יום שישי, 30 ביולי 2010

מי אחראי על סגירת תיק בהוצל"פ לאחר פרעון החוב

לאחרונה, דן בית משפט השלום בהרצליה בפני כבוד השופטת מני-גור, האם סגירת תיק הוצל"פ שנפרע עפ"י הסכם פשרה הינה באחריותו של הזוכה.


הנתבע ב-ת.א 003381/02 קרן לוי נ´ יורם פיש, זכה בתיק הוצל"פ כנגד התובעת. בין השניים נחתם הסכם פשרה, לפיו התחייבה התובעת לפרוע סכום כסף מסויים, לשם פרעון החוב, ומנגד, התחייב הזוכה לדווח על סגירתו של התיק ללשכת ההוצל"פ מיד עם מועד פרעון החוב.

התובעת קיימה את התחייבויותיה כפי שהוסכם בין הצדדים, ומאידך, הנתבע, לא פעל לסגירתו של התיק, ולביטול העיקולים. חלפה כמעט שנה, התובעת התחתנה, והיתה מעוניינת לפתוח חשבון בנק משותף יחד עם בעלה לשם הפקדת כספי מתנות החתונה.


משהגיעה לבנק, התגלה לה, כי אינה רשאית לפתוח חשבון בנק, וזאת כיוון שמוטל עיקול על חשבונותיה. משכך, פנתה לעורך דינה, שפעל במהירות לסגירתו של תיק ההוצל"פ.

לאור האמור, הגישה התובעת תביעה כנגד הזוכה בתיק ההוצל"פ בגין נזקי עוגמת הנפש שנגרמו לה, אובדן הריבית על הכספים שהיה ניתן להפקידם בבנק עוד קודם לכן (באם לא היה מוטל העיקול), וכן בגין ההוצאות עבור הטיפול בסגירת התיק על ידי עורך דינה.


הנתבע טען, כי על פי ההסכם, חובתו הסתכמה בדיווח על סגירת התיק ללשכת ההוצל"פ ותו לא, ואילו התובעת טענה, שחובתו על פי ההסכם ביניהם כללה גם את הצורך לוודא, שהתיק אכן נסגר בפועל וכי כל העיקולים הוסרו. משלא עשה כן, מחובתו לפצותה על הנזקים שנגרמו לה.


כבוד השופטת, לאחר שבחנה את לשון ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך, קבעה כי עולה ממנו, שהחובה החלה על הנתבע לפי ההסכם כוללת הן דיווח ללשכת ההוצל"פ על סגירת התיק, והן ווידוא סגירתו בפועל, ולפיכך התרשל במילוי חובתו.


אולם כבוד השופטת הכירה באשם תורם של הנתבעת, אשר לא פעלה גם היא לוודא כי תיק ההוצל"פ אכן נסגר, וכי העיקולים בוטלו.


מכיוון שהתובעת לא הביאה כל אסמכתאות לעניין הנזקים הממוניים שנגרמו לה, לרבות הפסדי ריבית והוצאות ניהול התביעה, לא קיבלה כל פיצוי בגין אלו.


לעניין הנזק הנטען בגין עגמת הנפש, קבעה השופטת כי יש להתחשב בעובדה שהנתבע פעל בתום לב, וכן בעובדה שתיק ההוצל"פ היה פתוח זמן רב ללא שהתובעת טרחה כלל לבדוק את עניין סגירתו.
משכך, פסקה לתובעת פיצוי סמלי בלבד בגין עגמת הנפש של התובעת מול בעלה, אשר כלל לא ידע על כל העניין, אך נפגע גם הוא.


בקיצור :פרעתם את חובכם ודאו אתם שהתיק נסגר ובוטלו ההליכים

תגובה 1:

  1. תודה על הכתבה. למדתי חומר שלא היה לי מוכר אף על פי שמאוד חשוב לדעת. אכן, כל אזרח חייב לדעת את הזכויות שלו, כמו שהחובות...

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...