

חברה להכרויות גבתה ממני כסף תוך הבטחה שתפגיש אותי עם חבר מתאים, הפגישה אותי עם אוכלוסיה לא מתאימה ומסרבת להחזיר את הכסף בטענה שכתוב בהסכם שאינו בר ביטול. יש מה לעשות?


חברה להכרויות גבתה ממני כסף תוך הבטחה שתפגיש אותי עם חבר מתאים, הפגישה אותי עם אוכלוסיה לא מתאימה ומסרבת להחזיר את הכסף בטענה שכתוב בהסכם שאינו בר ביטול. יש מה לעשות? 

בהחלט: במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות של נשים ששלמו אלפי שקלים לחברות שהבטיחו להפגיש אותן עם גברים בעלי תכונות מסוימות, בתחום גילאים מסוים, ובפועל הפגישו אותן עם גברים בעלי תכונות אחרות ובתחום גילאים אחר ובלתי רצוי להן. ריבוי התלונות מעלה תופעה של הטעיה ע"י העסקים, כשזו משולבת לעיתים קרובות בהטעיות בדבר שם העסק.  בכל המקרים סרבו העסקים להחזיר את הסכומים ששולמו בטענה כי בחוזה נכתב כי לצרכנית אין זכות לבטל את החוזה בכל נסיבות שהן.
חשוב לדעת כי במקרים כאלה יש לצרכנית זכות לקבל בחזרה את כספה, הן בגלל שכשצרכן מוטעה הוא זכאי לבטל את החוזה, והן בגלל שתנאי בהסכם של עסק מול צרכנים שאוסר ביטול בכל נסיבות - כולל בהטעיה- דינו ביטול. בהתאם גם נוטים בתי המשפט לקבל תביעות המוגשות נגד העסקים האמורים ולחייבם להשיב לצרכניות את כספן, כשבמספר פסקי דין אף נקבע כי כיוון שמדובר בחוזה למתן שירות אישי אי אפשר לאכוף אותו על הצרכניות אלא יש להשיב להן חלק מסויים מכספן. כן נקבע כי אם הובטח כי ההתאמה האישית תיעשה על סמך אבחון פסיכולוגי ו/או גרפולוגי, לדוגמא, והדבר לא נעשה, הרי שזו הפרה של ההסכם, והצרכנית זכאית להחזר מלוא כספה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...