יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

כשל תמורה
רכשתי מוצר ושילמתי בכרטיס אשראי בתשלומים.
לא קיבלתי את המוצר- האם מותר לי לבטל את עסקת האשראי?


הציבור משתמש בכרטיס אשראי לתשלום בעת רכישה, ואוהב מאוד לפרוס את התשלום על פני כמה חודשים או שנים. מהו תשלום באשראי? האם הצרכן נושא בהוצאות כלשהן בגין פריסת התשלומים? האם החוק מגן על הצרכן במקרה שבו רכש מוצר, שילם בכרטיס אשראי ולא קיבל את המוצר? חוק כרטיסי חיוב  תוקן בשנת 2008 ותחילת תוקפן של ההוראות החדשות ב-7.12.08.
*המידע במדור זה הינו כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בהתאם לכל מקרה ונסיבותיו.

שאלות נפוצות


מהו תשלום באשראי?
כרטיס אשראי מאפשר לשלם במזומן (בתשלום אחד) או בתשלומים שווים, עד 36 תשלומים, על פי התנאים שייקבעו בהסכמה בין המוכר לבין הקונה. בתי עסק רבים מציעים תשלום פרוס על פני  כמה חודשים, אולם יש לברר אם פריסת התשלומים כרוכה בהוצאות,  כי הריבית על התשלומים בדרך כלל גבוהה מאוד.

כיצד לברר את גובה הריבית?
1) במקרה שבו אתם מתבקשים לחתום על שובר אשראי (1) כל פרטי עסקת האשראי מופיעים בשובר, ויש לברר כי הם תואמים את המוסכם ביניכם לבין המוכר: יש לברר את הסכום הכולל של העסקה, את מספר התשלומים שסוכם עליו ואת גובה התשלום החודשי. העדות היחידה להתחייבות שלכם לשלם בתשלומים בתוספת ריבית הוא רישום המילה "קרדיט" על השובר. כמובן, אם לא הסכמתם לתשלום בקרדיט, יש לדרוש את ביטול השובר באמצעות שובר ביטול/זיכוי .
2) במקרה שבו פרטי עסקת האשראי מופיעים בחוזה או בהזמנה, יש לברר כי כל פרטי ההזמנה תואמים את המוסכם. אם הובטח לכם כי התשלומים הם ללא ריבית, אל תסכימו לחתום על הזמנה או על חוזה שמופיעה בו המילה "קרדיט". במקרה של עסקת "קרדיט" חברת האשראי מעבירה את כל הכסף למוכר, והלקוח משלם את ערך הקנייה לחברת האשראי בתשלומים חודשיים, בתוספת ריבית.

האם יש לי הגנה בחוק במקרה בו לא קיבלתי את המוצר במועד הקבוע בהזמנה?
חוק כרטיסי חיוב   קובע כי במקרה שבו  נכס לא סופק ללקוח  אף על פי שחלף מועד ההספקה, אפשר לפנות לחברת האשראי ולעצור את התשלומים העתידיים. חוק כרטיסי חיוב תוקן לאחרונה (7.12.08),  ולפיו הוראה זו חלה גם במקרה שבו התשלום בוצע בתשלום אחד. ואולם,  אי אפשר לעצור את התשלום אם הכסף כבר הועבר לספק או אם חברת האשראי לא יכולה להתקזז עם הספק.

האם החוק מגן על הצרכן גם במקרה שבו מועד ההספקה עוד לא חלף אולם הספק הפסיק דרך קבע לספק נכסים מסוג זה שנרכש?
כן. חוק הגנת הצרכן תוקן כך שגם במקרים אלה חברות האשראי מחויבות לעצור את התשלומים העתידיים. כוונת המחוקק היא למנוע פגיעה כלכלית בלקוחות, באותם מקרים שבהם ברור כי הספק לא יממש את העסקה  ולא יעמוד בהתחייבותו לספק את המוצר, גם אם עדיין לא חלף מועד ההספקה שנקבע על ידי הצדדים לעסקה

רכשתי מוצר באמצעות כרטיס אשראי, ועוד לפני מועד ההספקה נודע לי כי בית העסק נסגר, וייתכן שפשט את הרגל . האם החוק מאפשר לי לעצור את התשלומים?
חוק כרטיסי חיוב תוקן כדי לאפשר ללקוח לעצור את התשלומים העתידיים גם במקרה של "הפרה צפויה" בשל מצב של "חדלות פירעון".  החוק מאפשר לעצור תשלומים כאשר הוגשה לבית המשפט בקשה לצו כינוס נכסים נגד הספק, צו פירוק או צו פשיטת רגל. יש להמציא לחברת האשראי את הבקשה כדי שחברת האשראי תפסיק להעביר כספים לספק, עד להחלטת בית המשפט בעניין. אם  ניתן אחד מן הצווים שלעיל , על חברת האשראי להשיב ללקוח את כל התשלומים שבוצעו  מיום הודעתו. במקרה שבו בית המשפט ידחה את הבקשה למתן צו, תמשיך חברת האשראי להעביר את התשלומים לספק.
בית המשפט הדן בבקשה רשאי להורות לחברת האשראי לזכות את הספק בגין אותה עסקה אם שוכנע כי הנכס סופק ללקוח.

כיצד עלי לפעול במקרה בו המוכר לא סיפק לי את המוצר ( או השירות) שרכשתי?
אפשר לדרוש מחברת האשראי לעצור את התשלומים ויש לבצע את הפעולות  האלה:
1) לשלוח למוכר הודעה במכתב רשום, ובה אתם מציינים כי רכשתם מוצר (לפרט את סוג המוצר), כי המוכר התחייב לספק את המוצר במועד מסוים, אבל  הוא עדיין לא סופק.
2) לשלוח הודעה בפקס לחברת האשראי, ובה פירוט של תנאי עסקת האשראי ובקשה לעצור את התשלומים העתידיים בשל כשל תמורה. יש לצרף את ההזמנה.
3) במקרה שקיימת בקשה לצו כינוס או פירוק של המוכר, יש לשלוח את הבקשה לחברת האשראי. אפשר להשיג פרטים באתר של כונס הנכסים הרשמי באתר משרד המשפטים. 

האם חברת האשראי מחויבת להחזיר לי את כספי?
לא. חברת האשראי מחויבת לעצור את התשלומים העתידיים בלבד, והיא אינה מחזירה את הכספים שבהם כבר חויב הלקוח עד למועד משלוח פנייתו על הודעת הביטול.

האם חברת האשראי יכולה לחייב אותי מחדש?
בדרך כלל חברת האשראי מבררת  עם המוכר אם המוצר סופק. במקרה שבו המוכר ממציא אסמכתא לאספקת המוצר (למשל, תעודת משלוח חתומה על ידי הקונה) חברת האשראי רשאית על פי החוק לחייב מחדש את הלקוח

רכשתי רהיטים ולא קיבלתי חלק מהמוצרים שהוזמנו. האם החוק חל גם במקרה זה?
החוק מגן על הצרכן גם במקרה זה, בתנאי שיוכיח את שווי המוצרים שלא סופקו. בהתאם לכך, יש לוודא כי ההזמנה מפרטת את המחיר של כל פריט בנפרד ואין להסתפק במחיר גלובלי של המוצרים. הסיבה לכך היא כי חברת האשראי תעצור את התשלומים העתידיים בגובה שווי הפריטים שלא סופקו, ובהיעדר פירוט כאמור לעיל חברת האשראי תהיה מנועה מלהתערב במחלוקת בין המוכר לצרכן.

ביטול העסקה נעשה בהסכמת המוכר, ובעקבות זאת המוצר לא סופק לי. המוכר לא מסר הודעת ביטול לחברת האשראי. האם אני יכול לדרוש מחברת האשראי להפסיק לחייב את חשבוני כדי למזער את הנזק?
כן. בית המשפט קבע כי החוק חל במקרה של כשל תמורה, ועל אחת כמה וכמה כאשר ביטול העסקה נעשה בהסכמת הצדדים.

האם אני יכול לבטל הוראת קבע בכרטיס אשראי?
חוק כרטיסי חיוב תוקן והוא מאפשר ללקוח החל מיום 7.12.08 לבטל הוראות קבע בכרטיס אשראי בדומה להוראות קבע לחיוב חשבון בנק.  לא החוק החדש יאפשר לצרכנים רבים, שסירבו לחדש חוזים מתמשכים עם ספקי שירות, להפסיק את החיובים ולמזער את נזקם.

טיפים

 היזהרו מעסקות "קרדיט". הן כרוכות בתשלום ריבית גבוהה יחסית, המייקרת את העסקה באופן משמעותי, והמוכר מקבל מיד את מלוא כספו.
* בררו את פרטי עסקת האשראי ( סכום העסקה, מספר התשלומים, האם יש ריבית ) לפני שאתם חותמים על שובר האשראי או על החוזה/ההזמנה. חתימתכם מחייבת אתכם גם כלפי חברת האשראי.
* דרשו מהמוכר לציין בהזמנה/בחוזה את מועד האספקה. זו הדרך היחידה להוכיח את מועד האספקה המוסכם ביניכם ולהגן על עצמכם במקרה שבו לא תקבלו את המוצר במועד שהובטח לכם.
* דרשו מהמוכר לציין את מחירו של כל פריט בהזמנה/בחוזה, זו הדירך היחידה לעצור תשלומים עתידיים במקרה של הספקה חלקית.
* אם המוכר לא סיפק את המוצר/השירות במועד הקבוע, מומלץ לתת הזדמנות אחרונה לספק את המוצר ולשלוח דרישה לספק את המוצר, במכתב רשום.
* אם המוכר עדיין לא סיפק את המוצר למרות דרישתכם, יש לשלוח מכתב נוסף כדי להודיע על ביטול העסקה וכן לשלוח הודעה בפקס לחברת האשראי.
* במקרה שבו המוכר הפסיק את פעילותו או סגר את העסק, מומלץ בכל זאת לשלוח הודעת ביטול בדואר רגיל וגם רשום. המכתב שיחזור אליכם כ"לא נדרש" יוכיח כי העסק נסגר.
* בכל מקרה מומלץ מאוד לקבוע כי התשלום הראשון יבוצע לאחר מועד האספקה או כי התשלום הראשון יהיה בגובה שקל אחד והתשלום השני ייקבע לאחר מועד האספקה. אין כל הצדקה לספק אשראי לבתי עסק על חשבון הצרכן!
* במקרה שבו חברת האשראי מסרבת לעצור את התשלומים או מתמהמהת, זה הזמן לפנות למועצה לצרכנות שתסייע לכם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...