יום חמישי, 4 בנובמבר 2010

מדריך להליכי משפט


מדריך להליכי משפט

איך מתחילים הליך גירושין, לאן פונים, מה בדיוק צריך לעשות וכל שאר העניינים שחשוב לדעת כשמתחילים הליכי גירושין .היכן מגישים תביעת מזונות , משמורת , חלוקת רכוש , מתי מגישים כתב הגנה, איך מתנהל ההליך המשפטי - גירושין .

מאת:גט אפ : גירושין - מרכז מידע

בית המשפט לענייני משפחה דן בכל העניינים הקשורים לסכסוך המשפחתי :מזונות ילדים , מזונות אישה משמורת , הסדרי ראיה , אבהות ואימהות ענייני ירושהחלוקת רכוש וכן בסכסוכים אחרים בין בני משפחה או בין עיזבונו של אדם לבין בן משפחתו.


בית המשפט לענייני משפחה לא דן בענייני נישואין / גירושין , לרבות בגט עצמו או בשלום בית , שכן ענייני גירושים מצויים בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני .

בענייני משמורת ילדים , רכוש ומזונות אישה יש סמכות מקבילה לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני .


איך פותחים תיק בבית משפט לענייני משפחה ?

בבית המשפט לענייני משפחה לא ' פותחים תיק גירושין ' אלא מגישים כתב תביעה נפרד לכל עניין בו מתבקשת הכרעת בית המשפט לענייני משפחה .
יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ענייני משפחה , לנסח תביעה מתאימה , לצרף את כל החומר הרלוונטי, למלא את הטפסים המתאימים, לחתום על תצהיר ולהגיש את התביעה במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני המתאים מבחינת הסמכות המקומית.
בכתב התביעה יש לפרט את הרקע לסכסוך הגירושין ולהעלות את עמדתכם ודרישתכם בכל הנוגע לנושא התביעה המוגשת. לכתב תביעת מזונות יש לצרף טופס הרצאת פרטים, 12 תלושי משכורת אחרונים או אישור רו'ח על הכנסות וכן אסמכתאות לסכומי המזונות הנתבעים.
לעיתים מוגשות בקשות למתן צווים זמניים יחד עם כתב התביעה , כמו צווי עיכוב יציאה מן הארץ , צווי עיקול , צווי מניעה וכיוצ'ב.
את התביעה מגישים במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או במזכירות בית הדין הרבני , לאחר שמשלמים את האגרה המתאימה, ולבצע מסירה שלה לצד שכנגד באמצעות שליח אשר מחתים את הצד שכנגד על אישור מסירה מתאים.


קיבלתי כתב תביעה באמצעות שליח, מה לעשות ?

עליך לפעול במהירות ! בתביעת מזונות יש להגיש כתב הגנה תוך 15 יום, וביתר התביעות תוך 30 ימים. במהלך תקופה זו עליך לערוך תשובה לתביעת המזונות ולייתר התביעות, במסגרת מסמך משפטי הנקרא ' כתב הגנה '. יש להגיש כתב הגנה נפרד לכל תביעה שקיבלת. כתב ההגנה אמור להכיל את כל המידע והמסמכים שיאפשרו לבית המשפט להבין היטב את עמדתך ולקבל את גרסתך. ככל שיצורפו יותר מסמכים כך תתחזק אמינות גרסתך.
אם לא יוגש כתב הגנה במועד ללא קבלת אורכה מתאימה מעורך הדין של הצד שכנגד או מבית המשפט , ניתן יהיה לבקש נגדך פסק דין על סמך כתב התביעה ומבלי שבית המשפט יהא מודע לגרסתך.


הוגש כתב הגנה, מה עכשיו ?

אם הועלו בכתב ההגנה נושאים חדשים שלא ניתן היה להתייחס אליהם בכתב התביעה ניתן להגיש בקשה להגשת כתב תשובה. לאחר מכן קובע בית המשפט תאריך לדיון ראשון, הנקרא ' קדם משפט '. ניתן אף להגיש בקשה למזונות זמניים או בקשות ביניים אחרות שיש צורך להגיש עוד לפני שמתקיים דיון בתיק.
אם לא עשיתם זאת עד כה, זה הזמן לנהל משא ומתן או הליך גישור לקראת הסכם גירושין . אם הגעתם להסכם גירושים , הוא יאושר בדיון הראשון או בתאריך קרוב יותר, יקבל תוקף של פסק דין , ויסיים את ההליכים המשפטיים. אם לא עלה בידכם להגיע להסכם גרושים , יהיה עליכם להמשיך בהליך המשפטי .


איך פועלת המערכת המשפטית ?

ישנם מספר כללים בסיסיים :
מומלץ מאוד לא לנהל הליך משפטי לבד. מדובר בהליך מורכב, נדרש ידע משפטי, וכמעט כל ניסיון לפעול ללא ייצוג משפטי על ידי עורך דין המתמחה בענייני משפחה נדון לכישלון.
ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני רק באמצעות הגשת בקשה מתאימה.
כאשר בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני נותן החלטה ואתה מבקש לשנותה – יש רק דרך אחת הגשת בקשת רשות ערעור או הגשת כתב ערעור (לפי העניין) לבית המשפט המוסמך.
בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מקיים כמה דיונים ראשוניים בהם בודקים את גדר המחלוקת בין הצדדים, נותנים צווים זמניים והחלטות ביניים ומנסים להביא את הצדדים להסכם.
לאחר הליכי הביניים, ואם לא הושג הסכם, נקבע מועד להוכחות ולאחר מכן ניתן פסק דין על סמך כל הממצאים והראיות בתיק.
ההליך המשפטי אורך בין מספר חודשים למספר שנים, תלוי במורכבות התיק, ובדרך התנהלותם של הצדדים.


מהו הליך הוכחות ?

הליך ההוכחות או לב התביעה. לקראת ישיבת ההוכחות בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני מגיש כל צד תצהירי עדות ראשית מטעמו, וכן מטעם העדים אותם הוא מבקש להעיד. ניתן להזמין עדים שאין צורך בהגשת תצהיר מטעמם וכן עדים שיביאו עימם מסמכים שונים.
בישיבת ההוכחות נחקר כל עד, כולל בעלי הדין עצמם על ידי עורך הדין של הצד שכנגד בחקירה נגדית. מדובר בהליך שיכול להתפרס על פני ישיבות רבות עד לסיום חקירת כל העדים בתיק.


ומה אז ?

בסיום הליך ההוכחות קובע בית המשפט לענייני משפחה את המועד בו כל אחד מהצדדים צריך להגיש סיכומים. הסיכומים הינם מסמך משפטי בו מוסבר כיצד הוכחת את גרסתך לכתב התביעה או לכתב ההגנה וכן מובאות כל האסמכתאות המשפטיות התומכות בגרסתך.
לאחר ששני הצדדים הגישו סיכומים, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה  / בית הדין הרבני.

תגובה 1:

  1. מצרף אתר עם עוד מידע מועיל על גירושין

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...