יום שישי, 5 בנובמבר 2010

בגידה -השלכות משפטיות


בגידה -השלכות משפטיות

בגידה אינה פוגעת בזכויות רכושיות. בן/בת זוג שבגדו ונתפסו בבגידה אינם משלמים על כך באיבוד זכותם ברכוש או בחלק מהרכוש. חוק יחסי ממון אינו מייחס חשיבות לשאלה מי הגורם לפירוק הנישואין ואינו 'מעניש' צד שבגד והביא לגירושין בפגיעה בזכויותיו הרכושיות.

מאת:גט אפ : גירושין - מרכז מידע
בגידה - פגיעה בזכויות רכושיות

בגידה אינה פוגעת בזכויות רכושיות. בן/בת זוג שבגדו ונתפסו במהלך בגידה אינם משלמים על כך באיבוד זכותם ברכוש או בחלק מהרכוש. חוק יחסי ממון אינו מייחס חשיבות לשאלה מי הגורם לפירוק הנישואין ואינו 'מעניש' צד שבגד והביא להליךגירושין בפגיעה בזכויותיו הרכושיות .
על פי הדין העברי , בעל שמוכיח שאשתו בגדה בו יוכל לנשלה מחלקה ברכוש והיא תקבל רק את מה שנותר מהנדוניה . לעומת זאת -אם הבעל הוא זה שבגד – הוא אינו מפסיד דבר על פי הדין העברי . למרות שבתי הדין הרבניים מחוייבים להחיל את חוק יחסי ממון , במציאות לא תמיד הדבר קורה, ועל כן במקרה של בגידה חשוב לפנות במהירות ליעוץ משפטי פרטני על מנת לבדוק האם יש חשיבות בהקדמת הצד שכנגד במרוץ הסמכויות .
בבתי המשפט לענייני משפחה אין כל חשיבות לשאלת בגידה , אך במקרה של מחלוקת על חובות שנוצרו בחיי הנישואין , על פי הפסיקה חובות שנוצרו בשל בגידה אינם חובות משותפים והם חלים על הצד שיצר אותם בלבד.

בגידה - פגיעה בזכות למשמורת ילדים


בגידה בדרך כלל אינה משפיעה על שאלת המשמורת . משמורת הילדים נקבעת על פי טובתם ולא על פי טובת אביהם או אימם. אישה אינה מפסידה את זכותה להיות משמורנית אם בגדה בבעלה ובעל אינו מפסיד את זכותו להסדרי ראיה (או למשמורת במקרים המתאימים) כתוצאה מבגידה .
בתי הדין הרבניים מתייחסים בחומרה למעשה בגידה של אישה, אך גם בערכאה זו נקבעת המשמורת בהתאם להמלצת תסקיר סעד .
יחד עם זאת, במקרים נדירים במיוחד יש השפעה למעשה בגידה על שאלת המשמורת וזאת כאשר הקשר החדש אינו מאפשר לאחד ההורים לנתב את מלוא תשומת ליבו לילדים באופן קיצוני שפוגע בטובתם.

בגידה - פגיעה בזכות למזונות אישה

אישה שבגדה אינה זכאית למזונות אישה , ויכולה להפסידם אם הוכחה בגידה . יחד עם זאת, על מנת לשלול את זכות האישה למזונות יש להוכיח בגידה באופן חד משמעי. יש הבדל מבחינת דרישות ההוכחת בגידה בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני , ובמקרים מסויימים יפסוק בית המשפט לענייני משפחה מזונות אישה למרות הבגידה . יש משמעות לפיכך לפניה מהירה ליעוץ משפטי פרטני במקרה זה על מנת לבדוק את רלוונטיות מירוץ הסמכויות .
במקרים בהם ממילא אין האישה זכאית למזונות אישה , כמו במקרים בהם האישה עובדת , אין משמעות לשאלת בגידה ממילא .
רצוי להדגיש כי בגידה אינה פוגעת בזכות האישה לקבל מזונות עבור הילדים .

בגידה - פגיעה בזכות האישה לקבל את כתובתה

אישה שבגדה מאבדת את זכותה לקבל את כתובתה אם הוכח כי אכן בגדה .

תגובה 1:

  1. רשלנות רפואית פסקי דין חבל כל כך שזוגות מגיעים לתביעות משפטיות סבוכות ולגירושים ארוכים וכואבים, שמהם הסובלים הם בעיקר הילדים

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...