יום שבת, 31 ביולי 2010

איך להגיש תביעה בבית-משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות הינו פתרון נוח וזול למי שיש לו תביעה כנגד יחיד/תאגיד, שסכומה קטן, ומשכך, אין הצדקה כלכלית להגיש תביעה לבית משפט שלום ולשכור שירותי ייצוג משפטי לשם כך.


במאמר זה נסביר אילו סוגי תביעות ניתן להגיש לבית משפט לתביעות קטנות, מי רשאי להגיש תביעה קטנה, לאיזה בית משפט לתביעות קטנות יש להגיש התביעה, ואילו פרטים ועובדות יש לכלול במסגרת התביעה.


מי רשאי להגיש תביעה קטנה?


תביעה קטנה רשאי להגיש רק יחיד/ים. חברה בע"מ/שותפות רשומה/ תאגיד ממשלתי/רשות מקומית וכד' אינם רשאים להגיש תביעה קטנה. אין מניעה כי הנתבע יהיה חברה בע"מ או אחד מהגופים הנ"ל.


סכום התביעה


תביעה קטנה ניתן להגיש כאשר שווי התובענה איננה עולה על כ- 18,000 ש"ח. התביעות המתבררות בבית הדין הן בעיקר בתחום של סכסוכי צרכנים, אך לא רק.

ייצוג משפטי


תובע והנתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עו"ד. ואולם,פעמים רבות, כאשר הנתבע הינו חברה בע"מ, מגלה התובע שבשם החברה מתייצב דווקא נציג מהחלקה המשפטית כדי לייצג את החברה, ולעיתים, הדהר יוצר חוסר איזון בין הצדדים.

לאיזה בית משפט להגיש את התביעה?


לידי מרבית בתי משפט השלום קיים בית משפט לתביעות קטנות. על התובע להגיש את התביעה לבית משפט לתביעות קטנות בתחומו מתקיים אחד מאלה (החלופות השונות הן לבחירת התובע, לפי נוחותו):

א. מקום עסקו או מגוריו של הנתבע

ב. מקום יצירת ההתחייבות (למשל, המקום בו נרכש המוצר, או מקום כריתת החוזה)

ג. המקום שנועד לקיום ההתחייבות

ד. מקום המסירה של הנכס

ה. מקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים

אגרה

במועד הגשת התביעה, על התובע לשלם אגרה בשעור של אחוז אחד מסכום התביעה, אך לא פחות מ 87 ש"ח.


כתב התביעה

את כתב התביעה יש להגיש על גבי טופס שאותו ניתן לקבלו ממזכירות בית המשפט לתביעות קטנות או להורידו מאתר האינטרנט של בית המשפט. על כתב התביעה לכלול, בתמציתיות ובבהירות, את כל הפרטים והעובדות הרלבנטיות לכתב התביעה, לרבות אסמכתאות (קבלות, חוזים וכד).


יש לציין בכתב התביעה את שם התובע, ת"ז מענו, מס' טלפון, ובאופן דומה יש לציין לגבי הנתבע את אישיות המשפטית המדוייקת (אדם פרטי/חברה בע"מ), מס' ת"ז/ ח"פ, כתובת הנתבע.

בכתב התביעה יש לציין האם התובע הגיש יותר מ- 5 תביעות באותה השנה לבית משפט לתביעות קטנות. חל איסור על הגשת יותר מ- 5 תביעות קטנות בשנה.


כתב הגנה

על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום ממועד שקיבל את התביעה. על התובע לעקוב האם הנתבע הגיש כתב הגנה במועד,שכן אם הנתבע לא פעל כן, רשאי התובע להגיש נגד הנתבע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

מועד דיון בבית המשפט

את כתב התביעה יש להגיש למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, ב- 3 עותקים וכן עותק נוסף לכל נתבע נוסף. באותו המועד תקבלו מועד לדיון בבית המשפט, שסביר להניח יהיה מספר חודשים לאחר הגשת התביעה.באחריות מזכירות בית המשפט לשלוח לנתבעים הזמנה לדיון.

ואולם, רצוי שגם התובע יוודא, מול מזכירות בית המשפט, כי הנתבע קיבל את ההזמנה לדיון וקיים בתיק אישור מסירה. אם לא תהיה לבית המשפט הוכחה כי הנתבע קיבל את התביעה וההזמנה לדין, לא ניתן יהיה לקיים דיון במועד שנקבע.


במועד הדיון, התובע יציג את עמדתו, לאחריו יציג הנתבע את גרסתו. הצדדים יכולים להזמין לדיון עדים מטעמם.

פסק דין

בתום הדיון, או לאחריו, יתן בית המשפט את פסק דינו. במידה ובית המשפט קיבל את התביעה, אך הנתבע לא שילם את הסכום שנפסק נגדו, ניתן להגיש את פסק הדין למימוש בלשכת ההוצאה לפועל.


ערעור

על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות ניתן לערער רק ברשות מאת בית המשפט המחוזי. בכך שונה בית משפט לתביעות קטנות מבית משפט רגיל, שכן על פסק דינו של בית משפט השלום/ מחוזי, היושב כערכאה ראשונה, הערעור הוא בזכות ולא ברשות.


אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
 בתי משפט לתביעות קטנות
אשקלון - בית משפט לתביעות קטנות באשקלון
שד' בן-גוריון, ת"ד 9010, אשקלון 78190
טל. 08-6747318 
 
באר שבע - בית משפט לתביעות קטנות בבאר-שבע
התקווה 5 ת"ד 300, באר-שבע 84102
טל. 08-6470382 
בית שמש - בית משפט השלום בבית-שמש
מרכז מסחרי 6, בית שמש
טל. 02-9994851 
חדרה - בית משפט לתביעות קטנות הלל יפה 7, חדרה 38102
טל.6327580 04
חיפה - בית משפט לתביעות קטנות (היכל בתי המשפט) 

רח' פל"ים 12, טלפון (04-8698294-6)

תגובה 1:

  1. תודה רבה על הפירוט הרחב בנושא התביעות. בדיוק חמי פוטר מעבודתו אחרי 5 שנים ללא הודעה מוקדמת ואינו יודע למי לפנות.

    השבמחק

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...