יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

שלילת פיצויי פיטורים - אימתי ?

שלילת פיצויי פיטורים - אימתי ?


ככלל זכאי עובד שפוטר מעבודתו לפיצויי פיטורים. כך קובע חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, חריג לכך מצוי בסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים. ס’ 16 לחוק קובע את הזכאות לשלול פיצויים מעובד מכוח הסכם קיבוצי החל על הצדדים וס’ 17 לחוק קובע את סמכות בית הדין לעבודה לעשות זאת בענף בו איןהסכם קיבוצי.

סעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים כותרתו: "פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי"

"לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקים בלבד, הכל לפי העניין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם
קיבוצי החל על המעביד והעובד - ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף - מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד".


סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים כותרתו:פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק-דין

"בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על-פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים."
נטל ההוכחה

נטל ההוכחה כי נתקיימו נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת מוטל על המעביד ובמקרים בהם מועלות טענות כי עובד ביצע מעשה בעל אופי פלילי,נדרשת מידת הוכחה מוגברת, מעבר למידת ההוכחה הנדרשת בהליך אזרחי.

(דב"ע ל/6-3 אליהו שמואלי נ’ שושנה שרייר, עבודה ארצי,דב"ע נו/28-3 רומן בני ברק (1988) בע"מ נ’ יצחק פרנסיס , עבודה ארצי).

לעניין שלילת פיצויי הפיטורים נקבע כי יש לבחון את נסיבות המקרה בכללותן - חומרת הנזק שנגרם למעביד, ההרתעה הנדרשת כלפי עובדים אחרים, משך תקופת העבודה, טיב היחסים בין הצדדים במרוצת השנים, מידת האמון והאמינות ששררה בין הצדדים במשך תקופת העבודה ואת תרומתו של העובד למפעל, תוך הבאה בחשבון של העובדה שפיטורים
כשלעצמם הם עונש חמור.תשלום על ימי חג-עובד שכיר                                          פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?

הסתגלות                                                                       פיטורין אסורים ע"פ החוק

זכות השימוע לפני פיטורין                                                   פיצווי פיטורין-אשה בהריון ואחרי לידה

התפטרות עקב מעבר דירה -פיצויים                                      זכויות ממויינות נוספות

תאונות עבודה -איך מגישים תביעה לביטוח לאומי                    בחירת עו"ד בדיני עבודה

מתי משולמים פיצויי פיטורין                                                  פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב פנסיה

פיטורין -הודעה מוקדמת                                                      פיטורין עקב הרעת תנאים בעבודה

דוגמאות לפיצויים לנשים בהריון ולידה שפוטרו                          שלילת פיצויי פיטורין

פסקי דין -דיני עבודה                                                          חישוב פיצויי פיטורין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...