יום שני, 13 בדצמבר 2010

חניה בבתי חולים


חניה בבתי חולים

ציבור הצרכנים לא מודע לכך כי קיימים הסדרים בין מפעילי מגרשי חניה לבין בתי חולים, וכי במקרים מסוימים  יש פטור מתשלום דמי חנייה. הנושא הועלה ע"י יו"ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, הרב אורי מקלב, שהזמין בדיקה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

שאלות נפוצות
מדוע לא נקבע מחיר חניה זול בבתי חולים?
חלק גדול מהמרכזים הרפואיים ממוקמים באזורים מרכזיים שהחניה בהם מבוקשת, ואם ייקבע תעריף  זול מדי, גם אנשים שלא באים למרכז הרפואי יבחרו לחנות בחניוני בית החולים.,  המאפשרים כניסה ויציאה חופשיים באותו היום.  כך יכול להיווצר מצב שלא יישאר מקום בחניונים לבאי בתי החולים. 
האם קיימות הקלות לנזקקים לשירותי חניה בבתי חולים?
חוזר שהפיץ משרד הבריאות נועד "לעשות סדר" בתחום החניה במוסדות הרפואיים. בחוזר זה נקבעו כללים שונים, למשל: במרבית המוסדות התעריף יהיה יומי ויאפשר כניסה ויציאה ללא הגבלה (למעט מקומות שבהם מתבקש תמחור אחר). כן נקבעו פטורים שונים מתשלום לחולים ולמלווים שלהם.
למי למשל יש פטור מתשלום?
על פי חוזר משרד הבריאות, ניתן פטור מדמי חניה למטופלים אמבולטוריים במחלקות דיאליזה ואונקולוגיה ולמלוויהם. ההסדרים מעט שונים מאזור לאזור והם חלים על חולים אמבולטוריים  שחייבים להגיע לבית החולים לפחות פעם בשבוע במשך שלושה חודשים,  על מי שנכנס ויוצא בתוך 20 דקות, על נכים, ועל מי שיש בידו אישור מהשירות הסוציאלי של בית החולים.
כיצד אפשר לממש את הפטור?
ישנם חניונים של בתי חולים שיש בהם שילוט  בעניין זה, וכדאי לשים לב לכך.
עפ"י החוזר הנ''ל הנהלות בתי החולים חייבות לפרסם את המידע גם בכניסה לחניונים וגם במחלקות  השונות. על בית-החולים להעמיד שלטים בולטים בכניסות לבתי-החולים, במרפאות ובמחלקות, ובהם פירוט עלות החניה, תנאי הזכאות לפטור מתשלום והגורם מטעם בית-החולים המטפל במתן הפטור. מידע בנושא תשלום דמי חניה צריך להופיע גם  בדפי המידע הכלליים המחולקים למטופלים ולבני משפחותיהם.
למרות הוראות חוזר זה, על פי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ועל פי הפניות שמתקבלות בוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, נראה שהחולים ובני משפחותיהם אינם מודעים לכך. 
תעריפי חניה על פי הסדרים שונים בין בתי חולים ומפעילי חניה פורסמו בדוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...