יום רביעי, 15 בדצמבר 2010

האם קנס בגובה 25% בעת ביטול הזמנת רהיטים הוא חוקי?


האם קנס בגובה 25% בעת ביטול הזמנת רהיטים הוא חוקי? 

חתמתי על טופס הזמנת רהיטים. כשהגעתי הביתה ראיתי בצד השני של הדף תנאים נוראיים באותיות זעירות של 1 מ"מ שבהן נכתב כי במקרה ביטול ישולם קנס בגובה  25% מערך ההזמנה. כשבקשתי לבטל את ההזמנה נדרשתי לשלם את הקנס. האם הדרישה חוקית?
בדרך כלל, אם  צרכן ועסק הסכימו ביניהם לגבי תנאים מסויימים בחוזה הרי שהתנאים מחייבים אותם, ואולם, בחוזה המשמש עסק מול מספר לקוחות, ברור כי הצרכן חתם על החוזה ללא יכולת אמיתית לשנות חלק מהוראותיו. חוזים כאלה נקראים חוזים אחידים.
חוק החוזים האחידים הכיר בבעייתיות של חוזים כאלה וקבע כי אם יש בהם תנאים מקפחים, כלומר תנאים שיש בהם, בנסיבות החוזה, יתרון בלתי הוגן לעסק, שעלול לפגוע בצרכן, מוסמך בית משפט לבטל אותם. תקנות הגנת הצרכן אף מחייבות עסקים כי גודל האותיות בחוזה אחיד לא יפחת מ-2 מ"מ, כשבמספר מקרים קבעו בתי המשפט כי הוראות בחוזה אחיד שנכתבו באותיות הקטנות מ—2 מ"מ מהוות הטעיה של הצרכן, ובהתאם - אם הן פוגעות בצרכנים הרי שהן בטלות.
כאן מדובר בהוראה פוגעת: אם צרכן מבטל הזמנה מיד לאחר ביצוע ההזמנה, בדרך כלל לא נגרם נזק לעסק, ולכן, על פניו, ההוראה בחוזה מקפחת את הצרכן, כי היא מאפשרת לעסק לתבוע פיצוי גדול משמעותית מהנזק שנגרם לו. בהתאם, ניתן לדרוש את ביטול הסעיף, גם אילו היתה ההוראה נכתבת באותיות הגדולות. במקרה זה נכתבה ההוראה בדבר הקנס בצידו האחורי של דף ההזמנה, באופן שסביר שאינה ידועה כלל לצרכנים, וגם נכתבה באותיות הקטנות. משנערכה ההוראה באותיות הקטנות, סביר כי אינה תקפה, כי צורת ההסכם הטעתה את הצרכן. אם העסק אינו מבטל את דרישתו יש לפנות למועצה לצרכנות לייעוץ. שאלות, תשובות, צרכנות, המועצה, טיפים, עיצות, הדרכה, כסף, מוצר,

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...