יום שני, 13 בדצמבר 2010

כויות הצרכן בזמן המלחמה

זכויות הצרכן בזמן המלחמה

זכויות הצרכן בזמן מלחמה

הממשלה אישרה (28.12.08) הפעלת משק לשעת חירום וגיוס אלפי חיילי מילואים. כולנו מקווים שהמערכה תהיה קצרה, אולם כדאי להיערך בכל זאת למקרה שהמצב יימשך כמה שבועות.

מה הן זכויות הצרכן בזמן מלחמה?
בעקבות שאלות צרכנים שהגיעו למועצה לצרכנות בנושאים הקשורים למלחמה, גיבשה המועצה רשימת הבהרות ועצות צרכניות לטיפול בבעיות. המועצה מבהירה כי בנוסף לעילות המשפטיות הקיימות לביטול עסקאות בעת מלחמה או מצב חירום, זכאים צרכנים רבים לבטל עסקאות מסוימות בהסתמך על הוראות הקיימות בדין ללא קשר עם המלחמה. 
 

שאלות נפוצות
האם אפשר לבטל עסקאות (נופשים, אירועים, נסיעות לחו"ל, גני ילדים) עקב גיוס בצו 8?
רבות מהפניות למועצה היו בנוגע לביטול עסקאות, בעיקר שירותי נופש ותיירות בארץ ובחו"ל. המועצה לצרכנות מבהירה כי לצרכנים שגויסו באמצעות צו 8 עומדת לכאורה עילת "סיכול" (מצב שלפיו לא יכול צד להסכם לקיים את החוזה בשל שינוי נסיבות שהוא לא צפה ולא יכול היה לצפות במועד כריתת החוזה), המאפשרת להם לבטל את העסקה ללא תשלום דמי ביטול.
עילת "הסיכול" יכולה לעמוד לזכות לצרכן בסוגים שונים של עסקאות כמו: ביטול נסיעות לחו"ל, ביטול נופשים בארץ, ביטול אירועים וכד'. אם בית העסק יסרב לבטל את העסקה יוכלו הצרכנים לפנות בעניין לבית המשפט לתביעות קטנות (סכום התביעה המקסימלי 30,000 ש"ח).  יש להביא בחשבון שפסיקת בתי המשפט לתביעות קטנות בנסיבות של "סיכול" אינה אחידה, ולכן אי אפשר לדעת מראש מה תהיה החלטת בית המשפט. 
למגויסים בצו 8 קיימת עילה נוספת, שיכולה לתת מענה לחלק מסוגי העסקאות. מדובר בחוק מיוחד, המסמיך את שר הביטחון להכריז על השירות כ"שירות חירום", ואז מוקנות למגויס ולמשפחתו זכויות מיוחדות.
אני גר בקו העימות והתקלקל לי המזגן בבית. האם אפשר לחייב טכנאי להגיע אליי לתיקון?
אם רשויות הביטחון הורו לציבור להימנע מתנועה ולהימצא בקרבת שטחים מוגנים, אי אפשר לאכוף על טכנאי להפר את ההוראות הניתנות על ידי גורם מוסמך (מעבר לשאלה המשפטית ראוי לבחון את שאלת המוסריות בדבר דרישה שטכנאי יסכן את חייו בנסיבות של הוראה מפורשת מטעם כוחות הביטחון). 
עם זאת, אם התמשכה  המלחמה, אי אפשר להשאיר את הצרכן זמן כה ממושך עם מכשיר מקולקל, ןלכן ראוי כי החברה תאמץ נוהל צרכני ולפיו יוכל הצרכן לתקן את המזגן ע"י טכנאי פרטי, הנמצא בסמוך, והחברה תשפה את הצרכן על ההוצאה שהוציא עבור התיקון, כמו גם יידוע הצרכנים בנוהל. מבחינה משפטית התנהלות ראויה זו מחייבת את הסכמת החברה.
אנחנו עוזבים את ביתנו שבקו העימות ועוברים לצפון עד תום המלחמה. האם אנחנו מחויבים לשלם ארנונה על תקופה שבה לא נגור בבית?
ארנונה היא מסוג של מס המשולם בגין הבעלות על הנכס ולא על השימוש בו. מסיבה זו, למשל, בעת שלום יחויב בעל הנכס בגין הבעלות גם אם יצא לחופשה ארוכה או לא עשה בבית כל שימוש. הארנונה קבועה בחוק, ושום רשות מקומית לא יכולה לסטות מתשלום הארנונה.
האם אני חייב לשלם ארנונה עבור בית שנפגע ואינו ראוי לשימוש או נמצא בשיפוצים?
אפשר לבקש פטור מיוחד מהרשות המקומית עבור נכסים אשר נפגעו קשות כתוצאה מהמלחמה ואינם ראויים לשימוש. יש לבקש פטור בגין משך הזמן שיחלוף עד לסיום השיפוץ. חשוב לציין שהפטור אינו ניתן אוטומטית, ויש להגיש בקשה מתאימה לרשות המקומית בהקדם.
אני מנויה על שירותים מתמשכים, ולמשל: עיתון, כבלים/ לוין, אינטרנט ומועדון כושר אך אני נמצאת כל הזמן במקלט ולא נהנית מהשירותים האלה. מה אפשר לעשות?

עיתונים: באזורים שבהם נפגעה אספקת העיתונים ומערכות העיתון אינן יכולות לספק את העיתון באופן שוטף, על הספק שלא מצליח לספק את השירות להקפיא בעצמו את המינוי או לזכות את הצרכן על העיתונים שלא קיבל. בכל מקרה, גם אם מגיעים העיתונים, במרבית ההסכמים בין הלקוח לבין העיתונים ו/או חברות האינטרנט קיימת אופציה להקפאת מנוי ואפשר להשתמש בו במקרה זה.
יצוין כי בחלק מהסכמים אלו קיימות מגבלות ותנאים שונים לגבי הזכות להקפיא את השירות, חובה על בתי העסק מכוח חובת תום הלב וההגינות להתחשב במצב המיוחד הנובע מהמלחמה ולהגמיש את התנאים באופן שיאפשר לצרכנים להקפיא את המינוי בהתאם לצורכי הלקוחות.

מכון כושר: בהסכם עם מכון כושר נכלל תנאי כללי, ולפיו המועדון יאפשר שימוש באופן בטוח. קיומו של מצב מלחמה אינו מאפשר למועדון לספק את השירות, ולכן חובה עליו לאפשר לצרכן להקפיא את המנוי או לזכותו על התשלומים בגין התקופה שהצרכן לא השתמש במינוי. חובה זו חלה על המועדון במיוחד כשהוא מקבל פיצוי מהממשלה על נזקיו, באופן המאפשר לו לצמצם את הנזק שלו מבלי לגלגלו על כתפי הצרכן.
 
כבלים ולוויין: על פי הרישיון שקיבלו חברות הכבלים או הלוויין אפשר לבקש מהן להקפיא את המינוי ולהפסיק את השירות באופן זמני. בהתאם לכך על צרכנים היושבים בחדר מוגן והמעוניינים להפסיק את השירות לשלוח הודעה מתאימה לספק השירות. מומלץ לשלוח בקשה בפקס להוכחת עצם משלוח הבקשה ולציין את תאריך המשלוח, ויש לכלול בה את כל הפרטים המזהים - שם הלקוח, מספר הלקוח כתובת ומספר הטלפון.

זכות התנתקות משירות מתמשך: נזכיר כי לאחרונה נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, המחייב עוסק להפסיק לחייב צרכן תוך 3 ימי עסקים מיום מתן הודעת ניתוק (6 ימי עסקים מיום משלוח ההודעה בדואר רשום). תיקון אחר לחוק כרטיסי חיוב מאפשר גם ללקוח לבטל באופן חד צדדי הוראת קבע בכרטיס האשראי. אולם יש לזכור כי מדובר בניתוק ולא בהקפאת שירות, העלול לגרור עלויות בעת חיבור מחדש.
יום לפני שהתחילה המלחמה קניתי בגדים באחת הרשתות באזורנו. את חלקם אני רוצה להחליף או להחזיר, אך הזמן עובר והחנויות סגורות. האם אוכל להחליף ולהחזיר אותם גם אם יעבור זמן ההחלפה שהחנות קבעה?
אם אכן החנות סגורה, ההחלפה אינה באחריות הצרכן ולכן, הצרכן יהיה זכאי להחליף את המוצר גם לאחר המועד שנקבע.  מתן אפשרות להחלפת מוצר כוללת בתוכה גם אמירה כי מדובר באפשרות מעשית להחלפה, היינו, בית העסק פתוח.  אם העסק היה סגור, הרי שעליו לאפשר את ההחלפה גם לאחר התקופה שנקבעה, לזמן שבו תהיה אפשרות מעשית להחלפה. 
האם רשויות ועסקים רשאים לנקוט בסנקציה/ אמצעים בשל אי תשלום במועד, גם אם האיחור בתשלום נובע מהמצב הביטחוני?
הסכמים יש לכבד בתום לב ובדרך מקובלת. אם האיחור נובע מאי יכולת לשלם במועד, בגלל סגירת סניפי דואר וכדומה, הרי שעל העוסקים, ובמיוחד רשויות וגופים גדולים, לנהוג בריסון ואיפוק ולהימנע מניתוק הצרכנים הנושאים ממילא בעיקר הנטל של המלחמה. הדברים אמורים במיוחד לגבי שירותים חיוניים במצבי מלחמה, כגון תקשורת, חשמל ומים וכדומה. בעבר, הודיעו עוסקים ורשויות על הגמשת הגבייה בשל מצב המלחמה.
רכשתי מוצר במכר מרחוק (אינטרנט או טלפון). אני מעוניין לבטל את העסקה בגלל המלחמה. האם אפשר?
צרכנים רבים אינם מודעים לזכותם לבטל עסקאות המכונות בדין כעסקאות "מכר מרחוק". בעסקאות אלו רשאי צרכן לשלוח הודעה בכתב (פקס, מייל ודואר) ובה להודיע על ביטול עסקה שנעשתה טלפונית או במייל  בעקבות חוברות שיווק, פרסום באינטרנט, פליירים וכו'. 
המועד האחרון למשלוח הודעת ביטול: לגבי נכס - 14 ימים מיום העסקה או מסירת הנכס או מסירת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. לגבי שירות- 14 ימים ממועד העסקה ועד יומיים לפחות (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שנקבע למתן השירות.
לגבי שירותי הארחה, בילוי , נסיעה וחופש יש לצרכן את הזכות הנ"ל למעט אם המועד שנקבע לנופש חל בתוך 7 ימי עסקים ממועד העסקה. לפרטים נוספים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...