יום ראשון, 24 באוקטובר 2010

פיטורים אסורים
פיטורים אסורים על פי חוק

יש מקרים בהם החוק אוסר על פיטורים, וברוב המקרים בית הדין ייתן צו להחזיר עובד למקום עבודתו.

נשים בהיריון

לדוגמה: איסור לפטר אישה בהיריון שעבדה טרם כניסתה להיריון (סעיף 9 לחוק עבודת נשים) והפיטורים נעשו בלא אישור משרד העבודה).  במקרים של פיטוריי אישה בהיריון, ישולמו לה (על-פי הפסיקה) הפיצויים הבאים:

פיצוי בגין כל חודשי ההיריון, בגין חופשת הלידה, בגין 75 ימים שלאחר חופשת הלידה (45 שאסור לפטר + 30 יום הודעה מוקדמת). במקרה של השגת אישור בדיעבד, תשלום הפיצויים יהא עד למועד קבלת אותו אישור.

מה קורה אם מפטרים אישה בהיריון בתקופה של שישה חודשים (אז לא צריך אישור לפיטורים)?
ההלכה קובעת כי אין מדובר בפיטורים אסורים.
פרשת עלמה לוי נ' רד רמות חממה לטכונולוגיות מתקדמות
במקרה זה, חוזה עבודה שעמדה לחתום לוי עם חברת רד רמות למשרת ניהול פרוייקט מחקרי לא יצא אל הפועל, בעקבות נסיגת אנשי החברה מכוונתם להעסיק את לוי באשר גילתה להם שהיא נמצאת בשבוע השישי להריונה.

בית הדין קיבל את טענת התובעת, כי הופלתה על רקע הריונה ובשל כך לא זכתה במשרה בניגוד לסיכום עימה ופסק לה פיצויים. בנוסף, דן בית הדין בכך שסעיף 21(ג) לחוק שוויון ההזדמנויות פותח פתח להפליה, העומדת בניגוד לעקרון השוויון שהוא עקרון על חוקתי. גם אם נקבע בס' 21(ג) לחוק, כי החוק אינו חל על מעביד שמעסיק פחות משישה עובדים [החברה במקרה זה], עדיין אין בכך כדי ליתן היתר לאותו מעביד להפלות בין עובדיו, או בעת קבלתם לעבודה.

גם שעה שנקבע, במקרה מסויים, כי החוק אינו חל מכח ס' 21(ג), הרי אין להעלות על הדעת, כי ניתן בזה היתר להפלות עובדת בעת קבלתה לעבודה רק משום הריונה, עקרון זה עומד מעל הכל.

פיטורים המנוגדים להוראות חוקים שוויוניים

אסור לפטר עובדים בשל מינם, גזעם, דתם וכו'. דוגמה: פס"ד כשני נ' עיריית רעננה (פיטוריי עובד דתי שלא הסכים
לעבוד בשבת והוחזר לעבודה).

פיטורים המנוגדים להוראות סעיפי 33 לחוק הסכמים קיבוציים –

פיטורים עקב התארגנות
 

בדרך-כלל בית הדין ייתן צו להחזרת העובד לעבודתו. 


תשלום על ימי חג-עובד שכיר                                          פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב הפרשה לקרן פנסיה, אימתי?

הסתגלות                                                                       פיטורין אסורים ע"פ החוק

זכות השימוע לפני פיטורין                                                   פיצווי פיטורין-אשה בהריון ואחרי לידה

התפטרות עקב מעבר דירה -פיצויים                                      זכויות ממויינות נוספות

תאונות עבודה -איך מגישים תביעה לביטוח לאומי                    בחירת עו"ד בדיני עבודה

מתי משולמים פיצויי פיטורין                                                  פטור מתשלום פיצויי פיטורין עקב פנסיה

פיטורין -הודעה מוקדמת                                                      פיטורין עקב הרעת תנאים בעבודה

דוגמאות לפיצויים לנשים בהריון ולידה שפוטרו                          שלילת פיצויי פיטורין

פסקי דין -דיני עבודה                                                          חישוב פיצויי פיטורין

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...