יום שני, 13 בדצמבר 2010

ניצול קשישים בשיווק של שירותי רפואה דחופה

ניצול קשישים בשיווק של שירותי רפואה דחופה

במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות רבות נגד חברות המשווקות שירותי רפואה דחופה (מנוי להזמנת רופא בבית, לשירותי אמבולנס ולחצני מצוקה). התלונות מעלות חשש להטעיה וניצול חולשתם של קשישים וחולים כדי להחתים אותם על חוזים ארוכי טווח ולסירוב לבטל עסקה ברוכלות בניגוד לחוק. כיצד להימנע ממצבים כאלה? מה אפשר לעשות כדי להשתחרר מהחוזה אם כבר נחתם?

שאלות נפוצותטיפים
מה היקף התופעה?
במועצה לצרכנות מתקבלות תלונות חמורות של קשישים שהוחתמו על חוזים ל-3 עד 5 שנים ללא אפשרות לסיים את ההתקשרות לפני תום התקופה. להלן חלק מהתלונות:

• שיווק אגרסיבי והפחדה של קשישים במשך שעות עד שהם חותמים על   
   החוזה;

• כאשר הקשיש מסרב לחתום, מפני שהוא מנוי בחברה מתחרה, סוכן 
   המכירות מבטיח כי הוא יטפל בביטול. בפועל, הקשיש מוצא עצמו משלם
   על אותו שירות לשתי החברות;

• סירוב לאפשר לקשישים להתייעץ עם בן משפחה, והפעלת לחץ לחתימה
   באותו יום;

• הבטחה כי החתימה על החוזה אינה מחייבת  ואפשר להודיע על ביטול
   העסקה גם לאחר החתימה;

• הצגת מצג שווא שלפיו השירות יינתן חינם לתקופת ניסיון של חודש, ולאחר
   מכן יהיה אפשר להפסיק את השירות,  ואילו בפועל הקשיש מתחייב מיד
   לתקופה ארוכה;

• אי גילוי פרט מהותי בחוזה שלפיו ההתחייבות היא לתקופה ארוכה של 3
   עד 5 שנים וביטולו כרוך בתשלום קנס גבוה מאוד;

•  הצגת מצג שווא שלפיו  אפשר לסיים את החוזה בכל עת, ובפועל החוזה
    קובע קנס יציאה גבוה;

• מיד עם החתימה על החוזה נציגי השירות דורשים צ'קים לתשלום מראש
   של מלוא התמורה;

• החברה מסרבת לבטל חוזים גם כאשר הצרכן פנה אליה בבקשת ביטול
   תוך 14 יום;

• נציג החברה מחתים את בן הזוג של החולה  כהטבה, כביכול ללא חיוב
   נוסף. אולם כאשר החולה נפטר, החברה מסרבת לסיים את ההתקשרות 
   עם בן הזוג בטענה כי  הוא מנוי לכל דבר ועניין וחייב להמשיך את
   ההתקשרות;

• חידוש אוטומטי של החוזה בתום התקופה ללא הודעה מוקדמת, וסירוב
   לבטל את החידוש;

• הקשיש לא מסוגל לקרוא את החוזה בגלל האותיות הקטנות ולא יודע למה
   הוא מתחייב בעת החתימה;

• החתמת לקוח לחידוש החוזה לפני תום התקופה הראשונה;
האם החוק מגן על הצרכן?
החוק קובע כי  אפשר לבטל עסקה אם הצרכן ביצע את העסקה תוך הטעיה, או תוך הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו או תוך ניצול מצבו הפיזי או הבריאותי. כמו כן,  אפשר לבטל עסקה  אם הצרכן הוחתם על חוזה מבלי שניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני החתימה או שלא נמסר לו עותק של החוזה לאחר החתימה.
בכל מקרה, עסקה שנעשתה בבית הלקוח היא עסקה ברוכלות , שאפשר לבטלה תוך 14 יום.
מומלץ בכל מקרה לשלוח הודעת ביטול בכתב, בדואר רשום.
האם במקרה של הטעיה, הפעלת לחץ או ביטול עסקה ברוכלות הביטול מותנה בתשלום דמי ביטול?
לא, אסור לעוסק לדרוש תשלום דמי ביטול במקרים אלה. בנוסף, במקרה של סירוב בית העסק לבטל עסקה ברוכלות ולהחזיר לצרכן את כספו, החוק מאפשר לצרכן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪. 
האם אפשר להשתחרר מחוזה שלפיו הצרכן התחייב לתקופה של 3 שנים מבלי שתהיה לו זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום התקופה?
בתי המשפט קבעו פעם אחר פעם כי סעיף  כזה בחוזה אחיד  הוא מקפח.
בנוסף, תיקון חדש לחוק הגנת הצרכן מאפשר להשתחרר משירות מתמשך על פי דרישת הלקוח, וסירוב החברה לנתק את הלקוח מקנה לו את הזכות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪.
 
האם כל הספקים של שירותי הרפואה הדחופה דורשים התחייבות לתקופה מינימלית?
לא. ישנן חברות שלא דורשות מהלקוח להתחייב לתקופה כלשהי. אפשר לפנות לשירות לזקן בעירייה כדי לברר אם קיים גוף שנותן שירותי רפואה דחופה במחיר שווה לכל נפש וללא התחייבות.
טיפים
• ככלל, מומלץ מאוד לא לחתום על חוזה ולא למסור צ'קים מיד. רצוי לשקול את ההצעה, לבקש העתק של החוזה, לקרוא אותו בעזרת בן משפחה ולהתייעץ אתו.
• מומלץ לסרב לחתום על חוזה שבו נקבעה תקופת התחייבות. תקופת התחייבות העולה על שנה היא בלתי סבירה בהתחשב בעובדה כי מצבו של קשיש או של חולה כרוני יכול להשתנות,  ואולי לא יהיה זקוק יותר לשירות (אשפוזים ממושכים, מעבר לדיור מוגן או למחלקה סיעודית ועוד).
• מומלץ לברר את תנאי הביטול: האם הביטול כרוך בתשלום קנס יציאה? אם כן – מומלץ לשקול אם כדאי להתחייב לתקופה קצובה.
• אם  מחליטים לחתום על החוזה, מומלץ לוודא כי כל ההבטחות שניתנו בעל פה  כתובות בחוזה.
• אם החוזה  נחתם תוך הטעיה או תוך הפעלת לחץ ניצול חולשה או מצב בריאותי,  אפשר לבטל את החוזה באופן חד צדדי תוך 14 יום. גם לאחר מועד זה  אפשר לבטל את החוזה ולפנות לבית המשפט. מומלץ בכל מקרה לבצע את הביטול בהודעת ביטול בכתב (בדואר רשום) ומנומקת לציין את הסיבה לביטול תוך פירוט ההטעיה או הלחץ שהופעל, כדי לתעד את תהליך השיווק.
• אם העסקה נעשתה בבית שלא לפי הזמנת הצרכן מיוזמתו,  אפשר להתחרט ולבטל תוך 14 יום. מומלץ לשלוח הודעת ביטול בדואר רשום כדי להוכיח כי הודעת הביטול נמסרה תוך המועד הנקוב בחוק.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...