יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

פסקי דין - דיני עבודהפסקי דין - דיני עבודה

לרשותכם מאגר פסקי דין בנושאי דיני עבודה וזכויות עובדים מבית הדין לעבודה במגוון רחב של נושאים. המאגר מתעדכן מעת לעת.
תביעת פיצויים בגין הפרשי שכר מינימום, שעות נוספות ועבודה בשבת, הפרשי פיצויי פיטורים ופיצויי הלנתם, הודעה מוקדמת, החזר עבור ניכויים מהשכר, שלא כדין, ופדיון חופשה

תביעת נהג במקצועו אשר שימש כמנהל החברה לתשלום פיצויי פיטורים בגין תקופת עבודה של כ-8 שנים.
האם התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים למרות קיום חוזה עבודה בו נכתב כי הסכום שיתקבל הוא כולל הזכויות המגיעות לעובד מכוח חוקי העבודה ?
תביעה לתשלום פיצויי פטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים
תביעה לתשלום מענקים ותוספת אחוזי גמלה לפנסיה בעקבות פרישתו מעבודתו ברשות הדואר.

תשלום קיצבת זיקנה

תביעת משרד הביטחון כמעסיק - הסדר פרישה מרצון

האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין אחים ודמי אבטלה

שלילת פיצויי פיטורין - ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

פסיקת הוצאות בשיעור גבוה למערער בבית הדין לעבודה

דיני עבודה- תביעה שהגיש עובד כנגד מעסיקתו ותביעה שכנגד שהגיש המעסיקה כנגד העובד

תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פדיון דמי חופשה, הפרשי שכר בגין ש...

מי זכאי לקבל את קופות גמל, פנסיה של המנוח? האשה החוקית או הידועה בציבור ?

דיני עבודה - תביעה לתשלום יתרת שכר עבודה

תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הבראה ותביעה שכנגד, לתשלום סכומים ששולמו ביתר על פי הנטען לתובעת

תביעה להשבת הסכומים ששילמה החברה למס הכנסה בגין רווחים שהפיקו עובדים עקב מימוש אופציות 

תביעה זו עניינה, תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת חוזה, פיצויי פיטורין ופיצויי הלנה.


זהו פסק דין בתובענה שהוגשה לשכר עבודה (חודש 12/02).הדיון התקיים במסגרת דיון מהיר להוכחות לפי סעיף 31 לחוק בתי הדין לעבודה תשכ"ט - 1969.


בחודש אפריל 2002 הגישה התובעת את התביעה נשוא פסק דין זה בה ביקשה לחייב את הנתבעת בזכויותיה כעובדת ובכלל זה: פיצויי פיטורים, דמי פדיון חופשה, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה וזכויות על פי חוק עבודת נשים


התובעת הגישה תביעה להצהיר, כי פוטרה מעבודתה שלא כדין בנגוד לחוק עבודת נשים התשכ"ד - 1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"), ללא שימוע, כי מדובר בפיטורים מטעמי משמעת ללא ברור משמעתי ולפיכך תובעת פצוי על נזקיה ועוגמת נפש.

בפניי תביעתם של שני התובעים, שהיו עובדיה של הנתבעת, לקבלת פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין העדר הפרשות ל"מבטחים" ושכר בגין עבודה בשעות נוספות. בתחילה תבעו שני התובעים גם דמי הבראה ופדיון חופשה, אולם רכיבי תביעה אלה נזנחו כבר בשלב תצהירי העדות הראשית שלהם...

גב’ --------- ("התובעת") הגישה תובענה כנגד מ.א.ג. (1988) חברה לשירותי נקיון אחזקה וכח אדם בע"מ ("הנתבעת") בה תובעת  היא  זכויות אחדות שלטענתה מגיעות לה  עקב תקופת עבודתה  בנתבעת וסיומה.  הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום שנמסרו לה כתבי בית הדין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה כדין ביום 25/10/04 לא הגישה כתב הגנה במועד...

ביום 5.11.01 הגיש התובע את התביעה שבפנינו, במסגרתה טען כי התפטרותו נבעה ממצב בריאות לקוי ולכן הנו זכאי לקבלת פיצויי פיטורים. בנוסף טען כי הנו זכאי לפיצוי בגין אי ביצוע הפרשות ל"מבטחים" בכל תקופת העבודה, תוך הפרת צו ההרחבה בענף הבנייה...

התובע עבד מטעם הנתבעת כשומר ומאבטח החל מ- 10.3.02 ולטענתו פוטר עת חזר משירות מילואים, בתאריך 17.2.03, מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת כדין...

זהו פסק דין בתובענה שהוגשה ע"י התובעים (פסיארנקו אלכסנדר וזגורי נטלי) כנגד הנתבע. במקור הוגשה תביעה ע"י ארבעה תובעים. עניינם של שניים אחרים הסתיים וכיום עומדות פני ביה"ד שתי תביעות אלו אשר אוחדו...

לפנינו תביעה לביטול פיטורי התובעים והחזרתם לעבודה.  לגרסת התובעים 4 - 5 המניע לפיטוריהם היה פוליטי משום שבבחירות לרשויות המקומיות שהיו לאחרונה נטו למועמד המתחרה לנתבע. באשר לתובעים 1 - 3 נטען שפיטוריהם נבעו מהצורך לפטר את תובעים 4 ו- 5. בנוסף, היו לתובעים טענות הנוגעות להליך פיטוריהם המנוגד להסכם הקיבוצי וההלכה הפסוקה...

התובע, אשר התפטר מעבודתו אצל הנתבעת תובע בתיק זה תשלום פיצויי פיטורין,   הטבות שכר ובונוס , הכל בצירוף פיצויי הלנה. יצויין , כי בכתב התביעה עתר התובע, בנוסף, לתשלום פיצויים בגין "עגמת נפש". תביעה זאת נמחקה עוד בדיון המוקדם אשר התקיים בתיק זה...

התביעה נשוא פסק דין זה עניינה, תשלום פיצויי פיטורים בעקבות סיום העסקתה של התובעת אצל הנתבעת...

העותרת, אזרחית רומניה, הגיעה ארצה בחודש מאי 2001 כעובדת סיעודית ועבדה אצל גב’ גדג, בעלת היתר, שאילצה אותה לדבריה לעבוד אצל בני משפחה אחרים, עכבה את שכרה וקצצה ממנו. לטענת העותרת היא פנתה למספר חברות כוח אדם שהבטיחו למצוא לה מעסיק חלופי בעל היתר אך הם לא מימשו הבטחותיהן והעותרת מצאה את גב’ ברש, שהיא בעלת היתר, אשר מוכנה להעסיק את העותרת לאחר שהעובדת אצלה אמורה לעזוב אותה ולחזור לחו"ל עד מחצית...

בפנינו תביעה לתשלום שכר עבודה בגין חודש 6/00 בצירוף פצויי הלנת שכר, פדיון חופשה, הפרשי בונוס בגין שנת 98’, תשלום רטרואקטיבי של בונוס בגין שנת 99’ ופיצויי פיטורים...

התובעת עבדה אצל הנתבעת כממלאת מקום עובדת נקיון וכממלאת מקום עוזרת גננת החל מ- 1977. החל מ- 1988, בעקבות תביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת לבית הדין, הפכה להיות עובדת קבועה ובמסגרת זו הופרשו עבורה כספים לקרן השתלמות...

מדובר בתביעה לתשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות בימי חול, במנוחה שבועית ובחגים, פדיון דמי הבראה, פדיון חופשה, הפרשי פיצויי פיטורים ופיצוי בגין אי הפרשות לקופת גמל...

בתביעתו דנן טוען התובע לאפלייה מחמת גיל בקבלה לעבודה ועותר לאכיפת יחסי עובד מעביד ולחילופין – לחיוב הנתבעת בתשלום פיצוי כספי...

התובעת הגישה תביעות לתשלום זכויות אלה - הפרשי דמי הבראה.פיצויי פיטורים, בעילה של העתקת מקום מגורים לאיזור פיתוח. בשלב מסויים, ביקשה התובעת לתקן את תביעתה ולהוסיף תביעה להפרשי שכר מינימום, אולם בדיון...

בפנינו תביעת התובע מר------------(להלן: "דגני" או "התובע"), כנגד הנתבעת חברת מעברים הנדסה אזרחית בע"מ (להלן: "מעברים" או "הנתבעת") להפרשי שכר, פיצויי פיטורים ותשלום בונוס עבור עבודתו בפרויקטים של מעברים בחד-נס ובפרוייקט גשר...

בפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, הפרשי שכר, הפרשים בגין פדיון חופשה, גילום הוצאות נסיעה, תשלומים לקרן פנסיה ותשלום דמי מחלה...

בפני תביעה לתשלום שכר עבודה שהוגשה והתבררה בדיון מהיר, כמשמעותו בסעיף 31(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט...

מר מנאע מוחסן ("התובע") הגיש תובענה כנגד אשמורת בניה ואינסטלציה בע"מ ("הנתבעת") בה תובע הוא זכויות אחדות שלטענתו מגיעות לו עקב תקופת עבודתו  בנתבעת וסיומה...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...