יום ראשון, 12 בדצמבר 2010

מכוני כושר


הסכם ההתקשרות עם מכון כושר מחייב אותי לשנה. האם ניתן להתנתק מהשירות?

המועצה הישראלית לצרכנות מקבלת מדי שנה, ובפרט בתקופת הקיץ, תלונות צרכנים על מכוני כושר. התלונות הן על חוסר אפשרות להתנתק מחוזה ההתקשרות עם מכוני כושר, לאחר שהמתעמלים התחייבו למשך שנה, לפחות. במקרים אחדים נמנע מהם להתנתק מן החוזה, גם כאשר נבצר מהם להתעמל ולהשתמש במתקני מכון הכושר בשל מגבלה רפואית, שהתארכה זמן רב או שהפכה לכרונית.
מה אפשר לעשות במקרה כזה? 

שאלות נפוצות
סעיף בחוזה של מכוני הכושר מונע מהמנויים להתנתק מן ההסכם באופן גורף וחד צדדי.
את מרבית חוזי ההתקשרות שלהם מכוני הכושר מנסחים באופן שישמשו אותם להתקשרות עם מנויים רבים. אלה הם חוזים אחידים כהגדרתם בחוק: החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 . מכונים רבים כוללים בחוזה זה סעיף המונע מן המנויים – בכל מצב – לבטל את ההסכם ולנתק את ההתקשרות עמו. כך, בכל מקרה שהלקוחות מפסיקים את המינוי, הם אינם מקבלים את כספם, ששילמו עבור התקופה שהם לא ניצלו.
תנאי בחוזה אחיד, המונע מצרכנים, באופן גורף וללא התחשבות בנסיבות המקרה, לבטל את החוזה, הוא תנאי מקפח. החוק קובע כי סעיף מקפח בחוזה אחיד – בית המשפט יכול לבטל אותו או לשנותו באופן שימנע את הקיפוח.
בתי המשפט קבעו במפורש: סעיפים, המונעים באופן גורף ממנויים במכון כושר לבטל את ההסכם, תהא הסיבה אשר תהא, לרבות מצב בריאותי המונע מימוש הזכות להתעמל במכון כושר, הוא סעיף מקפח, שדינו להתבטל.
בפסק דין של גיל שמשון  התייחס בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים לחוסר הסימטריות בהסכם של הנתבעת לעניין האפשרות לביטול החוזה (של שני הצדדים להסכם), וקבע כי תנאי מסוג זה הוא מקפח, ויש לבטלו.
במקרה של מצב בריאותי לקוי – האם אפשר לבטל את המינוי ולדרוש את כספי בגין התקופה שלא נוצלה?
אם נמנע מן המנויים להשתמש במתקנים של מכון כושר באופן סדיר – בשל מגבלה רפואית, שהתארכה זמן רב או שהפכה לכרונית, והדבר אף אומת בחוות דעת רפואית – יש לראות בכך טענת סיכול של הצרכנים להפרת החוזה. במקרה כזה הבעלים של מכון הכושר אינם יכולים לדרוש את אכיפת החוזה או לתבוע פיצויים בגין הפרתו.
בפסק הדין הנ"ל, בעניינו של גיל שמשון, עלתה השאלה האם טענת סיכול יכולה לעמוד לתובע (המתעמל) כלפי מכון הכושר הנתבע, כאשר הפגיעה ברגלו, שהיא במצב כרוני, מאלצת אותו להפר את ההסכם. נקבע, כי במקרה כזה התובע איננו יכול לקיים את ההסכם, ולכן הפרה זאת לא נגרמה באשמתו, ולא הייתה צפויה. לפיכך, הוא רשאי לבטל את המנוי ולקבל את כספו.
האם מגבלה רפואית חדשה, המונעת אפשרות להתעמל, מבטלת את האישור הרפואי המקורי?
חוק: מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994 (להלן: "חוק: מכוני כושר"), אוסר על רישום מתעמלים במכון כושר לתקופה ממושכת – ללא אישור רפואי על מצבם הרפואי התקין. לפיכך, אם נוצרה מגבלה רפואית חדשה שאומתה באישור רפואי, המונעת מן המנויים להמשיך להתעמל במכון הכושר ולהשתמש במתקניו באופן סדיר במשך תקופה ארוכה, האישור הרפואי המקורי מתרוקן מתוכנו.
עמדת המועצה לצרכנות היא שדרישת מכון הכושר מן המנויים להמשיך לקיים את החוזה מבלי לאפשר להם, בנסיבות אלה, להפסיקו, מנוגדת להוראות החוק הנ"ל, ומהווה אף עבירה פלילית, לכאורה, אשר דינה כפל הקנס, הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
טיפים
טיפים לצרכנים לקראת התקשרות בחוזה חברות במכון כושר:1. מומלץ, כמובן, לקרוא את החוזה במלואו. בדקו אם יש בו סעיף המונע מכם, באופן גורף וחד-צדדי, לבטל את החוזה.
2. נסו להשיג רישום לחודש ניסיון – ללא התחייבות לרכוש מנוי בתום תקופת הניסיון. יש מכונים המאפשרים לרכוש מינוי לתקופות קצרות. זהירות! מהתלונות עלה כי קיימים מקרים בהם בעיה רפואית כרונית נתגלתה רק לאחר אימון של מספר שבועות.
3. לפי סקרים בארצות הברית על אחוז המנצלים את המנויים השנתיים במכוני הכושר, במקרים רבים לא נוצל המנוי, והעסקה לא הייתה כדאית מבחינה כלכלית. לכן, רכשו מינוי שנתי רק אם אתם בטוחים שתנצלו אותו באמת.
4. אם ברצונכם לרכוש מינוי שנתי, דרשו הכנסת סעיף בהסכם, המגדיר באופן מפורש תחנות יציאה, לרבות גובה הקנס ו/או אחוז השבת הכספים בגין תקופת המנוי שלא נוצלה.
5. ודאו כי החוזה מאפשר לכם להעביר את המינוי לאחרים, ללא כל מגבלה שאינה מן העניין או דרישה לתשלום הוצאות ללא קביעת סכום מראש.
6. ודאו כי החוזה מעניק לכם זכות להקפיא את המינוי, וכן בררו מהו משך תקופת ההקפאה ברציפות, וכמה פעמים בכל תקופת המינוי ניתן להקפיא אותו.
7. ודאו בחוזה שיש לכם זכות לבטל את המנוי ולקבל השבה של יתרת הכספים, ששולמו בגין התקופה שלא נוצלה – אם נפגעתם פגיעה גופנית, אשר מונעת מכם להתאמן באופן סדיר במשך תקופה ארוכה או לצמיתות.
 לחילופין, ביחס לפגיעות גופניות זמניות, יש לוודא כי ניתן להקפיא את המנוי יותר מפעם אחת לאורך כל תקופת החברות במכון הכושר.
8. אם ברצונכם לבטל את החוזה מפני שנפצעתם בתקופת המנוי ונמנע מכם להמשיך להתעמל, עליכם לשלוח אל המכון אישור רפואי, בדואר רשום, ולצרף דרישה לביטול ההסכם והשבה.
9. אם המכון מסרב להחזיר לכם את כספכם, זה הזמן לפנות אל המועצה לצרכנות לקבלת סיוע באמצעות טופס הגשת תלונה.
 

תגובה 1:

  1. מכוני כושר זה מאפיה לא קטנה בעניין ההתחייבות. הולמס פלייס בין הראשוני שהבינו שאנשים לא אוהבים להתחייב ויצאו עם הקמפיין החדש שלהם. זה אומנם יותר יקר, אבל מי שרוצה"קשר לא מחייב" תמיד משלם על זה.

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...